_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
el amor sucede(zdarza się miłość) 2019-08-29 21:25

zdarza się miłość niełatwa i gorzka
jak piołun doprawiony łzą
zdarza się zapobiegliwa
która ciepłem ubiera dwa serca gdy mróz
jest niecierpliwa jak dziecko w oczekiwaniu na radość
bywa krucha jak szkło bo wewnątrz tkliwość
zdarza się miłość szalona zaborcza roztrzepana
jak gderliwy październik magik ze srebrną iluzją
zdarza się miłość co była skałą a stała się wiatrem
i ta co wciąż w błękicie trwa obok- bezcennie
© A.K.

it happens bitter and difficult love
like wormwood seasoned with a tear
it happens preventive
which dresses up in warmth two hearts when frost
it is impatient like a child in anticipation of joy
sometimes fragile like glass because tenderness inside
it happens crazy possessive absent- minded love
like a grumpy October magician with a silver illusion
there is love which was a rock and became a wind
and the one that is still next to in blue - priceless
© A.K.

Znalezione obrazy dla zapytania red rose


Como el viento(Jak wiatr) 2019-08-23 20:48

Jestem jak wiatr.
Choć obok, z rąk się wymykam.
Próbujesz gonić- odfrunę.
Błękitnym oddechem przywołam dreszcze.
Nieuchwytna, kuszę dotykiem,
potem odpływam we mgle.
Nie znajdziesz śladu po krokach.
(Czas zatarł niedawne ścieżki.)
Jestem jak wiatr.
Niby blisko- na gest nie czekam.
Znikam, nim się obejrzysz.
Z szumiącym śpiewem
tańczę w obłokach.
© A.K.
English version of the poem:

I'm like the wind.
Alongside, I slip out of hands.
You try to chase - I fly away.
I'll bring the chill with blue breath.
Elusive, tempting with a touch,
then I swim away in the fog.
You won't find a footstep.
(Time has blurred recent paths.)
I'm like the wind.
As if close-  I don't wait for gesture.
I disappear before you look around.
With humming singing
I dance in the clouds.
© A.K.

Obraz może zawierać: niebo, chmura, kwiat i przyroda


Dia de la madre(Dzień Matki) 2019-08-12 21:13

W dniu Matki
troskliwe dzieci odwiedzą domy starców
strącą kurz ze szklanych źrenic
wpatrzonych w pustkę
odcisną gestem ślad na dłoni
wypełnią sobą luksusowe cele

potem odjadą
autostradą zapomnienia
zostawiając bukiet
pachnący niewypowiedzianą serdecznością
© A.K.

On Mother's Day
caring children will visit old people's homes
knocking off dust from glass pupils
staring at the void
with gesture they'll make a fingerprint on palm
fill luxury cells of themselves 

then they will leave
to highway of oblivion
leaving the bouquet
fragrant with unspeakable warmth
© A.K.

 Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba


La sed (Pragnienie) 2019-08-06 20:31

Pragnę bliskości
dotyku
czułego jak muśnięcie motylich skrzydeł
podróży
wiedzionej różanym pożądaniem
w ukochanych ramionach

pragnę łagodnych melodii
granych z miłością na nagim ciele
uniesień
zroszonych delikatnym pocałunkiem
ognia w źrenicach
co ciepłem zabiera w stronę gwiazd
© A.K.
I want closeness
touch
as tender as a brush of butterfly wings
travel
led by the rosy lust
in beloved arms

I want gentle melodies
played with love on a naked body
raptures
dewed by  delicate kiss
fire in the pupils
whose warmth takes you to the stars
© A.K.*** (acordes sonando rojo)***(akordy brzmiące czerwienią) 2019-08-02 14:19

Noc rozwija chłodny szal
muska szyję księżycowym oddechem
a ja
mam ciarki gdy
w kołysce splecionej ramionami
uderzasz w akordy
brzmiące soczystą czerwienią
gwiazdy na wyciągnięcie dłoni
szepcą źrenicom kocham
nawet czas
zapatrzony w czułość
bezwiednie wstrzymuje oddech
© A.K.
English versionof the poem:

Night rolls out a cool shawl
brushes the neck with moon breath
and I
have shivers when
in a cradle raddled from arms
you hit the chords
sounding like juicy red
stars at my fingertips
whispering love to pupils
even time
stared at tenderness
involuntarily holds its breath
© A.K.
Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]