_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
paisaje de diciembre (miniaturas)-pejzaż grudniowy(miniatury) 2019-11-30 17:18

świeża biel
pokryła szare pejzaże
pojaśniał horyzont
nad oszronionym sadem

grudzień zagląda
w lodowe zwierciadła

***********************

w wieczornym świetle
z pierzastą lekkością
wirują śnieżynki trącane wiatrem

śnieg skrzy się srebrem
jak biżuteria

**************************

grudniowa cisza
na strunach wiatru
gra senne walce

spowite bielą
półsenne drzewa
słuchają łagodnej kołysanki
© A.K.
English version of the poems:

fresh white
covered gray landscapes
the horizon brightened
over a frosted orchard

December is looking
into ice mirrors

***********************

in the evening light
with feathery lightness
wind-blown snowflakes spin

the snow sparkles with silver
like jewelry

**************************

December silence
on windy strings
plays sleepy waltzes

shrouded in white
half-sleepy trees
listen to a gentle lullaby
© A.K.

Obraz może zawierać: przyroda i na zewnątrz


Noviembre splin(Listopadowy splin) 2019-11-24 20:04

Mgła wije się o poranku
mlecznym szalem
szary horyzont wylewa smutki
z zimnym deszczem
a u mnie
w myślach gra melancholia
gdy szorstka wilgoć dotyka serca
listopadowym splinem
© A.K.
English version of the poem:

The fog winds in the morning
like milky shawl
the gray horizon pours out sorrows
with cold rain
and I
play with melancholy in thoughts
when rough moisture touches the heart
with November spin
© A.K.

 Obraz może zawierać: niebo, chmura i przyroda


Mi mañana(Moje jutro) 2019-11-20 18:05

Moje jutro
pachnie niepewnością
i marzeniami
po które sięgam w błękit

przyszłe chwile
maluję wrzosowym zamyśleniem
nad czasem co o krok
zbliża się do kresu

moje jutro
łzą i uśmiechem dotyka sensu
ukrytego
jak skarb na dnie serca
© A.K.
English version of the poem:

My tomorrow
smells like uncertainty
and dreams
which I reach for in blue

future moments
I paint with heather thoughtfulness
over the time that with every step
is coming to an end

my tomorrow
with tear and a smile touches sense
hidden
like a treasure at the bottom of the heart
© A.K.

Obraz może zawierać: niebo, tekst i na zewnątrz


Una historia sobre el amor(Opowieść o miłości) 2019-11-17 11:57

To jest opowieść o miłości
wpatrzonej w pogodne błękity
frunącej po szczęście
na poranionych życiem skrzydłach
wierzącej w słońce
nawet w najgęstszym mroku

To jest opowieść o miłości
z nadzieją idącej w rzeczywistość
grającej zielenią
w tęskniącym za bliskością sercu
kojącej ciepłem
rozrzewnione deszczem smutki
© A.K
English version of the poem:

This is a story about love
staring at the clear blues
flying for the happiness
on wounded wings
believing in the sun
even in the thickest of darkness

This is a story about love
with hope going into reality
playing of greenery
in a heart longing for closeness
soothing with warmth
rain-torn sorrows
© A.K


Obraz może zawierać: kwiat, roślina i przyroda
***(undress me) 2019-11-16 18:30

***
Rozbierz mnie z pozorów
niedomówień
półprawd
tajemnic
dotknij serca
drżącego nagością
jak płatek róży
muśnięty łagodnym wiatrem
wejdź pod powieki
subtelną szczerością
nie pozwól cieniom
odebrać błękit w żrenicach
niech myśli
rozpachną się wieczną wiosną
© A.K.
English version of the poem:
***
Undress me off the appearances
understatements
half-truths
secrets
touch heart
trembling of nakedness
like a rose petal
washed by the gentle wind
get under your eyelids
with subtle honesty
don't let the shadows
take back blue in pupils
let the thoughts
smell of eternal spring
© A.K.


Znalezione obrazy dla zapytania rose black and white photo
Ruta de memoria(Ścieżka pamięci) 2019-11-03 13:49

Cisza z zadumą
w listopadowy zmierzch
podążają ścieżką pamięci,
plonącą w półcieniu zniczami.

Cmentarna aleja,
niczym otwarta księga
z zakończonym przez śmierć rozdziałem
zatrzymuje wpół kroku historią.

Kruchy liść
szeleści melancholijnie przemijaniem
i tylko pamięć
kamienna wciąż trwa
© A.K.
English version of the poem:

Silence with reflection
in November twilight
follow the path of memory
burning in half-shade with candles.

Cemetery alley
like an open book
with the chapter ended by death
stops half a step by history.

A fragile leaf
rustling of melancholic passing
and only stone memory
is still going on.
© A.K.

 Obraz może zawierać: ogień, świeczki i nocFlag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]