_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
alter ego 2019-03-31 13:16

Jest we mnie motyl
łagodny
bezbronny
uważaj
możesz go łatwo skrzywdzić
i nie wzniesie już
kruchych skrzydeł
w błękitną przestrzeń

jest we mnie drapieżnik
silny
bezwzględny
uważaj
może cię zranić słowem
aż do krwi
rozszarpać bez sentymentu
tkane wahaniem
drżące od lęku myśli
© A.K.
English version of the poem:

There is a butterfly in me
mild
helpless
be careful
you can easily hurt him
and he will not build anymore
fragile wings
into a blue space

there is a predator in me
powerful
ruthless
be careful
can hurt you with a word
to the blood
tear apart without sentiment
woven with hesitation
trembling thoughts
© A.K.en la tierra de la gentileza(w krainie łagodności) 2019-03-20 20:51

w krainie łagodności
płyną słowa lżejsze niż puch
czuła melodia
miękką nutą kołysze myśli
dusza oddycha
błękitnym powietrzem

w krainie łagodności
srebrna cisza
senna jak nocą księżyc
gra miłe dźwięki dla serca
barwne marzenia
krążą jak ćmy zwabione blaskiem
© A.K.
English version of the poem:

in the land of gentleness
words flow lighter than fluff
she felt the melody
a soft note rocks thoughts
the soul breathes in
blue air

in the land of gentleness
silver silence
sleepy like the moon at night
plays nice sounds for the heart
colorful dreams
wander like moths attracted by light
© A.K.


w krainie łagodności
płyną słowa lżejsze niż puch
czuła melodia
miękką nutą kołysze myśli
dusza oddycha
błękitnym powietrzem

w krainie łagodności
srebrna cisza
senna jak nocą księżyc
gra miłe dźwięki dla serca
barwne marzenia
krążą jak ćmy zwabione blaskiem
© A.K.
English version of the poem:

in the land of gentleness
words flow lighter than fluff
she felt the melody
a soft note rocks thoughts
the soul breathes in
blue air

in the land of gentleness
silver silence
sleepy like the moon at night
plays nice sounds for the heart
colorful dreams
wander like moths attracted by light
© A.K.momento(chwila) 2019-03-18 07:17

ulotny szept
na krawędzi drżących rzęs
błysk
muśnięty
wskazówkami wieczności
okruch
zagubiony przez czas
tańczący
z delikatnością motyla
© A.K.
English version of the poem:

fleeting whisper
on the edge of shaky eyelashes
flash
dabbed by
the hands of eternity
crumb
lost by time
dancing
with the delicacy of a butterfly
© A.K.

la diosa(bogini) 2019-03-12 13:26

ten sen
zanurzony w zieleni
widoki
tchnące przyjemnością
raj pełen szeptów
ile miałaś uniesień
- alabastrowa bogini-
na każdej ścieżce ciała
jak nierzadko serce kołysały
zmysłowe nuty
twojej miłosnej pieśni
© A.K.
English version of the poem:

this dream
immersed in greenery
views
breathing with pleasure
paradise full of whispers
how many effusions did you have
- an alabaster goddess-
on every path of the body
how non rarely heart was swaying
by sensual notes
of your love song
© A.K.
 


Yo(Ja) 2019-03-11 08:19

Ja
dojrzała kobieta
smakuję biegnące chwile
jak dobre wino
z wiekiem nabrzmiałe aromatem

pewna siebie rozkwitam
potem
rodzę słodkie owoce
a ty mężczyzno
kochasz czuć sobą kuszący smak

ja
dojrzała kobieta
jak kolorowe korale
nawlekam szczęśliwy czas
w dłonie chwytam marzenia
© A.K.
English version of the poem:

Me
mature woman
taste running moments
like a good wine
with age swollen of aroma

I'm flourishing
later
I give birth to sweet fruit
and you man
love to feel the tempting taste

me
mature woman
like colorful beads
I'm heddling a happy time
grab my dreams in my hands
© A.K.
Znalezione obrazy dla zapytania mature woman black and white


Silencio (Cisza) 2019-03-07 22:13

Spleśniałe słowa
owijam w satynową ciszę
chwila kwaśna jak ocet
wyciska z serca łzę

miliony dźwięków
przekrzykuje się w chaosie
nieprzyjemną nutą
a niespokojne serce drży

zamykam oczy
afonią głaszczę wzburzone myśli
pod powiekami
czas przesuwa łagodne sny.
© A.K.
zdj.Saatchiart.com

English version of the poem:

Moldy words
I wrap in satin silence
a sour moment like vinegar
squeezes a tear from the heart

millions of sounds
exclaims in chaos
with the unpleasant note
and the restless heart trembles

I close my eyes
with afonia I stroke my thoughts
under the eyelids
time moves gentle dreams
© A.K.
zdj.Saatchiart.com

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i zbliżenie


*** ola (fala) 2019-03-06 20:47

Mógłbym
zatopić się w burzy
twoich włosów
byś bez uprzedzenia
rozkołysała moje skronie
białą falą
wtedy
podam doń
biegnącym chwilom
© A.K.
English version of the poem:

I could
drown in a storm
of your hair
so without warning
you would rock my temples
by white wave
then
I'll give hand
to running moments
© A.K. Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]