_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
La sed(Pragnienie) 2020-01-28 22:31

Odległość wzmaga pragnienie
niczym dmuchawce
w błękit
płyną ku tobie stęsknione zmysły
czekanie na rosę-
udręką
© A.K.
English version of the poem:

Distance increases desire
like dandelions
in blue
flow to you longing senses
waiting for dew-
torment
© A.K.*** 2020-01-23 14:45

***
usłyszeć szept liścia
gdy faluje
w jesiennym locie po kruchość

przeniknąć
zamglone krajobrazy
kreślone w  sercach
sumą niepewnych impresji

dotknąć fiołkową woń
wiosennej obietnicy
poczuć moc
w jej subtelnych dźwiękach

bezbłędnie policzyć
światłocienie
powrotów i rozstań
z nadzieją
na czterolistne szczęście
© A.K.

English version of the poem:
***
hear the leaf's whisper
when it waves
in autumn flight for fragility

to penetrate
hazy landscapes
drawn in hearts
by sum of uncertain impressions

touch the violet fragrance
of spring promise
feel the power
in her subtle sounds

count without error
chiaroscuros
of returns and parting
with hope
for four-leaf happiness
© A.K.

Como un grano de arena(Jak ziarnko piasku) 2020-01-20 12:44

Jestem ziarenkiem piasku
w klepsydrze trzymanej przez czas.
Chwile przeciekają przez palce.
Myślę, czuję, przemijam,
ja-okruch w przestrzeni, zwanej wiecznością.
Dziś łza, a jutro śmiech
wyznaczy krokom nowe ścieżki.
©A.K.
English version of the poem:

I am a grain of sand
in hourglass held by the time.
Moments're leaking through fingers.
I think, feel, pass away,
me-a crumb in a space, called eternity.
Tear today and laughter tomorrow
will mark the steps for new paths.
© A.K.


Obraz może zawierać: noc


La conciencia(Świadomość) 2020-01-19 13:25

Strażnik w umyśle
szeptem lub krzykiem
odmierza chwile
rozdarte pomiędzy za a przeciw
niestety
wybór i akcja należą do ciebie
dobrze licz każdy krok
drugiej szansy nie będzie
© A.K.
English version of the poem:

Guard in mind
by whispering or screaming
measures out moments
torn between pros and cons
unfortunately
choice and action are yours
count each step well
there will be no second chance
© A.K.


Znalezione obrazy dla zapytania Consciousness


En la web (W sieci) 2020-01-18 16:03

 Nienamacalni jak powietrze
chowamy się za szklanym ekranem
żonglujemy tysiącami ikonek
tworząc (nie)rzeczywistość
wirtualny świat to tylko martwe obrazy
kolory bez uczuć
nie uronią szczerych łez
nie mają też prawdziwego uśmiechu
pojawią się i zgasną
a ja jestem jednym z wielu ziarenek
na pustyni zwanej samotnością
© A.K.
English version of the poem:

Untangible as the air
we hide behind a glass screen
we juggle with thousands of icons
creating (un)reality
the virtual world is just dead images
colors without feelings
they can't shed sincere tears
don't have a real smile either
they will appear and go out
and I am one of many grains
in the desert called loneliness
© A.K.

Obraz może zawierać: noc
 Toque(Dotyk) 2020-01-16 13:32

Uwielbiam twój dotyk - tkliwe akordy,
grające czerwienią,
od których płonę, prosząc o więcej,
nim zatoniemy w sobie.

Uwielbiam twój dotyk- czułą melodię,
w zmysłowych nutach
zapisanych na nagiej pięciolinii,
od której drżę rozkosznym dreszczem.

Uwielbiam twój dotyk- łagodne tatuaże,
kreślone motylim muśnięciem,
słodką przyjemność i uniesienie
w rozkosznej pieszczocie.
© A.K
English version of the poem:

I love your touch - tender chords,
playing red
from which I burn, asking for more,
before we sink into ourselves

I love your touch - tender melody,
in sensual notes
written on a bare staff,
from which I shiver with a delightful thrill.

I love your touch - gentle tattoos,
drawn with a butterfly brush,
sweet pleasure and ecstasy
in lovely caress.
© A.K
Znalezione obrazy dla zapytania roses and notes


*** 2020-01-15 12:48

***
Poznałem nieznany ląd – ciebie
twierdzisz
Słońce na bezchmurnym suficie
powątpiewając
schyla wzrok
Poezja bliskości
płomienne muśnięcia rąk
Lazur w źrenicach
Zbierają chwile z barków
Zielone tchnienie w powietrzu
Jeszcze raz
kwitniemy wiosną
© A.K.
English version of the poem:
***
I met an unknown land - you
you say
The sun in a cloudless ceiling
doubting
bows its eyes
Poetry of closeness
flaming hand brushes
Azure in pupils
Gather moments from their shoulders
Green breath in the air
Again
we bloom in spring
© A.K.

Znalezione obrazy dla zapytania spring black and white images


(mitad) verdades- (pół)prawdy 2020-01-14 21:12

(pół)prawdy w białych rękawiczkach
(by zakrywały brudny fałsz)
zatruwają myśli kłamstwem
kuszą słodkimi słowami
od których mdli
marzysz o jednej gorzkiej kropli
wypełnionej szczerością
© A.K.
English Version of the poem:

(half) truths in white gloves
(to cover dirty falsehood)
poison thoughts with lies
tempt with sweet words
which makes you sick
you dream of one bitter drop
filled with honesty
© A.K.

Znalezione obrazy dla zapytania half truth


Silencio(Cisza) 2020-01-09 21:34

Silencio(Cisza)


spływa jedwabiem
na wzburzone myśli
miękkim kokonem
otula słowa
rozkołysane chwilą
biegnącą
w łagodną afonię
© A.K.
English version of the poem:

flows down with the silk
to disturbed thoughts
soft cocoon
wraps up words
swayed by the moment
running
into mild aphonia
© A.K.

 Obraz może zawierać: niebo, drzewo i przyroda


Infancia (Dzieciństwo) 2020-01-03 15:14

Cieple chwile
tańczyły z beztroską
w świecie
stworzonym przez wyobraźnię
czas
zamknął bramę do dzieciństwa
zostały wspomnienia
jak okruch słońca w pochmurny dzień
© A.K
English version of the poem:

Warm moments
danced with airiness
in the world
created by the imagination
time
closed the gate into childhood
leaving memories
like a crumb of sunshine on a cloudy day
© A.K*** (Noche perdió todo negro- Noc straciła całą czerń) 2020-01-02 14:43

Noc straciła całą czerń
odkąd spoglądam w twoje źrenice
wiosna
przestała być tęczą
bo kwitniesz we mnie uczuciem
w każdym odcieniu
te jakże zużyte
półprawdy
w wyblakłych pejzażach
miraże- słowa
błyszczące
księżycowym nonsensem
zanim usnę
czuję twój zapach-świeżą łąkę
którą przytulałam
a jednak
ulatniasz się w mrok
zostaw wiosenne tchnienie
© A.K.
English version of the poem:

Night has lost all black
since I look into your pupils
spring
has stopped being a rainbow
cause you blow inside me with feeling
in every shade
these so worn out
half-truths
in faded landscapes
mirage- words
shiny
with lunar nonsense
before I fall asleep
I catch your smell - a fresh meadow
which I hugged
and yet
you vanish in the darkness
leave a spring breath
© A.K.
Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]