_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
para el año nuevo (na nowy rok) 2017-12-31 14:14


Nowy rok puka do drzwi
co przyniesie ze sobą
pokryty świeżą bielą czas
tego nie wiesz

przeszłość w zapomnienie odchodzi
z ostatnim wybiciem zegara
gdy północ świat pogrąży w mroku

sącząc szampana wznosisz toast
za pomyślność i za przyszłość
wierząc że będzie lepiej
z nadzieją patrzysz na nowe dni
a z rogiem
marzenia już czekają
i szczęścia łut
© A.K
English version of the poem:

for the New Year

New year knocks on the door
what will bring to you
covered with fresh white time
you do not know that

the past goes into oblivion
with the last clock's strike
when midnight plungs the world into darkness

while sipping champagne you raise a toast
for prosperity and for the future
believing that it will be better
You are looking at new days with hope
and round the corner
dreams are waiting
and bit of luck
© A.K


Znalezione obrazy dla zapytania happy new year 2018 gif black and white


en noche de terciopelo (aksamitną nocą) 2017-12-29 14:14

aksamitną nocą szafirowe róże
zakwitają do melodii
nuconej przez gwiazdy
i wiatr tańczący jak baletnica
na drżących obłokach
obudzone tęsknoty nie chcą spać
gdy prześcieradło
nasiąknięte
lawendowym zapachem
księżycowych chwil
nie pozwala zapomnieć
© A. K
zdj. Pol Ledent
English version of the poem:

at velvet night sapphire roses
blooming to the melody
hummed by the stars
and the wind dancing like a ballerina
on trembling clouds
awakened longings do not want to sleep
when the bed sheet
soaked
with lavender fragrance
of moonlight moments
does not let you forget
© A. K
Photo Pol Ledentodpływam ( drifting away) 2017-12-26 19:13

(ekfraza do obrazu Cecile Desserle "Die inside")

Ciemność
samotności królowa
zgasiła ogień w sercu
zerwała z szyi
naszyjnik z perłowej nadziei
a ja odwracam twarz
i przytulam
do ściany łzy
tak żeby nikt nie widział
jak płaczę
Otulona w biel
odpływam tam
gdzie życie
nie boli tak bardzo
© A. K
zdj. Cecile Desserle
English version of the poem:(ekphrasis to the image of Cecile Desserle "Die inside")


 
Darkness
of loneliness queen
stubbed out the fire in heart
broke off from the neck
pearl necklace of hope
and I turn my face away
and I'm hugging
tears to the wall
so that no one would see
how I cry
wrapped  in white
I am leaving
where the life
does not hurt so much
© A. K


Photo. Cecile DesserleVoy a Belén(Idędo Betlejem) 2017-12-25 11:29


Do Betlejem idę
pogrążona w ciemności
złamana
przez ciężar spraw
po nadzieję
wiarę
po obietnicę lepszych dni
ze światłem
wymodlonym w sercu
po otwarte oczy i uszy
na drugiego człowieka
tam czeka na mnie
nowo narodzony Bóg
przebaczenie
i te słowa
jak dobrze człowieku
że tutaj jesteś
a ja nie mówię nic
klękając przed potęgą
maleńkiej miłości
© A.K
English version of the poem:

I go to Bethlehem
immersed in the darkness
and broken
by the weight of matters
for the hope
the faith
for the promise of better days
with the light


in the heart prayed
for open eyes and ears
to another human being
for me is waiting there
a newborn God
forgiveness
and these words
how it's good man
that you are here
And I say nothing
kneeling before the power
tiny love
© A.K
LA NAVIDAD ES ( BOŻE NARODZENIE JEST) 2017-12-23 19:41

Boże Narodzenie jest w nas,
gdy dzieląc się opłatkiem
otwieramy serca na miłość,
a wzajemnie składane życzenia
są promieniem słońca dla duszy.
Gdy śpiewając wspólnie kolędy
czujemy ciepło i radość
jak krew w żyłach krążące
i gdy w tą wyjątkową noc
zamiast ciemności
widzimy nadziei światło.
© A.K
English version of the poem:

Christmas is in us,
when sharing the wafer
we open hearts for love,
and mutual wishes
are the ray of the sun for the soul.
When singing carols together
we feel warmth and joy
like blood circulating in your veins
and when on this special night
instead of darkness
we see of the hope light.
© A.K


Znalezione obrazy dla zapytania christmas night black and white
Chica lluviosa (Deszczowa dziewczyna) 2017-12-21 22:27

Deszczowa dziewczyna


(ekfraza do obrazu "Deszczowa melancholia"autor Małgorzata Liput)Deszczowa dziewczyna


jeszcze wierzy


ubrana w szarą melancholię


czekając na spóźnionego kochanka


na murku


z niedotrzymanych obietnicDeszczowa dziewczyna


pod czerwonym parasolem


chowa smutną twarz


przed zapłakanymi chmurami


a na powiece lśni łza


umarła nadzieja


© A.K


zdj. Małgorzata Liput


Rainy girl


(ekphrasis to the painting "Rainy melancholy" by Małgorzata Liput)Rainy girl


still believes


dressed in gray melancholy


waiting for a belated lover


on the wall


of broken promisesRainy girl


under a red umbrella


hiding her sad face


from crying clouds


and on the eyelid shines tear


hope died


© A.K


photo by Małgorzata Liputsobre poesía (o poezji) 2017-12-20 22:30

poezjo ty w codzienności jesteś
oddechem dla duszy
zmęczonej przez niesłabnący
życia rytm
gdy milkną myśli
w ciszy słychać szepty muz
otwierasz uszy
i pozwalasz chłonąć
smakować treść
ukrytą w ich słowach
serca ubrudzonego codziennością
dotykasz pięknem
w powiewającym wietrze
w pamięci na długo
pozostając
© A.K

poetry in everyday life you are
breath for the soul
tired by unabated
life's rhythm
when thoughts fall silent
one can hear the whispers of Muses
you open your ears
and  allow  to absorb
to taste the content
hidden in their words
heart dirty with everyday life
you touch with beauty
in a fluttering wind
in memory for a long time
remaining
© A.K


Znalezione obrazy dla zapytania poetry black and white


sueño-ekphrasis (rozmarzenie-ekfraza) 2017-12-19 22:22

rozmarzenie (ekfraza)

rozmarzone oczy jeszcze pamiętają
że różany zapach
jak pokusa i obietnica
miały nasze noce
i chwilę gdy pęczniały usta
ciepłymi oddechami
przed namiętnym pocałunkiem
nieskromne myśli zachęcone uśmiechem
kwitną na policzkach
kradnąc kolory delikatnym płatkom
zatrzymanym na pamiątkę po nim
ciało wciąż czuje przyjemny dreszcz
gdy dotyk delikatny jak muśnięcie
powoli zabierał niewinność
© A.K
zdj. painting by Wiliam T. Cooper, Roses Softly Blooming

dreamy eyes still remember
that rosy smell
like temptation and promise
had our nights
and when the lips swelled
with warm breaths
before a passionate kiss
immodest thoughts encouraged by a smile
bloom on the cheeks
stealing the colors of delicate petals
kept in remembrance of him
the body still feels a pleasant thrill
when the touch as gentle as a brush
slowly took away the innocence
© A.K
Fig. painting by Wiliam T. Cooper, Roses Softly BloomingZdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.My anthologies.(Moje antologie.) 2017-12-17 20:50

Kochani czytelnicy, chciałabym podzielić się z wami radosnymi wiadomościami.W ostatnim czasie prawie 40 z moich wierszy ukazało się w w trzech antologiach z poezją. Dwie z nich ("A ja kocham Mikołaja" i "Magia świątecznych słów"),wydane przez wydawnictwo Krywaj są o tematyce świąteczno - mikołajowej, trzecia zaś ("Poezja współczesna o wielu twarzach"), wydana przez wydawnictwo Armagraf, ukazuje różnorodność współczesnej poezji .Serdecznie dziękuję osobom


zaangażowanym w projekty za  możliwość udziału i zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu czytelników.


English version of the note:


Dear readers, I'd like to share with you happy news. Lately nearly 40 of my poems has been published in 3 anthologies with poetry.Two of them ("And I love Santa" and"Magic of Christmas words"), issued by publishing house "Krywaj", third ("Contemporary poetry with various faces"),  issued by publishing house Armagraf , shows variability of  poetry. Many thanks to people angaged in projects for possibility of taking part in them and presenting my output to wider amount of readers.
En el violín( Na skrzypcach) 2017-12-16 23:43

(ekfraza do obrazu Golden Chord-Original violinist painting by Antigoni Tziora)

w błękitną nadzieję zapatrzony
budzi się nowy dzień
ja twoja muza i natchnienie
ubrana w suknię lekką jak mgła
w ukochanych skrzypcach
zamknę wiatr na pięciolinii
utkanej przy księżycowym blasku
i złote nuty zagram od serca
zapisane liryczną tęsknotą
zamknij oczy i słuchaj
jak płynie
w niebieskich przestworzach
anielska muzyka
ode mnie dla ciebie
© A. K
zdj. Antigoni Tziora

English version of the poem:
(ekphrasis to the image of Golden Chord-Original violinist painting by Antigoni Tziora)

staring at the blue hope
a new day is waking up
me your muse and inspiration
dressed up in a dress light as the fog
in the beloved violin
I will close the wind on the staff
woven by the moonlight
and I will play golden notes from the heart
written by a lyrical longing
close your eyes and listen
how it flows
in blue expanses
angelic music
from me to you
© A. K
Fig. Antigoni Tziorabuscando inspiración (szukając weny) 2017-12-15 22:59

w półmroku
sen krąży
jak nad świecą ćma
a pod piórem nic
czarna dziura
cisza i pustka

skrzydlata wena
śpi już od dawna
z głową
między piórami

gwiazd zapytam
może mi szepną
do ucha kilka słów
i nowy wiersz
ułożyć pomogą
zanim noc
przywita dzień
©  A.K


 English version of the poem:

in the semi-darkness
sleep is circling
like a moth over a candle
and nothing under the pen
black hole
silence and emptiness

winged vision
already sleeping
with the head
between feathers

I will ask the stars
maybe they'll whisper
a few words to my ear
and a new poem
to arrange they will help
before night
will welcome the day
©  A.K


Znalezione obrazy dla zapytania looking at the stars black and white


Felicidad del arco iris(Tęczowe szczęście) 2017-12-12 12:30

szczęście
w tęczowych
kolorach
i uśmiechem
na twarzy
roni z oczu
brylantowe łzy
gra z wiatrem
w zielone
jak ptak płynie
po błękitnym niebie
a na niepogodę
promień słońca
w sercu ma
© A. K
English version of the poem:

happiness
in of the rainbow
colors
and with a smile
on the face
sheding from eyes
diamond-like tears
plays green
with the wind
as the bird flows
in the blue sky
and for bad weather
a sunbeam
has in the heart
© A. K


Znalezione obrazy dla zapytania rainbow black and white


invernal (zimowo) 2017-12-11 22:05

na drzewach
zawisły
śnieżne czapki

wszechobecna biel
mruży oczy
do słońca

uboga jest paleta
barw w zimowych pejzażach
tylko szarość i brąz
w powtarzających się odcieniach

lodowe sople
pod okapem szczerzą kły
jak drapieżniki
a mroźna
roziskrzona gwiazdami noc
na ametystowe niebo
tak szybko
rzuca swój mroczny cień
© A. K
English version of the poem:

on the trees
snow caps
have hung

ubiquitous white
squinting eyes
to the sun

the pallet is poor
in colors of winter landscapes
only gray and brown
in repeated shades

icicles
grinning fangs under the eaves
like predators
and cold
sparkling starry night
to the amethyst heaven
so soon
casts its dark shadow down
© A. K


Znalezione obrazy dla zapytania winter black and white


buscando el silencio (szukając ciszy) 2017-12-10 15:28

krzyczą dni
przygniecione
zdarzeniami

wspomnienia echem
w sercu
odbijają się

krążą myśli bez celu
zabłąkane
w szufladzie pamięci

a ja szukam ciszy
czystej jak kryształ
co w duszy
melodię w rytm
pulsujących uczuć gra
© A. K
English version of the poem:

seeking silence

are screaming days
crushed by
the events

of memories' echos
in the heart
are reflected

thoughts aimlessly wander
straying
in of the memory drawer

and I am looking for silence
like crystal clear
which in my soul
melody to the rhythm
of pulsating feelings plays
© A. K


Znalezione obrazy dla zapytania sky and  the notes black and white


debajo del párpado semicerrado -ekphrasis(pod półprzymkniętą powieką - ekfraza) 2017-12-05 11:59

pod półprzymkniętą powieką


marzenia mają swój raj


budowany


barwną tęsknotą


za ulotnym szczęściem


szeptane pragnienia


i usta nabrzmiałe słowami


ona wciąż pamięta


niecierpliwe


opuszki palców


czułość mierzwiącą


splątane włosy


i kolorowy wiatr


© A. K


autor obrazu Szymon Hołubowski


English version of the poem:under the half-closed eyelid


dreams have their paradise


being built


by the colourful longing


for fleeting happiness


whispered desires


and lips swollen with words


she still remembers


impatient


finger tips


sensitivity mellowing


tangled hair


and varicoloured wind


© A. K


author of the painting Szymon Hołubowski

canción de cuna de invierno (zimowa kołysanka) 2017-12-02 23:20

noc gwiezdnym
oddechem
srebrzy śnieg
okrągły księżyc
kołysankę
nuci na dobry sen
posłuchaj
płyną w ciszy
jak kryształ
śpiewane słowa
wędrują
wśród chmur
zimowe szepty
wiolinowy klucz
z Morfeuszowej gamy
prowadzi je
do wyśnionej krainy
© A.K
English version of the poem:

starry night
with its breath
silvers the snow
round moon
humes lullaby
for a good night's sleep
listen
flowing in silence
like a crystal
sung words
wandering
among the clouds
winter whispers
Treble clef
from of the Morpheus scale
is guiding them
to their dream land
© A.K


Znalezione obrazy dla zapytania winter full moon black and whiteFlag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]