_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
deseo rosa( różane pożądanie) 2018-02-28 09:24

kiedy ogień
obudzi drzemiące zmysły
przyjdę z wiatrem we włosach
ubrana
w delikatną jak jedwab niewinność
pachnącą
różanym pożądaniem
ty powoli bez zbędnych słów
czułością
zdejmiesz ze mnie aż do nagości wstyd
i pokażesz
czym jest piękno prawdziwej miłości
© A.K
English version of the poem:

when the  fire
awakens the dormant senses
I will come with wind in my hair
dressed
in a delicate as silk innocence
scented
with rose desire
you'll slowly without unnecessary words
by sensitivity
take off shame from me untill the nakedness
and show
what is the beauty of true love
© A.Klos momentos de zafiro (szafirowe chwile) 2018-02-27 13:02

szafirowe chwile wirują zalotnie
na kaszmirowej sukni
zostawiając
niezapomniany zapach i ślad

złocisto lawendową melodią
na strunach czasu
płynie cisza
pieszcząc ciało kojącą nutą

na ścianie z kocią gracją
coraz ciemniejszy tańczy cień
błękitnymi płatkami
nostalgię sypiąc pod stopy
© A.K
zdj. Anna Razumovskaya (saphire momento)
English version of the poem:

sapphire moments are spinning flirtatiously
on a cashmere dress
leaving
unforgettable smell and trail

with golden and lavender melody
on the strings of time
flows the silence
caressing  body with a soothing note

on the wall with cat grace
dancing darker and darker shadow
like blue petals
nostalgia's falling under the feet
© A.K
pict. Anna Razumovskaya (saphire momento)Ángel de alas azules (Błękitnoskrzydły anioł) 2018-02-25 13:24

Gra lekkie nuty
zakochany w przestrzeni wiatr
muskając suknię
ciepłym oddechem
a ty
aniele niebieskoskrzydły
tak zwiewnie tak lekko
coraz wyżej z melodią wirujesz
niesiona
tanecznym zachwytem
piękna jak motyl
lecący w słonecznym blasku
© A.K
zdj. Anna Razumovskaya

Blue-winged angel

Plays light notes
wind in love with space
stroking the dress
with warm breath
and you
blue winged angel
so airy so lightly
higher and higher swirl with the melody
carried by
dancing mirth
beautiful like a butterfly
flying in the sunny glow
© A.K
pict. Anna Razumovskayael insomnio (bezsenność) 2018-02-22 20:33

bezsenność opieczętowała drżące powieki
sino szarym strachem
przeszłość jak nieuchwytna ćma
krąży w nocnym mroku
kąsając zajadle wspomnieniami
omdlałe wrzeszczącą ciszą usta
a nade mną miecz Damoklesa
jak klątwa
zastygł na włosie wydartym z paszczy śmierci


© A.K
 


 English version of the poem:
insomnia sealed the trembling eyelids
with glaucous gray fear
past as an elusive moth
is circling in the darkness
biting fiercely with memories
fainted by the screaming silence  mouth
and Damocles's sword over me
like a curse
froze on the hair stripped of the mouths of death
© A.Kel invierno es hermoso (zima jest piękna) 2018-02-18 10:14

zima jest piękna
gdy z rozdartej powłoki chmur
fioletowa cisza
sypie na ziemię srebrny pył
i anielską biel
na snem zmorzone stare drzewa

zima jest piękna
gdy wiatr melancholijną myślą
jak dłutem
rzeźbi śnieżne zaspy
i cisza gra w lodowych soplach
a księżyc kołysanki śpiewa gwiazdom
© A.K
English version of the poem:

winter is beautiful
when from the torn shell of clouds
purple silence
sprinkles down silver dust
and angelic white
on overcame with sleep old trees

winter is beautiful
when the wind with melancholy thought
like a chisel
carves snow drifts
and silence plays in icicles
and the lullabies moon sings to the stars
© A.K


Znalezione obrazy dla zapytania winter black and white


abismo de malaquita (malachitowa otchłań) 2018-02-18 10:01

malachitowa otchłań
coraz szerzej otwiera czarne oko
drażni zmysły
fascynuje
kusi
wciąga głębiej ciało aksamitna fala
zachłanne cienie wyciągają czarne macki
chwila zapomnienia
i bez tchu niewinność
ląduje na dnie
ona jak anioł
z potrzaskanymi skrzydłami
i kilka dryfujących piór
niemi świadkowie zbrodni
© A.K
zdj. Joanna Trzaskowska

English version of the poem:

malachite abyss
opens its black eye more and more widely
teases the senses
fascinates
tempts
the velvet wave draws deeper the body
greedy shadows pull out black tentacles
a moment of forgetfulness
and innocence breathlessness
lands on the bottom
she  like an angel
with broken wings
and a few drifting feathers
silent witnesses of the crime
© A.K
photo Joanna  Trzaskowskacomo un roble (jak dąb) 2018-02-11 14:45

jestem dębem trafionym błyskawicą


pień ze smugą cienia na poranionym sercu


nie pozostawia złudzeń


ale nadzieja jak liście


jednak znajduje siłę


by każdej wiosny zakwitnąć zielenią


nie zważając na zbutwiałe od beznadziejności chwile


© A.K


English version of the poem:
I am an oak hit by lightning


trunk with a streak of shadow on the wounded heart


leaving no illusions


but hope like leaves


however, it finds strength


to bloom green every spring


regardless of the moments decayed from hopelessness


© A.K


Znalezione obrazy dla zapytania oak tree touched by the thunder black and white


Como una rosa salvaje (Jak dzika róża) 2018-02-11 14:39

Jesteś dziką różą,
w różowych płatkach
szepce obietnica łagodnej miłości
zapisana
upojnym zapachem czułych słów.
A na ustach kropla krwi
krzykiem wyznacza
bolesną odległość między westchnieniami.
© A.K
English version of the poem:

You are a wild rose,
in your pink petals
whispers the promise of gentle love
written by
the seducive aroma of tender words.
And a drop of blood on my lips
marks with scream
the painful distance between sighs.
© A.K


Znalezione obrazy dla zapytania wild rose black and white


painted by feminity(kobiecością malowana) 2018-02-09 20:34

w kobiecością malowanych oczach
jak lawa płynie
ukochany przez anioły błękit
w sennym ogrodzie
źrenice
oglądają ulotnością nakreślone myśli
co przybrały
kształt motyli albo ważek
a na ustach
płonie czerwień
pragnieniami zatrzymana
gdy tęczowa dusza dalej płynie z wiatrem
© A.K
zdj.Marzena Mazurek-Jędrak


English version of the poem:

in by the femininity painted eyes
like lava flows
beloved by angels blue
in a sleepy garden
pupils
watch the thoughts outlined by their volatility
that have taken
the shape of butterflies or dragonflies
and on the lips
redness is burning
by the desires being kept
when the rainbow soul flies on with the wind
© A.K
photo Marzena Mazurek- Jędrakmarionette (ekphrasis) marionetka (ekfraza) 2018-02-08 20:36

wiesz
tak bardzo oplątałeś mnie miłością
że w twoich dłoniach
czuję się
jak bezwolna marionetka
za każdym razem gdy próbuję się uwolnić
lęk jak kot stroszy czarny grzbiet
a ty pociągasz niewidzialną nić
zacieśniając więzy
już nie potrafię odejść
i tylko sukienka
co nasiąkała łzami razem z deszczem
czerwona jest jak krew
od świeżych ran
© A.K
zdj. Justyna Kopania

English version of the poem:

you know
you have so much entangled me with love
that in your hands
I feel
like a passive puppet
every time I try to free myself
anxiety like a cat its black back rises up
and you are attracting an invisible thread
tightening ties
I can not leave anymore
and only a dress
which soaked tears along with the rain
red is like blood
from fresh wounds
© A.K
photo Justyna Kopaniasombras olvidadas (ekphrasis) zapomniane cienie (ekfraza) 2018-02-08 20:14

północ
oddycha grafitowym powietrzem
na pustych ulicach
zwabione przez słoneczne ćmy
snują się
zapomniane ludzkie cienie
pod parasolem
zatrzymując lepsze chwile
a obok cisza
idzie kocim krokiem
nasłuchując
o czym myślą w samotności
© A. K
zdj.Justyna Kopania

midnight
breathes with graphite air
on empty streets
lured by sunny moths
wander
forgotten human shadows
under umbrelas
keeping  better whiles
and silence next to ithem
walks cat's steps
listening to
what they think in loneliness
© A. K
ph.Justyna Kopaniaen la encrucijada (na rozstajnych drogach) 2018-02-04 22:25

za horyzontem znika biel i czerń
zostają
odcienie na rozstajnych drogach
zlewane w monochromatyczną szarość
oczy
błądzą jak niewidomy w gęstej mgle
i krwawią
ukrzyżowane niepewnością usta
a język
w poszukiwaniu korzeni prawdy
próbuje
zerwać z siebie wstydliwe piętno
złożone pocałunkiem
przez świętość i grzech w jedno złączone
© A.K
English version of the poem:

behind the horizon black and white disappear
and stay
shades on the crossroads
blended in monochrome gray
eyes
go astray like a blind  in thick fog
and bleed
crucified lips uncertainty
and language
in search of the roots of truth
try
tear off the shameful mark
folded with a kiss
of holiness and sin joined together
© A.K


Zdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.


la pianista (pianistka) 2018-02-04 22:12


Piano... Fortissimo
Pianissimo... Forte...
Tak jak w życiu zmieniają się dźwięki,
ledwie słyszalny szept,
lub przeraźliwy krzyk.
Pod palcami,
muskającymi czarno- białe klawisze
płynie niezwykła melodia,
historia uczuć i namiętności,
na pięciolinii jak muzyka
przez życie zapisana w sercu
© A.K
zdj. Anna Razumovskaya "Pianist"English version of the poem:

Piano ... Fortissimo
Pianissimo ... Forte ...
Just like in life, the sounds change,
barely audible whisper,
or a terrifying scream.
Under her fingers,
brushing black and white keys
an unusual melody flows,
a history of feelings and passions,
on the staff like a music
by life written in the heart
© A.K
pict. Anna Razumovskaya "Pianist"comenzando (początek) 2018-02-02 13:48

Kiedy miłość odchodzi, niespełniona,
zostajesz tylko ty i noc.
Na usta rozkołysane żalem słowa
cisną się z kamienną łzą,
a świt układa myśli w wersy
i tak powstają wiersze pierwsze.
Strofy, obudzoną weną dyktowane
wsiąkały w papier emocji deszczem.
I tak aż do dzisiaj pozostało,
czy to jest poezja, nie wiem jeszcze.
© A. K
English version of the poem:

When love goes away, unfulfilled,
only you and the night stay.
Swung by sadness words on lips
 are pushing with a stone tear,
and dawn puts thoughts in verses
this way first poems were created.
stanzas by inspiration awakened  dictated
soaked in  paper with of emotions rain.
And so it remained until today,
if it is poetry,I do not know yet.
© A. K


Znalezione obrazy dla zapytania writing poetry black and whiteFlag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]