_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Amor autista(Autystyczna miłość) 2019-01-29 21:16

Nie rozumiem twojego świata
zaklętego ciszą
między nami szklana tafla
wygina się
od niewypowiedzianych słów

każdego dnia
próbuję przez nią przejść
choć krwawią obolałe stopy
słowo kocham znaczy więcej niż
sześć przypadkiem połączonych liter
©A.K.
English version  of the poem:

I do not understand your world
enchanted with silence
a glass tile between us
it's bending
from unspoken words

every day
I try to go through it
although sore feet bleed
the word love means more than
four letters accidentally connected
©A.K.mi camino (moja droga) 2019-01-27 20:30

idę przed siebie
potykam się o kamienie
rzucone przez los
krwawią kolana ból schyla kark
lecz sił starczy by wstać
wiatr piach sypie w oczy
myśli mokną od łez
deszcz w sercu
a ja nie cofam się
za horyzontem czeka słońce
© A.K.
English version of the poem:

I'm going ahead
I stumble over stones
thrown by fate
knees bleed pain bends the neck
but there's enough strength to get up
the wind blows sand in the eyes
thoughts are wet with tears
rain in my heart
and I'm not going back
the sun waits behind the horizon
© A.K.afonía(afonią) 2019-01-23 20:15

Jedwabną afonią
przytulam jazgoczące dźwięki
błękitnym spokojem
układam
rozkołysane brakiem sensu myśli
milczeniem
odpływam w świat bez słów
na jego ścieżkach
odkrywam zapomniane piękno
© A.K.
English version of the poem :

With silk afony
I hug the buzzing sounds
with blue peace
I put
swayed by the lack of sense thoughts
with silence
I sail away tnto world without words
on his paths
I discover a forgotten beauty
© A.K.


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i zbliżenie


amplitudes en rojo(amplitudy w czerwieni) 2019-01-19 18:15

amplitudami w czerwieni
kołyszą się płonące zmysły
różaną wonią
noc otula westchnienia

dłonie wędrują w nagość
szukając najczulszych miejsc
miękkim dotykiem
budzi się drżące pragnienie

amplitudami w czerwieni
tańczy namiętność
serca w zachwycie
proszą o więcej

chwile płyną lotem motyla
na rzęsach
srebrem przysiada księżyc
noc przepowiada czułą bezsenność
© A.K.
English version of the poem:

amplitudes in red
are swaying the burning senses
with rosy fragrance
the night's cuddling sighs

 hands wander into nakedness
searching for the most sensitive places
with soft touch
a trembling thirst awakens

with amplitudes in red
passion's dancing
heart in awe
are asking for more

moments pass by like butterfly's flight
on the eyelashes
moon is cradled with silver
night predicts affectionate insomnia
© A.K

Znalezione obrazy dla zapytania rose black and white photo


Las emociones (Emocje ) 2019-01-13 20:33

Ja kobieta
kocham i nienawidzę
rozdarta na pół
balansuję na krawędzi pomiędzy
ogień i lód
tańczą w żyłach splecione

euforia i rozpacz
stawiają kroki przez słońce i mrok
i przyklejają na twarz
szczęśliwy uśmiech lub łzę
radość i smutek
grają w sercu biało-czarne akordy

jestem ciszą i huraganem
milczeniem
łagodzę wzburzone emocje
precz rozrzucam spokojne myśli
gdy mój gniew
szumi jak wiatr ciężkimi słowami
© A.K.
English  version of the poem:

I am a woman
I love and hate
torn in half
balancing on the edge between
fire and ice
dancing in veins

euphoria and despair
put footsteps through the sun and darkness
and stick on the face
happy smile or tear
joy and sadness
play white and black chords in the heart

I am a silence and a hurricane
with quietude
soothing agitated emotions
throwing out calm thoughts away
when my anger
hums like a wind in heavy words
© A.K.Hablando conmigo mismo (rozmowa ze sobą) 2019-01-12 22:42

Rozmowa ze sobą

Hej, mała!
Schowaj łzy do kieszeni,
(tyle razy powtarzałam,
że nie do twarzy ci w brylantach.)
Ucisz myśli,
niech nie kraczą
jak stado wron przed zmierzchem.
Hej, mała!
Wiesz przecież,
że nie ty jedna miałaś dzisiaj
gorsze chwile.
Uśmiechem przegoń czarne smutki,
niech nie zabierają snów.
Jutro
słońce zaświeci też dla ciebie,
obiecuję!
© A.K.

English version of the poem:

Hey, baby!
Put the tears in your pocket,
(I've said so many times,
that diamonds do not suit you.)
Silence your thoughts,
let them not muck
like flock of crows before the sunset.
Hey, baby!
You know,
that not the only you had today
worse moments.
With a smile, chase away black sorrows,
do not let them take the dreams.
Tomorrow
the sun will also shine for you,
I promise!
© A.K.Atención(uważność) 2019-01-11 21:12

Patrzę sercem widzę więcej
wrażliwość
błyskiem otwiera źrenice
chwile
kołyszą się pod powieką
jeszcze wcześnie na sen
czas
zastyga zdumiony
© A.K.
English version of the tekst:

I look with heart and see more
sensitivity
opens the pupils with a flash
moments
are swaying under the eyelid
still early for sleep
time
freezes in astonishment
© A.K.


 Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i zbliżenie


en la oscuridad (w mroku) 2019-01-09 14:40

mrok przysłonił powieki
w moim świecie
jest tylko wszechobecna czerń
gdy odtwarzam w pamięci barwy
czerwień
jest ciepła jak dłoń
prowadząca
przez labirynty nieznanych miejsc
błękit
to chłodny wiatr
głaszczący rozpalone upałem policzki
palce
wędrują po górach i dolinach
naszkicowanych
na papierowej kartce
teraz nawet cisza
pomiędzy jednym a drugim dźwiękiem
gra tysiącem akordów
słyszę
jak drży płatek muśnięty powietrzem
przedmioty
mają nowe kształty
rzeźbione delikatnym dotykiem
gdy bez wzroku poznaję przestrzeń
© A.K.
English version  of the poem:

darkness obscured the eyelids
in my world
there is only omnipresent blackness
when I remind colors in my memory
red
is warm like a hand
leading
through labyrinths of unknown places
blue
it's a cool wind
stroking  cheeks burning from heat
fingers
 wander in the mountains and valleys
sketched
on a paper sheet
now even silence
between one sound and the other
plays with one thousand chords
I hear
as the flake flutters with air
items
have new shapes
carved with a delicate touch
when I find out space without sight
© A.K


Znalezione obrazy dla zapytania blind


estancamiento (stagnacja) 2019-01-08 15:10

Na szalach czasu
zawieszam nowe pytania-
bez odpowiedzi.

Na krawędzi
pomiędzy wczoraj, a jutro
balansuje cicha niepewność.

Krok do przodu - wciąż nie!
Chwila
zamiera kamienną stagnacją.
© A.K.
English  version of the poem:

On the scarves of time
I put in new questions -
unanswered.

On the edge
between yesterday and tomorrow
silent uncertainty balances.

Step forward - still not!
Moment
is pertified of stone stagnation.
© A.K.hesitación (wahanie) 2019-01-07 21:27

między białym a czarnym
wahanie kreśli ścieżki
nieskończoną szarością

stoję w niedomkniętych drzwiach
niezdolna przekroczyć granicy
odejść czy trwać

mieszam w dłoniach słońce i cień
czas zastyga w bezruchu
© A.K.
English version of the poem:

between white and black
hesitation sketches paths
with the infinite gray

I am standing in half-closed door
unable to cross the border
leave or stay

I mix sun and shadow in my hands
the time freezes
© A.K.

Obraz może zawierać: niebo, na zewnątrz i przyroda


*** 2019-01-06 16:33

Spóźniony sen
spaceruje wśród gwiazd
milczące chwile
przesypują się piaskiem
pod powiekami
omdlałymi czuwaniem

noc tańczy z wiatrem
ubrana w biel
srebrnym sierpem
księżyc błysnął zza chmury
drżące cienie
piszą na ścianach historie

spóźniony sen
zabłądził we mgle
idąc mrocznymi ścieżkami
blady niepokój
trąca rozkołysane myśli
cisza śpiewa insomnią
© A.K.
English version of the poem:

late sleep
walks among the stars
silent moments
spilling over with sand
under the eyelids
faint with vigil

night dances with the wind
dressed in white
like silver sickle
the moon flashed from behind the cloud
trembling shadows
write stories on the walls

late sleep
got lost in the fog
while walking along dark paths
pale anxiety
nudges swaying thoughts
silence sings of insomnia
© A.K.


 Obraz może zawierać: niebo, chmura, przyroda i na zewnątrz


campanillas(dzwonki) 2019-01-05 18:46

bluebells(dzwonki)- inspiracja wiosennym spacerem w angielskim parku

wśród wiosennej zieleni
zamieszkało na ziemi niebo
słoneczna radość sypie złotem
zapachniały dzwonkami
błękitne dywany
park szumi zakochaniem
***
lazurową falą
płyną dzwonki z kwietniowym wiatrem
miodowy aromat
jak młode wino uderza do głowy
układam szczęście
w tchnące nadzieją bukiety
***
stąpam po morzu
usłanym kruchymi płatkami
nade mną niebo jak niezabudki
pode mną błękit w odcieniu bluebells
a dookoła
ze słońcem tańczy wiosna
w jasnozielonej zwiewnej sukience
© A.K.
English version:

bluebells - inspired by a spring walk in English park

among spring greenery
the sky has dwelt on earth
sunny joy sprinkles gold
blue carpets
smelled of bells
the park hums with love
***
like azure wave
bells are flowing with the April wind
honey aroma
as young wine hits the head
I put happiness
in bouquets breathing hope
***
I tread on the sea
strewn with crumbly flakes
above me sky like forget-me-nots
beneath me blue in the shade of bluebells
and around
the spring is dancing with the sun
in a light green airy dress
© A.K.En el silencio( W ciszę ) 2019-01-03 11:09

Uciekam w ciszę
by nie czuć jak bolą wspomnienia
całe w kolorze blue

szary świt
bez znieczulenia grzebie w źrenicach
niemy krzyk zagłusza lęk

nie chcę łez
tnących serce jak diament
cienie z przeszłości patrzą złowieszczo

uciekam w ciszę
zamykam drzwi błądzącym myślom
nadzieja chwyta słoneczne ćmy
© A.K.
zdj.Joyce Wilson
English version of the poem:

I run into silence
so not to feel how memories hurt
all in blue

gray dawn
without anesthesia, pokes in the pupils
a silent scream drowns out fear

I do not want tears
cutting heart like a diamond
shadows from the past look ominously

I run into silence
close the door to wandering thoughts
hope captures the solar moths
© A.K.El comienzo del año(Początek roku) 2019-01-01 14:54

Nowy czas sypie bielą
ze spopielałych chmur
kruche chwile topnieją
niczym na ciepłej dłoni
delikatne śnieżynki
dzień otula się ciszą
pogrążony myślami
w zeszłorocznych wspomnieniach
a już los niecierpliwy
świeży rozdział chce pisać
w pełnej nadziei księdze
skok w przyszłość nieznaną
po plany i marzenia
zawieszone w błękicie
wiarą napełnia serce
© A.K.
English version of the poem:

New time sprinkles white
from the ashed clouds
fragile moments melt
like on a warm hand
delicate snowflakes
day wraps up in silence
being lost in thoughts
from last year's memories
and now the impatient fate
fresh chapter wants to write
in a book filled in by hope
jump into  unknown future
for the plans and for the dreams
which are hung high in blue
with the faith's brimming heart

©A.K.


Znalezione obrazy dla zapytania new year 2019 black and whiteFlag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]