_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Amor de invierno (Zimowa miłość) 2018-11-28 19:55

zimowa miłość
zmysłowo pachnie pomarańczą
jak ciepła aromatyczna czekolada
słodką przyjemnością
otula spragnione bliskości ciała

pokusa
na waniliowych smyczkach
gra nuty
od których topnieją serca
pośród cynamonowych pocałunków

zimowa miłość
niczym południowe słońce
kardamonową pieszczotą
w blasku świec ogrzewa nagość
przemarzniętą samotnością
© A.K.
English version of the poem:

winter love
smells sensualy of oranges
like hot aromatic chocolate
with sweet pleasure  wraps around
thirsty for the closeness bodies

temptation
on vanilla strings
plays the notes
from which the hearts are melting
among cinnamon kisses

winter love
like the southern sun
with cardamom caress
in the candlelight it heats nakedness
frozen form loneliness
© A.K


 Obraz może zawierać: na zewnątrz i przyroda


La vida es un viaje (Życie to podróż) 2018-11-26 20:24

"Podróż na tysiąc mil zwykle zaczyna się od pierwszego kroku."- przysłowie chińskie
"A journey of a thousand miles usually begins with the first step." - Chinese proverb

Życie to podróż
na tysiąc mil
zwykle zaczyna się
od pierwszego kroku
wędrujesz przez słońce
wichury i deszcz
choć bolą do krwi
poranione stopy
śladami wyznaczasz
kolejne ścieżki
sercem wiedziony
nowe odkrywasz miejsca
one w pamięci
na zawsze zostają
kiedy los sprawi
że musisz iść dalej
© A.K.
English version of the poem:

Life is a journey
for a thousand miles
it usually starts
from the first step
you are wandering through the sun
storms and rain
though ache from the blood
wounded feet
by the footsteps you set
next paths
following heart
you discover new places
in memory
they stay forever
when fate will make you
to go further
© A.K.


 Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba


Nie wierzyłam (I did not believe) 2018-11-22 21:52

(inspiracja tekstem " Jeżeli gdzieś jest niebo" A. Osiecka)
(inspiration with the text "If the sky is somewhere" A. Osiecka)

Nie myślałam, że wiosną znów zapachnie zima
Że połączą się w jedno serca dwa,
Że odczytam w twoich oczach miłość
Że bez pamięci tak naiwnie się zakocham
Nie myślałam nie sądziłam
Że nadzieją zakwitnie w duszy sad

Nie wierzyłam że tak szybko spełnią się marzenia
Że obok siebie będziemy wiecznie trwać
Że nie zgaśnie w źrenicach blask i ogień
I garściami będę z życia brała szczęście
Nie wiedziałam nie wierzyłam
że kiedyś niebo będzie całkiem blisko

Nie sądziłam że znienacka sen się skończy
Że odejdziesz ulotnisz się jak mgła
Że zatęsknię i zapłaczę pełna wspomnień
Wiem że zaboli ale niemożliwe że aż tak
Nie wiedziałam że samotność
jak na ziemi piekło zostawi łzami trwały ślad
A.K
English version of the poem:

I didn't think that winter would smell again like spring
That two hearts would be brought together
That I will read love in your eyes
That I 'd be lovestruck being so naively minded
I did not think, or supposed
That the orchard will blossom in the soul with hope

I didn't believe that dreams would come true so quickly
That side by side we will last forever
That the glow and fire will not go out in the pupils
And I'll be happy with handfuls of joy from life
I did not know I did not believe
that once the sky will be quite close

I did not think that the dream would end so soon
That you will go away will be like fog
That I will miss and cry so full of memories
I know it hurts but it's impossible it does like that
I did not know that loneliness
as on earth the hell'll leave everlasting trace from tears
A.K.


Obraz może zawierać: przyroda


you're gone( odszedłeś ) 2018-11-21 20:33

Odszedłeś tak po prostu
a u mnie
chłodem w sercu
powiała milcząca pustka

gardło raniły
nie wykrzyczane słowa
pod powiekami
solą na rany spłynęły łzy

myśli
przykryła depresyjna czerń
smutek i żal
patrzyły kpiącym wzrokiem

niemoc
zatańczyła w duszy bez nadziei
gdy dla miłości
na zawsze zamknąłeś drzwi
© A.K

You left just like that
and with me
cold wind in the heart
blew a silent emptiness

throat hurt
no shouted words
under the eyelid stears
poured down on the wound with salt

thoughts
were covered with depressive black
sadness and sorrow
were looking mockingly

infirmity
danced in the soul without hope
when for the love
you closed the door forever
© A.KMi silencio(Moja cisza) 2018-11-11 21:58

 


otulam się nią
jak welonem
łagodnym dotykiem
wygładzam zmięte myśli
w błogiej afonii
odnajduję dźwięki
grające prawdziwym ja
© A.K.
English version of the poem:

I wrap myself in her
like in a veil
with gentle touch
I smooth my crumpled thoughts
in blissful afonia
I find sounds
playing the real me
© A.K.


 Obraz może zawierać: tekst


Violonchelista de otoño (Jesienna wiolonczelistka) 2018-11-11 00:02

Jesienna wiolonczelistka
pod starym dębem
na wiolonczeli
utkanej wiatrem i liśćmi
melancholijne melodie gra
jeszcze spod smyczka wybrzmią
nuty złotem malowane
jeszcze słoneczna radość
gdzieś pod powieką błyśnie
a już zszarzałe tęsknoty
cichą falą
z chłodnym deszczem
do niej popłyną
© A.K.
autor obrazu:Piotr Barszczowski
English version of the poem:

Autumn cellist
under an old oak tree
on the cello
woven with wind and leaves
plays melancholic melodies
still resound from under the bow
notes painted in gold
still sunny joy
somewhere under the eyelid flashes
and already gray longings
in quiet wave
and with cool rain
will flow to her
© A.K.
author of the painting: Piotr Barszczowski


 Paseo otoñal (Jesienny spacer) 2018-11-11 00:00

Pod parasolem
ze szczęściem pod rękę
idziemy na spacer
w jesienny wieczór

mówisz mi
jak piękne są drzewa
strojne w ochrę
sjenę i karmin

w milczącym zachwycie
podziwiamy
grającą deszczową rapsodię
barwotekę

w wodnych zwierciadłach
przeglądają się
zachwycone blaskiem
parkowe latarnie

mówisz mi
cudowna jest jesień
pachnąca
złotą nostalgią
© A.K.
obraz: Leonid Afremov

English version of the poem:

Under umbrella
with happiness at hand
we are going for a walk
on an autumn evening

you're telling me
how beautiful trees are
dressed up in ocher
sienna and carmine

in silent delight
we admire
playing rainy rhapsody
colourgraphy

in water mirrors
look at themselves
delighted by  splendor
park lanterns

you're telling me
wonderful is autumn
fragrant
of golden nostalgia
© A.K.


painting : Leonid AfremovObraz może zawierać: na zewnątrz


*** 2018-11-01 16:47

Dziś odwiedziłam twój maleńki grób
nie miałaś nawet trzech lat
gdy zgasłaś jak świeca na wietrze
zapaliłam znicz
wyszeptałam modlitwę
może stałaś wtedy gdzieś obok
przywołana milczącym wspomnieniem
wiem
tak bardzo chciałaś jeszcze żyć
miałaś przed sobą niezapisany czas
tylko los sprawił
że zbyt wcześnie zostałaś aniołem
z dziecięcym uśmiechem
© A.K.
English verion of the poem:

I visited your little grave today
you even weren't three years old
when you went out like a candle in the wind
I lit a light
whispered a prayer
maybe then recalled by a silent memory
you stood sowewhere next to me
I know
you wanted to live so much
you had an unwritten time ahead
only fate caused
that you became an angel too early
with a childish smile
© A.K.
Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]