_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
***(Momentos timidas-Chwile płochliwe) 2019-06-29 17:12

***
Chwile płochliwe
przysiadły na rzęsach motylem
dotknęły źrenicy
drżącymi barwami na skrzydłach
zamyśliły się
nad czasem patrzącym w błękit
pod powieką
zapamiętały niedokończony sen
muślinowym wiatrem
przytuliły szepcące westchnienia
i odleciały jak ptaki
w tańczące słoneczne odcienie
©A.K.
English version of the poem:

Skittish moments
perched on eyelashes like butterfly
touched the pupil
with trembling colors on the wings
lost in thoughts
over the time looking into blue
under the eyelid
 emembered an unfinished dream
with muslin wind
they hugged whispering sighs
and  flew away like birds
into dancing sunny shades
© A.K.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba


mi poesia (moja poezja) 2019-06-26 22:47

pośród szarości
znaczeniem odnajduję błękit
i zapisuję go
w lżejszych od puchu wersach

cedzę słowa
z tryskających perłową weną uczuć
niech płyną miękkie strofy
odmierzane wrażliwością

zardzewiałym wspomnieniom
przywracam blask
układając w zgrabne metafory
nadszarpnięte chwile

taka jest moja poezja
niepokorna ale aż do bólu szczera
wykuta piórem
z wiatru słońca ziemi deszczu
© A.K.
English version of the poem:

in the midst of gray
I find the meaning of blue
and I write it
in lighter than down verses

I drawl the words
from pearly feelings spurting in afflatus
let the soft stanzas flow
measured by sensitivity

I bring back the glow
to rusty memories
putting in neat metaphors
tarnished moments

that is my poetry
rebellious but honest to the pain 
forged with a pen
from the wind sun rain and earth
© A.K.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.


Senderismos de verano(Letnie wędrówki) 2019-06-25 21:51

słońce i błękit
wiodą mnie letnim szlakiem
gdzie bose szczęście
na łące z trawą w zielone gra

kwitnące lipy
pachną dojrzałym miodem
a iskra w źrenicy
tańczy z wiatrem zalotnie
nie martwiąc się wcale zamglonym jutrem

leniwe myśli
jak kot głaskany mruczą radośnie
gdy cichą beztroską
chwile bez cieni fruną w niebycie
© A.K.
English version of the poem:

sun and blue
they lead me on a summer trail
where's bare luck
on a meadow with grass in a green game

blooming limes
they smell ripe honey
a spark in the pupil
she dances with wind flirtatiously
without worrying about a foggy tomorrow

lazy thoughts
like a stroked cat purr happily
when with quiet levity
moments with no shadows fly into non-existence
© A.K.

 Obraz może zawierać: chmura, niebo, przyroda i na zewnątrz


verano (miniaturas) 2019-06-23 20:11

***
przyszła pora zakurzona i bosa
pachnąca ziołami i rozmarzoną nutą
przyniosła kosz z owocami
poziomki truskawki maliny
ugaszą posuchę w skwarne chwile
słodkimi kroplami w czerwieni

***
wśród lawendowych szeptów
księżyc ukazał srebrną nagość
pod aksamitną ciszą
soczyste poziomki
karmią rozgrzane zmysły
zroszone wargi
kochają słodką czerwień
© A.K.
English version of the poems:

***
the dusty and barefoot season has come
fragrant with herbs and a dreamy note
she brought a basket of fruit
wild strawberries raspberries strawberries
will quench drought in scorching moments
with sweet drops in red

***
among lavender whispers
the moon showed silver nudity
under the velvet silence
juicy wild strawberries
feed heated senses
dewy lips
love sweet redness
© A.K.

 Znalezione obrazy dla zapytania poziomki czarno białe zdjęcie


ser(byt) 2019-06-20 20:47

Nierozumiany kloszardzi byt
złakniony śmietnikowych resztek
niepojęta menelska egzystencja
liczona odtrąconym gestem brudnych rąk
unoszeniem się ponad leżącą na bruku godność
ci lepsi
"królowie na kredyt" zamknięci
w złotych klatkach odwracają wzrok z niesmakiem
nie myśląc że na ich drodze do nędzy
jest zaledwie jedna klamka
© A.K.
zdj. marucha.wordpress.com


English Version of the poem:

Misunderstood hobo's being
hungry for trash leftovers
inconceivable dosser's existence
counted with a rejected gesture of dirty hands
floating above the dignity lying on the pavement
those better
"kings on credit" closed
in golden cages  looking away with disgust
not thinking that  on their way to misery
there is only one handle
© A.K.
phoo:marucha.wordpress.com

Obraz może zawierać: 1 osoba, broda


Inoportunamente(Na opak) 2019-06-14 20:40


Przeczytajmy to razem.Od początku do końca
Z jak przyjemne zapomnienie
błękitny warkocz wplata ból urwanych słów
T jak wspólny taniec nad krawędzią
dwa różne serca -jeden pulsujący rytm
P jak nieprzewidywalna podróż
bez powrotu do słońca na starcie
przesiadka w różne strony
tuż stacją happy end
ty i ja - czterolistne szczęście na opak
© A.K.
English version of the poem:

Let's read it together. From the beginning to the end
F like a pleasant forgetfulness
blue braid weaves the pain of the broken words
D like a common dance over the edge
two different hearts - one pulsing rhythm
J as an unpredictable journey
without returning to the sun at the start
change in different directions
just before a happy end station
you and me - four-leaf luck amiss
© A.K. 


Jarrón (Wazon) 2019-06-09 18:46

Wiersz do obrazu: Helenka z wazonem –czas powstania 1902 r
(A poem to the image: Helenka with a vase -painted in 1902 )

Spójrz mamo
jak ładnie na wazonie
błyszczy promień słońca
stół jak lustro odbija jego twarz
a ja wciąż nie mogę się napatrzeć

Wiesz mamo
podoba mi się ten różowy wazon
ma kolor truskawek ze śmietaną
a bukiet kwiatów w nim to tęcza
pachnąca letnim dniem
albo krainą marzeń
© A.K.
zdjecie:https://pl.pinterest.com/pin/324822191870079543/

English version of the poem:

Look Mom
how nicely on a vase
the sun's ray shines
a table like a mirror reflects its face
and I still can not watch

You know, Mom
I like this pink vase

it has the color of strawberries with cream
and the bouquet of flowers in it is rainbow
fragrant with summer day
or the land of dreams
© A.K.
photo: https: //pl.pinterest.com/pin/3248221918700
79543/
 Obraz może zawierać: co najmniej jedna osobaFlag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]