_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
sensualmente (sensualnie) 2018-09-27 20:32

dłonie błądzą motylem
po nagim ciele
usta szeptem proszą o więcej
czerwone nuty
na pięciolinii doznań
grają sercom zmysłowe gamy
w wędrówce na szczyt
© A.K.
zdj. fringeworld.com.auEnglish version of the poem:hands wander like butterfly
on a naked body
the lips with whisper ask for more
red notes
on the experience staff
play to hearts sensual gamuts
on a trip to the top
© A.K.
photo:fringeworld.com.auciego (niewidoma) 2018-09-23 21:25

Jestem niewidoma.
Niebo,
słońce,
gwiazdy,
księżyc
istnieją
tylko w mojej wyobraźni

Chcesz?
Opowiem o tym,
jak soczyście
pachnie
dojrzała pomarańcza
i jak świeżo
smakuje letni deszcz.

Znam na pamięć
wypukłości i wygięcia,
gdy dotykiem
kolejny raz,
z ciała
jak mapę,
czytam ciebie.

Wiem też, że ptaki
potrafią
zaśpiewać arie
milionami głosów,
a cisza
wibruje melodią,
szkoda, że jej nie słyszysz.
© A.K
obraz :Diego Velázquez - "Blind woman


 


English version of the poem:

I'm blind.
Sky,
Sun,
star,
moon
do exist
only in my imagination.

Want?
I will talk about it,
as juicy
smells
ripe orange
and how fresh
tastes the summer rain.

I know by heart
protuberances and bends,
when with touch
again,
from the body
like a map,
I'm reading you.

I also know that birds
can
sing arias
in millions voices,
and silence
vibrates with a melody,
It's a pity you can't hear it.
© A.K.
painting: Diego Velázquez - "Blind womanla noche cierra con silencio (noc zamyka ciszą) 2018-09-19 22:52

noc
zamyka ciszą powieki
odpływam w sen
zabierając ciebie w źrenicach

tam niebo
kradnie błękit twoim oczom
gdy jesteś obok

usta
łapczywie spijają czułość
jak rosę w upalny dzień

świt
dobija się do rzęs
zostań proszę

samej
trudno tak
wrócić na drugi brzeg

night
closes the eyelids with silence
I'm going to sleep
taking you in the pupils

there heaven
steals the blue from your eyes
when you are near

lips
greedily suck the tenderness
like a dew on a hot day

dawn
is knocking at the lashes
stay please

alone
it's hard
go back to the other side


© A.K.Soy(Jestem) 2018-09-16 13:52

***
Jestem
Penelopą
wiernie czekam
na jedyną miłość
zwodząc płonące uczuciem serca

Jestem
Ofelią
zatapiam się
we własnej wrażliwości
az po ostatni oddech

Jestem
Balladyną
bezwzględną i nieposkromioną
napiętnowaną
pokusą i grzechem

Jestem...
© A.K.
zdj.example.pl

***
I am
Penelope
waiting  faithfully
for the only love
deceiving burning from feeling hearts

I am
Ophelia
I'm sinking
in my own sensitivity
until the last breath

I am
Balladyna
ruthless and uncontrollable
stigmatized
by temptation and sin

I am...
© A.K.
photo: example.pl


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, woda i na zewnątrz


al borde de los sueños (na granicy sennych marzeń) 2018-09-09 11:59


na krawędzi
sennych marzeń
zatrzepotała rzęsa
poruszona myślą
lekką jak puch

źrenice
zakochane w błękicie
nie proszą o płomień
wystarczy
że jesteś obok
© A.K.
English version of the poem:

on the edge
of sleepy dreams
the eyelash fluttered
moved by thought
as light as down

pupils
in love with blue
do not ask for a flame
it is enough
that you are close
© A.K.


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i zbliżenie


tal yo (taka ja) 2018-09-07 21:24

taka ja
dusza krzyczy wrażliwością
na emocje
słowa
myśli
widzę
czuję
słyszę więcej
jestem przestrzenią
wypełnioną kolorowym wiatrem
© A.K.
zdj. dobrasztuka.pl

English version of the poem:

such me
the soul screams with sensitivity
to emotions
words
thoughts
I see
I feel
I can hear more
I'm like a space
filled with colorful wind
© A.K.
pict. dobrasztuka.pl


 
Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]