_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
armadura protectora(pancerz ochronny) 2018-07-31 22:21

myślisz
że jestem twarda i silna
jak mój ochronny pancerz
którym na co dzień
zasłaniam kruche jak porcelana wnętrze

lecz kiedy zdejmuję go przed snem
jestem bezbronna
jak ślimak bez skorupy
gdy wredny czas
ciska kamieniami w odsłoniętą duszę

wtedy właśnie
poznajesz moją słabość
zręcznie skrywaną przed ciekawskim okiem
kiedy łzą
próbuję posklejać to co popękało
© A.K.
obraz:David Palumbo

English version of the poem:

you think
that I am hard and strong
like my protective armor
by which every day
I hide the brittle porcelain interior

but when I take it off before bedtime
I'm vulnerable
like a snail without a shell
when the nasty time
throws stones at the exposed soul

that's right then
you know my weakness
skilfully hidden from the curious eye
when they cry
I'm trying to glue what cracked
© A.K.
painting: David PalumboComo reina de la nieve (Jak królowa śniegu) 2018-07-31 10:31

może jestem
z pozoru chłodna i obojętna
jak królowa śniegu
zakuta w twardą lodową zbroję

pokerową twarzą
nie zdradzam żadnych emocji
które jak wulkan wybuchają
i płyną lawą we wrażliwym wnętrzu

czasem wystarczy
kochającą czułością dane ciepło
by stopniała mroźna biel
ukazując serce
bijące płomienną czerwienią
© A.K.
Engliish version of the poem:

maybe I am
seemingly cold and indifferent
like a snow queen
being put into hard ice armor

with poker face
I do not show any emotions
which like a volcano erupt
and flow with lava in a sensitive inside

sometimes warmth
given by lovingly tenderness is enough
that the frosty whiteness would melt
showing the heart
beating with flaming redness
© A.K.


Zdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.


Puesta del sol (Zachód słońca) 2018-07-27 13:10


Jeszcze słońce
maluje
na niebiańskim płótnie
złote i bursztynowe pasma
jeszcze wiatr
sypie złoty pył na obłoki
co skuliły się
tuż nad bladym horyzontem
jeszcze drzewa
nie ukołysane do snu nocną ciszą
mrużą
zmęczone dniem zielone oczy
a już ciemność fioletową głębią
coraz szybciej
zasłania zapatrzone w światło chwile
tekst i zdjęcie: 


© A.K. 


English version of the poem:

yet the sun
is painting
gold and amber bands
on heavenly canvas
yet the wind
is sprinkling gold dust on the clouds
which are cringed
just above the pale horizon
yet the trees
are not lulled to sleep by silent night
squinting
green eyes tired of the day
and already the darkness with porple depth
faster and faster
covers moments looking at light
text and photo:
© A.K.como pelusa (jak puch) 2018-07-26 16:24

myśli lekkie jak puch
kołyszą się wśród smukłych traw
pobielonych letnim słońcem

niesione łagodnością
umykają swawolne w przestrzeń
tam
gdzie czas mierzony jest błękitem

a na łące w zielonym dywanie
czają się cienie
spłoszone jaskrawym światłem
jeszcze nie czas na noc
tekst i zdjęcie:
© A.K.
English version of the poem:like fluff

thoughts light as a fluff
sway among the slender grasses
whitewashed by the summer sun

carried with gentleness
they freely slip away into space
there
where the time is measured with blue

and on the meadow in the green carpet
the shadows are lurking
frightened with bright light
it's not the time for night yet
text and photo:

© A.K.euforia reflexiva (refleksyjna euforia) 2018-07-23 20:15

słoneczny cień
uchwycony
refleksyjną euforią
otwiera
bladą źrenicę
senny mrok
leniwie biegnie
ku światłu
szepczącą afonią
zastyga
galopujący czas
© A.K.
zdj. Dorota Szałas

English version of the poem:

sunny shadow
captured
by reflective euphoria
opens
pale pupil
sleepy darkness
runnig lazily
towards the light
with whispering afonia
congeals
galloping time
© A.K.
pict. Dorota Szałasde silenciamiento (wyciszenie) 2018-07-18 20:14


cichy sztorm
kołysze trawy
milcząca zieleń
bezgłośnym śpiewem
usypia
krzyczącą czerwień
współbrzmiąca dysharmonia
wyciszeniem
biegnącego serca
© A.K
zdj. Dorota S Szałas

English version of the poem:

a quiet storm
sways the grass
silent green
with soundless singing
puts to sleep
screaming red
resonating disharmony's
muting
of running heart
© A.K
pict. Dorota S Szałasdespertar por la armonía (obudzenie harmonią) 2018-07-17 15:34

krucha siła
otula spokojem
hałasujące myśli
jedwabnym szeptem
cisza oplata
rozlazłą zaciekłość
świt
budzi się harmonią
rozsypanych dźwięków
niema melodia
balsamem
niespokojnej duszy
© A.K.
zdj. Dorota S Szałas

English version of the poem:

fragile strength
wraps up calmly
dinning thoughts
with silk whisper
silence entwines
sloppy fury
dawn
wakes up in harmony
of spilled sounds
soundless melody
a balm
of restless soul
© A.K.
pict. Dorota S Szałasen la web del silencio (w pajęczynie ciszy) 2018-07-16 19:25

harmonijny dysonans
w pajęczynie ciszy
płynie sennie
kropla uspokaja
rozjazgotane chwile
bezsłowną furią
milczą usta
niesłyszalny szept
akordem duszy
© A.K.


zdj. Dorota Szałas

English version of the poem:

harmonious dissonance
in the web of silence
flowing sleepy
the drop calms down
yawping moments
with wordless fury
lips are silent
inaudible whisper
the chord of the soul

© A.K.


 .pict. Dorota Szałas


 Zdjęcie użytkownika Joanna Sztygowska.


lluvia de verano ( letni deszcz ) 2018-07-15 17:41

Spopielałe nieutulonym żalem niebo
od rana
roni brylantowe łzy

deszcz na wilgotnych szybach
smutny rytm wystukuje
melancholią

zimnymi kroplami przemoknięte
o cieple słonecznym
szemrzą liście

wiatr czesze włosy
trwającym w zamyśleniu drzewom
nucąc o nostalgii
© A.K.
English version of the poem:

Ashen sky in inconsolable grief
since morning
sheds diamond tears

rain on wet windows
tapping sad rhythm
with melancholy

by the cold drops soaked through
about the sun's heat
the leaves are murmuring

wind combs hair
ongoing thoughtfully trees
humming about nostalgia
© A.K.


 Zdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.


mañana de julio (lipcowy poranek) 2018-07-10 15:55

pobladła noc
malując niebo pastelowym błękitem
lipcowe słońce
budząc się ze snu rozplata złote warkocze
obłoki jak ranne ptaki
płynąc z wiatrem w dalekich przestworzach
witają nowy dzień
krople rosy na pajęczynie
jak maleńkie kryształy błyszczą w letnim blasku
brzęczenie pszczół
przerywa rozmarzoną jeszcze lawendową ciszę
a stokrotki muśnięte jaśniejącym światłem
otwierają coraz szerzej żółte oczy
otulone gęstymi rzęsami z białych płatków
© A.K.
English version of the poem:

the night's got pale
painting the sky with pastel blue
July sun
waking up from sleep unravels his golden braids
clouds like morning birds
flowing with the wind in distant skies
they welcome a new day
drops of dew on a spiderweb
like tiny crystals shine in the summer glow
of bees buzzing
interrupts still dreamy lavender silence
and daisies touched with shining light
they open yellow eyes wider and wider
wrapped in thick eyelashes of white petals
© A.K.


Znalezione obrazy dla zapytania daisies black and white


misterio (tajemnica) 2018-07-05 20:50

byłam słodką tajemnicą
którą przywoływałeś
gry pragnieniami tykał pod gwiazdami czas
wiedziała o nas tylko noc
zasłaniająca cieniem wpatrzone w księżyc okna
błądziłeś
w labiryncie nazywanym kobiecym światem
szukałeś niewłaściwych dróg
odeszłam
nie czekając aż znajdziesz w dłoni klucz
do serca
zmęczonego melancholijną samotnością
© A.K
English version of the poem:

I was a sweet secret
which you were calling
when with desires under the stars was ticking time
only night knew about us
covering windows starring at the moon with shadow
you were straying
in a maze called the woman's world
looking for the wrong roads
I left
without waiting until you find the key in my hand
to the heart
tired of melancholic loneliness
© A.K


Znalezione obrazy dla zapytania rose black and white


Impresión de julio (Lipcowa impresja) 2018-07-02 16:57

Kropla rosy na trawie
na powitanie letniego słońca
uśmiechnęła się tęczą

ziołowa mgiełka
jak delikatny woal
otula rozmarzoną błękitem łąkę

wiatr śpiewnym głosem
układa
witraże z pękatych obłoków

a na ramieniu na chwilę
przysiadł motyl
zmęczony wędrówką po burzanie
© A.K.
English version of the poem:

Drop of dew on the grass
to welcome the summer sun
sent a rainbow smile

herbal mist
like a delicate veil
envelops dreamy in blue meadow

wind with a singing voice
arranges
stained glass windows from fluffy clouds

and on the shoulder for a moment
the butterfly sat down
tired of wandering through the brake
© A.K.


Znalezione obrazy dla zapytania butterfly black and white


felicidad del verano ( letnie szczęście ) 2018-07-01 20:44

Letnie szczęście
szumi łagodnie zieloną falą
opowiadając niebu strofy o nadziei
szeptane południowym wiatrem

różane płatki
ciepłym podmuchem ze snu wytrącone
opadają miękko na włosy
zapisując w sercu zmysłowe obietnice

słońce
jak w kryształowym lustrze
przegląda się w deszczowych kroplach
rozczesując palcami złociste włosy

a na ustach
słodka przyjemność jagodowo- malinowa
zastyga w ekstazie soczystą strużką
© AK.
English version of the poem:

Summer happiness
rustles gently with a green wave
telling the sky the stances of hope
whispered by the southern wind

rosy petals
with a warm blast from sleep woken up
fall down softly on the hair
writing sensual promises in the heart

Sun
like in a crystal mirror
looks into rainy drops
combing golden hair with your fingers

and on the lips
sweet berry-raspberry pleasure
congeals in ecstasy with a juicy trickle
© AK.


Znalezione obrazy dla zapytania rose petals black and whiteFlag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]