_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Amo a May(Kocham maj) 2018-05-27 17:51

Kocham maj,
zanurzony w szafirowych falach,
płynący lekko
z rozmarzonym wiatrem
po ukwieconych wonnością ogrodach.

Kocham maj
malujący makową czerwienią
jasnozielone zboża,
tańczący w pełnym słońcu
z naręczami modrookich chabrów.

Kocham maj,
rozśpiewany zakochanymi słowikami,
lśniący księżycem,
miłosne marzenia szlakiem srebrnym
unoszący wprost do gwiazd.
© A.K.
English version of the poem:

I love May,
immersed in sapphire waves,
flowing lightly
with a dreamy wind
in gardens flourished by the fragrance

I love May
painted with red poppy
light green cereals,
dancing in full sun
with armfuls of blueyed cornflowers.

I love May,
singing with lovestruck nightingales,
shining moon,
about love dreams on the silver trail
floating straight to the stars.
© A.K.


Znalezione obrazy dla zapytania poppies black and white


Como una rosa(Jak róża) 2018-05-19 23:59

„Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś, możesz być całym światem”
Antoine de Saint Exupery

Dla kogoś
być może znaczysz
niewiele.
Tyle co liść uschnięty jesienią,
albo pyłek,
rozdmuchany powietrzem.

Lecz dla mnie jesteś wszystkim,
gdy z czułością
świat zamykasz w ramionach,
a w oczach
widzę kawałek nieba,
szepczący:"kocham cię".

Wtedy jestem
jedyną różą, wybraną z tysiąca róż.
Tylko twoją,
pielęgnowaną miłością,
z uczuciem
płynącą w błękitnych kroplach.
© A.K.
English version:

"For the whole world you can be nobody, for someone you can be the whole world"
Antoine de Saint Exupery

 For somebody
maybe you mean
so little.
As much as the leaf withered in autumn,
or pollen,
blown by the air.

But for me you are everything,
when with tenderness
you close the world in your arms,
and in the eyes
I see a piece of heaven,
whispering: "I love you."

Then I am
the only rose, chosen from a thousand roses.
Only yours,
nurtured by love,
with feelings
flowing in blue drops.
© A.K.


 Zdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.


momentos grises (szare chwile) 2018-05-14 20:18

zapalony papieros
wpatruje się w myśli ognistym okiem
chwile bez powrotu
skłębione w szarym dymie
tną gęstniejącą ciszę ostrymi słowami

łza drapie źrenicę wilgotnym pazurem
cień i blask blask i cień
kalejdoskop
malowany pulsującymi sekundami
w pamięci zmiennością trwa
© A.K.


English version of the tekst:cigarette being lit
stares at the thought with a fiery eye
moments with no return
whirled in a gray smoke
cut the thickening silence with sharp words

tear scratches the pupil with a moist claw
shadow and glow shine and shadow
kaleidoscope
painted with pulsating seconds
in memory  variability continues


© A.K.


Zdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.


Huertos de primavera (Wiosenne sady ) 2018-05-13 22:24

słoneczna czułość w ciepłych promieniach
deszczowe emocje w płynących kroplach
splatają się wiosną w miłosnym tańcu

śpiewając o radości
malują sady z uwielbieniem wpatrzone w błękit
pastelowymi różami i bielą

rozchylone delikatnym pocałunkiem płatki
obiecują letnią słodycz
dojrzewającą pod zieloną łagodnością
w rozkołysanych wiatrem liściach
© A.K.


English version of the tekst:solar tenderness in warm rays
rainy emotions in flowing drops
intertwine themselves in a love spring dance

singing about joy
paint the orchards with adoration looking at the blue
in pastel pink and white

petals parted with a gentle kiss
promise summer sweetness
ripening under green gentleness
in the wind-swayed leaves
© A.K.


Znalezione obrazy dla zapytania spring orchards black and white


un poema sobre mí (wierszem o mnie) 2018-05-12 21:23

w podświadomości
w podświadomości kiełkujące metafory
podlewam słowem
płynącym z uśmiechem i łzą
ulotne chwile otulam zielenią
schowaną w sercu na gorsze dni
z wdzięczności
owocują słodko gorzkimi wersami
a ja tak lubię
niepowtarzalny ten smak
© A.K.


 nie mnie to sądzić
nie mnie to sądzić czy mam talent
choć szepczącej Erato czy Euterpe
potrafię w codzienności słuchać
nie mnie to sądzić czy jestem poetą
lecz w szarym pyle rozścielonym przy drodze
zdołam dostrzec ukryte piękno
© A.K.


English version of the teksts:


 


in the subconscious
in the subconscious germinating metaphors
I water with a word
flowing with a smile and a tear
I cover the fleeting moments with greenery
hidden in the heart for worse days
with gratitude
they bear fruit  in sweet ang bitter lines
and I like it so much
that unique taste
© A.K.


I do not judge if
I do not judge  if I have talent
though whispering Erato or Euterpe
I can listen in everyday life
I do not think I'm a poet
but in gray dust over the road
I can see the hidden beauty
© A.K.


Znalezione obrazy dla zapytania poetry book black and white


tormenta de primavera (wiosenna burza) 2018-05-06 14:15

Skłębione chmury
pędzi gwałtowny wiatr!
Niebo ubiera granatową czerń
na rozgniewane oblicze.
Szuuuuum...
Wzmożony pęd...
Nagle: huk, trzask!
Widmowa dłoń
rzuca w powietrze złamane gałęzie.
Błysk! Grzmot!
Jęknęła ziemia pod ciężkimi kroplami.
I jeszcze raz
Błysk ! Grzmot!
Drżą szyby z przestrachu.
Błysk! Grzmot!
Bębni deszcz: bum, bum bum!
Płyną z ulewą
ulice jak rwące potoki.
Znów jasny flesz, łuuuup!
Walczy ze złością horyzont.
A potem ciiiszej i ciiiiiszej:
Stuk, stuk, stuk! w mokry parapet,
aż zamierają we śnie ostatnie krople...
© A.K
English version of the poem:

Churned clouds
the wind is rushing!
Sky dresses up navy black
on the angry face.
Huuuuum ...
Increased momentum ...
Suddenly: a bang, a crack!
A ghostly hand
throws broken branches into the air.
Flash! Thunder!
Moaned the ground under heavy drops.
And once more
Flash! Thunder!
The windows are shaking with fear.
Flash! Thunder!
Drums the rain: bum, bum bum!
Streets flowing with a downpour
like rushing torrents.
Again a bright flash, plooonk!
So fights the horizon with anger.
And then more quuuietly and quuuuuuietly:
Clat, clat, clat! in a wet window sill,
until the last drops die in a dream ...


©A.K


Znalezione obrazy dla zapytania thunderstorm black and white


historia sobre la primavera (opowieść o wiośnie ) 2018-05-04 08:32

przyszła w marcowe dni
nieśmiała
jeszcze tulona zimowymi snami
topniejącymi powoli
w słońcu
rozgrzanym południem

w zielonych kieszeniach
miała barwne bukiety
pogubiła je
biegnąc na spotkanie z błękitną radością
kołysane cieplejszym wiatrem
rozkwitły nadzieją

maj przywitała sypiąc płatki jabłoni
pod stopy
zakochanym przechodniom
zachęcona
nastrojową nutą w ptasich melodiach
wstydliwych
kusiła bzem i jaśminem
mieszając w osamotnionych sercach

różaną wonią pożegnała niewinność
gdy opadł wiosenny strój
w duszną i parną czerwcową noc
nasyconą
płomiennym pragnieniem
na progu lata
© A.K.
English version of the poem:

she came on March days
shy
still embraced by winter dreams
melting slowly
in the sun
warmed up by noon

in green pockets
she had colorful bouquets
she lost them
while running to meet the blue joy
swayed by the warmer wind
they flourished with hope

She welcomed May sprinkling apple blossom flakes
under the feet
in love passers-by
encouraged
wiith a romantic note in bird's melodies
shameful
she tempted with lilac and jasmine
mixing up in lonely hearts

she said good-bye to innocence
when the spring outfit fell down
on a stifling and steamy June night
saturated
with fiery desire
on the threshold of summer
© A.K.


Znalezione obrazy dla zapytania spring  black and white


luna de delfín (księżyc delfina) 2018-05-01 21:31

majowy księżyc
patrzy
okrągłym srebrnym okiem
na czarnym
welwetowym niebie

z nocną ciszą
śpiewnym głosem
płynie do nieśmiałych serc
czar delfina

gwiazdy
układają migoczące wzory
wróżąc snom
wiosenną piękną miłość
gdy z nadzieją
budzą się pragnienia
© A.K.


English version of the tekst:May moon
looks
with round silver eye
on black
velvet sky

with night-time silence
singing voice
flows to shy hearts
dolphin's spell

stars
make shimmering patterns
foretelling dreams
spring beautiful love
when with hope
desires will arise


© A.K.


Znalezione obrazy dla zapytania pełnia czarno białe zdjęcieFlag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]