_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Ask the autumn to dance (Poproś jesień do tańca) 2017-09-30 21:07

Poproś jesień
do tańca,
niech zawiruje
złota sukienka
w deszczowym
rytmie na dwa.

Poproś jesień
do tańca,
niech rude włosy
w piękne fale
zalotnie
ułoży wiatr.
©
English version of the poem:

Ask the autumn
to dance,
let golden dress
spin around
in the rainy
rhythm for two.

Ask for autumn
to dance,
let the wind
in beautiful waves
coquettishly
red hair do.
©


Znalezione obrazy dla zapytania autumn black and white


Poeta gris (Szary poeta) 2017-09-26 22:53

Szary poeta
na grzbiecie dźwiga
swój szary dzień,
zamyślony
nad biegnącymi chwilami.
Przyjaciel samotność
na drogę
w kieszeń serca
wkłada mu
słowa - brylanty.
Nie dla braw, nie dla sławy
jego życie się toczy,
wiatr historii
zapomnienia popiołem
sypie
w zmęczoną twarz...
©
English version of the poem:

Gray poet
on the back carries
his gray day,
pensive
over the running time.
Friend loneliness
for a trip
in the pocket of the heart
puts for him
words - diamonds.
Not for applause, not for fame
his life is rolling,
wind of history
with the oblivion ash
falling apart
into tired face ...

©


Zdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.
como lágrimas de diamante (jak diamentowe łzy) 2017-09-25 22:57

deszcz
jak diamentowe łzy
jesienią
na rzęsach
niesie
melancholijny wiatr
to smutne anioły
śpiewają
o tęsknocie
aż wzruszone niebo
płacze
razem z nimi
za zasłoną z szarych chmur
©
English version of the poem:

rain
like diamond tears
in the autumn
on the eyelashes
carries
of melancholy wind
sad angels
singing
about longing
until the touched sky
cries
with all of them
behind a veil of gray clouds
©


Zdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.


alma borracha de felicidad( dusza szczęściem pijana ) 2017-09-21 22:35

dusza pijana szczęściem
ubiera suknię
w kolorach tęczy
i goni motyle marzeń
na łące wiecznej radości

dusza pijana szczęściem
wie jak dotykać gwiazd
nie pyta o jutro
wystarczą jej
różowe okulary
na oczach dziś
©
English version of the poem:

a soul drunk with happiness
is wearing a dress
in the colors of the rainbow
and chasing butterflies of dreams
on the meadow of eternal joy

a soul drunk with happiness
knows how to touch the stars
does not ask about tomorrow
Sufficient for her are
pink glasses
on the eyes of today
©


Znalezione obrazy dla zapytania happy soul black and white


en el espejo del río (en el espejo del río) 2017-09-16 21:56

w zwierciadle
rzeki słów
szukam prawdy
o sobie samej

zanurzam się
w pragnień nurt
jak życiodajny
deszcz

uwalniam
wodospady uczuć
bo ciężko jest
na pustyni trwać


©


English version of the poem:


in the mirror
of
words' river
I look for the truth
about myrself

I'm immersed
in of desire stream
like life- giving
rain


I release
chutes of fellings
as it is hard 
on desert to keep on

©


Znalezione obrazy dla zapytania river black and white


como una pluma(jak piórko) 2017-09-13 22:17

poezja
lekka jak piórko
na skrzydłach metafor
dryfuje
zanurzona w błękicie

poezja
na nitki czasu
nawleka słowa-perły
urodą
wersów zachwyca
©
English version of the poem:

poetry
light as a feather
on metaphors' wings
drifting
in blue immersed

poetry
on the threads of time
beading words-pearls
with beauty
of verses delights
©


Znalezione obrazy dla zapytania feathers black and white


mi primera antología(moja pierwsza antologia) 2017-09-10 12:47

Witajcie. Mam prawdziwą przyjemność przedstawić pierwszą antologię  poetów z Klubu Poetów Niepokornych z moim udziałem.Antologia nosi tytuł "W szepcie słów", znalazło się w niej 13 moich wierszy.


Jeszcze raz dziękuję pani Krystynie Wajdzie i wydawnictwu Kry Waj.Hello. I have the pleasure of presenting the first anthology of poetry from the Poetry Club of the Non-Dependent with my participation. The Anthology is entitled "In the Whisper of Words", it contains 13 of my poems.
Thanks again to Krystyna Wajda and the publishing house Kry Waj.
en las alas de la esperanza (na skrzydłach nadziei) 2017-09-08 22:36

życie już takie jest
że aż do krwi bije po twarzy
biczem kłopotów i przeciwności
i solą posypuje serca rany
a ty nie wiesz czy wytrzymasz ten ból
ale kiedy leżysz na ziemi
ciężarem krzyża swych trosk
przygnieciony
na osłodę łut szczęścia podrzuci
i jak ptak lecisz lekko
na skrzydłach nadziei
tam gdzie marzeń poniesie cię wiatr
©
English version of the poem:

life is such so
that until the blood beats the face
with the whip of troubles and adversity
and sprinkles salt on the wounded heart
And you do not know if you can stand the pain
but when you lie on the ground
by the weight of the cross of your worries
crushed down
as sweetener stroke of luck drops off
and like a bird you fly lightly
on the wings of hope
where dreams will take you with the wind


©


Znalezione obrazy dla zapytania on the wings of dreams black and white


demonios de la guerra(demony wojny) 2017-09-01 22:44

Tamtego wrześniowego dnia
o świcie
demony wojny
wstały, spragnione krwi
i wyruszyły na żer.
Ziemia pamięta krzyk
ofiar ognistej paszczy...
Nie było spokojnych nocy
bo zamiast słów kołysanki
jesienny wiatr niósł
huk armatnich kul.
Spopielałe dni
straszyły widmem śmierci,
a jednak
nie zabrały okruchów nadziei,
gdy dorosłość
przychodziła za szybko
a człowiek nie był
lepszy od bestii ...
©
English version of the poem:

On that September day
at dawn
demons of war
stood up, thirsty for blood
and set off on a chow.
Earth remembers cries
victims of feral jaws ...
There was no quiet night
because instead of lullaby words
autumn wind carried
of cannon balls noise
Ashed day
scared with the specter of death,
and yet
they did not take the crumbs of hope,
when adulthood
was coming too fast
and the man was not
better than the beast ...
©


Znalezione obrazy dla zapytania second world warFlag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]