_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Sobre la bondad (O dobroci) 2018-03-25 17:20

Dobroć
to podarowane komuś bez łez chwile
które nie pytają o cenę
to ciepło ogrzewające cudze serca
bez wyjątków

to życzliwe słowa dające wiarę
że kiedyś spełnią się
czyjeś marzenia te małe i te większe

to piękne gesty
wrażliwą duszą szczerze uczynione
jak kromka chleba
posmarowana szczęściem
©A.K.
English version of the poem:

Goodness
it's in given to someone without tears moments
which do not ask about the price
it's heat that warms someone's hearts
with no exceptions

it's in kind words that give faith
that will come true someday
someone's dreams small and bigger ones

it's in beautiful gestures
by sensitive soul sincerely made
like a slice of bread
smeared with happiness
© A.K


Znalezione obrazy dla zapytania kindness black and white


¿Quién eres tú poeta?(Kim jesteś poeto?) 2018-03-21 22:10

Coś na międzynarodowy dzień poezji (something for the international day of poetry):


Kim jesteś poeto,
co złotym słowem
uwodzisz
na zatracenie
zakochaną duszę ?

Aniołem,
który choć bez skrzydeł,
ogląda piękno
z lotu ptaka
a potem o nim opowiada...

Kim jesteś poeto,
ty, co o lepsze jutro
piórem walczysz
a nie siłą,
uderzając ostrą metaforą?

Gladiatorem
o wrażliwym wnętrzu
pełnym blizn,
który zniewolony życiem
chciałby wznieść się ku wolności...
© A.K
English version of the poem:

Who are you poet,
that with a golden word
seduce
to perdition
soul in love ?

An angel,
which although without wings,
he watches beauty
from a bird's eye view
and then he talks about it ...

Who are you poet,
you, that for a better tomorrow
fight with a pen
instead of force,
by hitting with sharp metaphor?

Gladiator,
having sensitive interior,
full of scars,
that enslaved by life
would like to rise up to freedom ...


© A.K


Znalezione obrazy dla zapytania writing poetry


el sendersimo (wędrówka) 2018-03-19 22:53

człowieku
wędrujesz z pełną walizką
zapakowaną
doświadczeniem i mądrością
przez przyprószone
szarym pyłem dni

na kolejnych stacjach
wyznaczonych
przez pędzące wciąż przed siebie
jak pośpieszny pociąg
życie
chcesz odnaleźć własne ja

choć przez chwilę
próbujesz
złapać głębszy oddech
gdy czas
biec ci każe coraz szybciej
bez wytchnienia

człowieku
nie bój się powiedzieć dość
ucisz myśli
zmęczone nieustannym zgiełkiem
i marzeniom do błękitu
daj się ponieść
© A.K

English version of the poem:

man
wandering with a full suitcase
packed by
experience and wisdom
through the sprinkled
by gray dust days

at subsequent stations
designated
by rushing still ahead
like a hurried train
life
you want to find your own self

for a moment
trying to
catch a deeper breath
when time
makes you running faster
without rest

man
do not be afraid to say enough
calm your thoughts
being tired of constant turmoil
and let dreams to the blue
carry you away
© A.K


 Znalezione obrazy dla zapytania wandering black and white


en un jardín de rosas (w różanym ogrodzie) 2018-03-18 15:49

w różanym ogrodzie
pachnącym subtelną zmysłowością
rozkwitała miłość
rozgrzana letnim powietrzem

słoneczny sen
w niebieskich przestrzeniach
otulał skrzydłami
serca dwa tak bardzo spragnione siebie

w różanym ogrodzie
nabrzmiałym barwnymi pąkami
powoli
budziła się uśpiona namiętność

łagodny wiatr
ciepłym głosem śpiewał o uczuciach
zroszonych
szczęśliwą łzą bez pamięci zakochanych
© A.K.
zdj. Rose Garden At Sunset by Christina Plichta

English version of the pem:

in a rose garden
fragrant with subtle sensuality
love flourished
warmed up by summer air

sunny dream
in blue spaces
wrapped up with its wings
two hearts so thirsty for each other

in a rose garden
swollen with colored buds
slowly
the dormant passion was awakening

gentle wind
in a warm voice sang about feelings
dewy
by happy tear of them  deeply in love
© A.K.
photo Rose Garden At Sunset by Christina Plichta


 


sobre la poesía (o poezji) 2018-03-17 22:00

ona jest jak muzyka
grana na anielskiej harfie
obudzonej ze snu natchnieniem poety
nuty ze słów
układają je w złote frazy
drżą emocjami dotknięte najczulsze struny
pod powieką zabłyszczy łza
w sercach pęka najtwardszy kamień
© A.K
English version of the poem:

she is like music
played on the angelic harp
woken up by the poet's inspiration
notes from words
arranging them into in golden phrases
emotions touched by the most sensitive strings
a tear will shine under the eyelid
the hardest stone breaks in the hearts
© A.K


Znalezione obrazy dla zapytania writing poetry


Susurrado con el corazón (Szeptane sercem) 2018-03-17 21:50

słowa
szeptane wrażliwym sercem
myśli
głaskane natchnionym wiatrem
uczucia
płynące łzą szczęścia łub smutku
w wersy
malowane cząstką siebie
zamienia
zakochany w Erato poeta
© A.K.
English version of the poem:

words
whispered by  sensitive heart
thoughts
stroked by the inspired wind
feelings
flowing with tears of happiness or sadness
into verses
painted with a particle of oneself
turns
in love with Erato poet
© A.K

Znalezione obrazy dla zapytania writing poetry


Reflexión Cuaresmal (wielkopostna refleksja) 2018-03-15 21:00

W kościelną ciszę wtopiona
patrząc na krzyż
i Jego twarz cierpiącą na nim
myślę sobie
jak wiele miłości i odwagi było trzeba
by zmierzyć się
z niewyobrażalnym bólem
gdy mi brakuje często sił
by codziennością rzucona na kolana
nie patrząc na doskwierające rany wstać
sumienie też
z wyrzutem podpowiada cicho
że gdy On z troską
pochylał się nad tymi którzy płaczą
ja odwracając wzrok przyśpieszałam kroku
by nie zahaczyć
o wyciągniętą w prośbie dłoń
wiesz Panie że nie jestem święta
dlatego schylę się w pokorze
i przekonaniem szepnę mea culpa
© A.K
English version of the poem:

In the silence of the church immersed
looking at the cross
and His face suffering on it
I think to myself
how much love and courage was needed
to face
with unimaginable pain
when I often lack strength
beeing thrown on your knees by dailiness
without looking at the hurting wounds to get up
and conscience too
quietly with reproach says
that when He with care
was bent over those who cried
I turned my eyes and started walking faster
not to hitch
with a hand drawn in a  request
You know, I'm not a saint
that's why I stoop in humility
and with convinction whisper mea culpa
© A.K


Zdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.


en algún lugar intermedio(gdzieś pomiędzy) 2018-03-05 21:08


Gdzieś pomiędzy jawą a snem
jest taki piękny świat
malowany wyobraźnią
wypełniony
po brzegi marzeniami
tam czas nie znaczy nic
wystarczy tylko chęć
by sięgnąć ręką chmur
i spojrzeć niebu
w błękicie zanurzone oczy
a potem pod powieką
schować jak skarb
szczęściem narysowaną tęczę
© A.K
English version ofthe poem:

Somewhere between waking and sleeping
there is such a beautiful world
painted with imagination
full
to the brim with dreams
where time does not mean anything
all you need is willingness
to reach for the clouds
and look at timmersed
in blue eyes of the sky
and then under the eyelid
hide like a treasure
by happiness drawn rainbow
© A.K


Zdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.


sobre la feminidad (miniaturas), o kobiecości (miniatury ) 2018-03-02 23:46

o kobiecości (miniatury )

zmienna jak wiatr
ulotna jak marzenia
kalejdoskopem emocji
ogląda swój własny świat
kobieta
.......
kobiecość
jak ogień i woda
splecione w jednym ciele
obojętność i pasja
co rani chłodem
lub parzy namiętnością
.........
prawdziwe ja
zakrywa wachlarz
utkany z prawdy i kłamstw
nikt nie wie
jaka naprawdę jesteś kobieto
© A.K


English version:

about femininity (miniatures)

variable like the wind
fleeting like dreams
through kaleidoscope of emotions
watches her own world
woman
.......
femininity
like fire and water
entwined in one body
indifference and passion
which hurts you with coldness
or burns with passion
.........
real me
covers the fan
woven of truth and lies
nobody knows
what a real woman you are
© A.K
Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]