_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
panta rhei 2017-08-29 22:45

gdyby jaśmin
wciąż tłumił w sobie żal
po ostatnim opadłym jesienią
liściu
to nie mógłby na wiosnę
zakwitnąć cudownym zapachem
śnieżno-białych płatków
bo nic nie trwa wiecznie
panta rhei- zmienia się świat

gdyby wiśnia
nadal załamywała gałęzie
i roniła łzy po odchodzących latem
owocach
to nie znalazłaby chęci i odwagi
by wiosną znów założyć
różową sukienkę
bo nic nie trwa wiecznie
panta rhei- rzeką płynie czas
©
English version of the poem:

if jasmine
was still suppressing his regrets
after the last fallen in autumn
leaf
he could not in the spring
blossom with a wonderful scent
of snow-white petals
because nothing lasts forever
panta rhei- changing world

if cherry
was still breaking the branches
and sheding tears for gone in the summer
fruits
she would not find the will and courage
to wear again in spring
pink dress
because nothing lasts forever
panta rhei- like river flows the time
©


Znalezione obrazy dla zapytania cherry blossoms black and white


en las carreteras(na bezdrożach) 2017-08-27 14:52

ślad twoich kroków
zatrzymał wzrok
na bezdrożach życia

podobieństwo ścieżek
przyprawia cię
o zawrót głowy

popatrz na niebo i
leć myślami ku obłokom
swobodny jak wiatr

otwartych dróg
nie szukaj rozumem
lecz głosem serca
©
English version of the poem:

trace of your steps
stopped its eyes
on the off-roads of life

similarity of paths
makes you feel
like dizziness

look at the sky and
fly with thoughts to the clouds
as free as the wind

open roads
don't search with the mind
but with a voice of heart
©


Znalezione obrazy dla zapytania bezdroża


causa en tus ojos(bo w oczach twych) 2017-08-26 20:19

bo w twoich oczach
niebo śni
swój piękny sen
o niebieskich
przestworzach
więc nie budź mnie
proszę cię

bo w twoich włosach
na złotych strunach
słońce gra
swoją symfonię
letniej radości
miękkości jej nut
ja dotykać chcę
©
English version of the poem:

cause in your eyes
sky's dreaming
its beautiful dream
About the blue
airy skies
so do not wake me up
please

because in your hair
on the golden strings
the sun is playing
its symphony
of summer joy
The softness of its notes
to touch I want
©


Znalezione obrazy dla zapytania blue eyes black and white


Haiku de verano (Letnie haiku) 2017-08-24 16:37

Letnie haiku
.........
letnie ogrody-
fraktale najlepszych dni
motyle tęsknią
.........

uschnięta róża
płatkami chwil sypie czas
serce pamięta
..........

burzowe chmury
na horyzoncie czasu
zderzenie myśli
©
Summer haiku- English version:
.........
gardens of summer-
fractals of the very best days
butterflies yearning
.........

shriveled up roses-
dotted petals of whiles
and heart remembers
..........of the storm dark clouds-
on the horizon of time
bright clash of the thoughts


©


Znalezione obrazy dla zapytania summer garden black and white


Haiku de otoño (Jesienne haiku) 2017-08-23 21:39

opadłe liście-
kruchej tęsknoty dni
a złote ramy lśnią
...............
wrześniowe noce-
welony mgieł tulą mrok
a księżyc stygnie
................
winobluszcz krwawi-
szron wbija noż w serce
smugi cienia łzy
©
English version of haiku:

the leaves falling down-
of fragile days longing
and golden frames shine
...............
cool September nights-
veils of  mists wrapping up gloom
and the moon gets cold
................
creeper is  blooding-
rime knocks the knife in the heart
of shadow's smudge tears 


©


Znalezione obrazy dla zapytania creeper plant black and white


Sonata de luna(Księżycowa sonata ) 2017-08-21 22:59

wieczór gasi
światło dnia
zza horyzontu
noc kocim krokiem
skrada się do stóp
rozsuńmy więc na boki
kurtyny chmur
i przy dźwiękach
księżycowej sonaty
w zakochania
czyłych objęciach
podziwiajmy
na scenie nieba
cudowny spektakl
gwieznych lamp
zapalanych
srebrnym ogniem
lunarnej zapałki
©
English version of the poem

evening stubs out
the daylight
from behind the horizon
night with catlike steps
creeps to the feet
let's spread apart
curtains of clouds
and by the sounds
of the moon sonata
in tender embraces
of infatuation
let's marvel
on the sky scene
wonderful spectacle
of starry lamps
kindled by
silver fire
of lunar match
©


Znalezione obrazy dla zapytania stars and crescent moon black and white


Adiós al verano (Pożegnanie lata ) 2017-08-19 14:53

Już sierpień w warkoczy len wplótł kłosy zbóż,
ptasi gwar jakby przycichł w gęstwinie drzew,
już posmutniało nam błękitne niebo,
ciepło żegnając.

Nasz muzyk świerszcz ostatni swój koncert gra,
a czas przystanął na progu nostalgii
i snują się nici babiego lata,
z rosy utkane.

Otulony welonem leciutkich mgieł,
coraz później wstaje ze snu poranek.
Lato powoli odchodzi w niepamięć,
a z nim słońca blask.

Wiatr maluje liście paletą złota,
na polanach fioletem zakwita wrzos,
już jesień cicho kroczy po bezdrożach,
dźwigając swój trzos.
©


English version of the poem:

Already  August has braided grain of wheat,


bird's chirp's got quiet in a thicket of trees,
our blue sky has already got so sad,
parting with the heat

Our musician cricket plays the last concert,
and the time stopped on of the nostalgia's threshold
And  thread of the gossamer hoovers around,
from the dew vowen.

Being overed with a veil of the light mists,
later and later gets up morning from sleep.
Summer slowly forgotten is left behind,
and its great sunhine.

The wind paints the leaves with a palette of gold,
on the forest lea purple heather has bloomed
autumn is walking quietly down the road,
carrying its fill purse.
©


Znalezione obrazy dla zapytania heather flowers black and white


Círculo de vida (Koło życia) 2017-08-18 16:36

koniec i początek
koło życia
wyznacza
swój własny cykl

pustka myśli
szmer niepamięci
wahania
krótki czas

trzaśnięte z hukiem
drzwi
do  przeszłości

okno
widoków jutra
otwarte na oścież

rozłożone
skrzydełka wiary
strzepują kurz
gotowe
do lotu przed siebie
bez lęku
przed nieznanym

a wiatr
przewodnikiem
tam dokąd
pragnie
poszybować serce
©
English version of the poem:

The end and the beginning
of the life circle
is setinng
its own cycle

emptiness of thought
the murmur of oblivion
of hestitation
short time

slammed with a bang
door
to the past

window
of tomorrow's views
opened wide

spread out
wings of faith
dusting off
ready for
the fight ahead
without fear
before unknown

and the wind
is guiding
to where
desires
to glide the heart
©


Znalezione obrazy dla zapytania man in the air black and white


Torn out card 2017-08-17 20:40

jak dziś pamiętam dobrze
tamtą kartkę wydartą
z kalendarza moich dat
przesiąkniętych rozpaczą
mój świat posypał się w gruz
wichurą przeznaczenia
zdmuchnięte jego ściany
jak kruchy domek
z talii kart
zdążyłam jeszcze zabrać
okruchy chleba wspomnień
i krople wody uczuć
na więcej zabrakło chwil
wiedziałam tylko tyle
że muszę być silna bo
przecież tak trzeba
żeby po śmierci móc żyć
błądziłam
lecz czyjaś pomocna dłoń
poprowadziła mnie przez
labirynt dróg
choć zwątpiłam a jednak
wierzyłam w dobroć serca
nadzieja budziła wiosnę
i ujrzałam raz jeszcze
wartość człowieczeństwa
w ogrodzie
kwitnącej duszy
©


English version of the poem:

I remember well as today
that card from the calendar
swept away of my dates
soaked with despair
my world has fallen into rubble
by the wind of destiny
blown down its walls
like a fragile cottage


from the deck of cards
I have yet managed to take
crumbs of memories bread
and water droplets of feelings
as for more time ran out
I knew only that
I have to be strong because
after all, it is necessary
to live after death
I wandered
but a helping hand
nave led me through
the labyrinth of roads
though I doubt, however
I believed in goodness of heart
hope woke the spring
and I saw again
the value of humanity
in the garden
of thriving soul
©


Znalezione obrazy dla zapytania torn out calendar card black and white


Confesión (Wyznanie) 2017-08-15 21:03

nie piszę dla róż


czy dla uznania


w wyścigu piór
piszę z wrażliwości 


artystycznej duszy


i potrzeby natchnienia
dla mnie liczy się to


że moje strofy


być może nie jeden raz


zatrzymają na chwilę


serce czytelnika


w szalonej podróży


przez życie
bo prawdziwą sztuką jest 


w codzienności


kawałek piękna 


umieć dostrzec i opisać


© 


English version of the poem:


I do not write for roses


or for recognition


in of the pens race
I write from sensitivity


of artistic soul


and the need of inspiration
for me it matters


that my stanzas


maybe not once


 will stop for a moment


of the reader heart


in a crazy trip


through the  life
because real art is


in everyday life


a piece of beauty


be able to see and describe


© 


Znalezione obrazy dla zapytania feathers black and white


En el espejo ( W lustrze ) 2017-08-14 16:41

Patrzę -w lustro, 


o, nie! Czemu?


Obca twarz...


Z ego o aparycji klauna, 


przykleja uśmiech,


śmie podglądać 


moje -nagie ja?!


Ogień źrenic -boli, 


niemy krzyk, 


zamknięty w oczach.


Czy to ja, czy tylko 


świadomości cień? 


Gasnę...


Pamięć blednie.


I - nie ma mnie. Nie! 


©


English version of the poem:
I look - in the mirror,


oh,no! Why?


Alien's face ...


With the look of clown's ego,


sticks smile,


dares to peep into


my-naked me ?!


Fire in pupils- hurts,


silent scream,


closed in the eyes.


Is it me or only


of awareness shadow?


I go out ...


Memory faded.


And - there's no me. No!


©


   Znalezione obrazy dla zapytania clown in the mirror black and white


Adiós(Pożegnanie) 2017-08-13 15:09

deszcz osiada


łzą na rzęsie
pod powiekami


smutku cień


sączy się 


kroplami


nuty melancholii
pożegnanie


goryczą


tłumi szept
na ustach


słony smak


tęsknoty
cisza i pustka


samotności


serca liryczny śpiew


koi ból i lęk


©


English version of the poem:
The rain settles


tear on the eyelash
Under the eyelids


shadow of the sadness


sipping down


with drops


of melancholy notes
farewell


bitterly


holds back a whisper
on the lips


salty taste


of yearning
Silence and emptiness


of loneliness


of the heart lyrical song


eases pain and fear


©


Znalezione obrazy dla zapytania farewell black and white


De agosto noche mágica (Sierpniowa, magiczna noc) 2017-08-12 22:28

Sierpniowa, 


magiczna noc ...


Westchnął księżyc


i zbladł, oniemiały...


Niebo drży,


poruszone miłością,


dłonie wiatru


zrzucają brylanty gwiazd.


Ciepła pościel


jeszcze pamięta


szepty chwil,


oczu blaski i ogień rąk


w ramionach szczęscia...


©


English version of the poem:
The August,


magic night...


Sighed the moon


and got pale, dumbfounded ...


Sky's trembling,


moved by love,


hands of the wind


dump the diamonds of stars.


Warm bedding


still remembers


whisper of moments,


twinkle eyes and firing hands


in the arms of happiness ...


©


Znalezione obrazy dla zapytania perseids black and white


Perseidas (Perseidy) 2017-08-11 22:19

Słonecznym pocałunkiem


dzień żegna noc,


skąpaną w perłowym blasku,


Czarodziej zmrok


garść klejnotów perseid


rzucił w nocy czerń


Zamykam w dłoni


jeden z nich


i cichutko 


czeptam życzenie


aby nie spłoszyć 


szczęścia...


©


English version of the poem:
With sunny kiss says the day


his farewell to the night,


bathed in a pearl glow,


Darkness, the wizard


A handful of perseid gems


threw into black of the night


I close my hand


with one of them


and quietly


whisper a wish


so not to startle


the luck ...


©


Znalezione obrazy dla zapytania perseids black and white


Yo era una isla solitaria(Byłam samotną wyspą) 2017-08-10 22:54

byłam samotną wyspą


na wzburzonym oceanie 


oczekiwania i tęsknoty 


pojawiłeś się Ty-kotwica 


rzucona w ciemności


przemykając po linie 


delikatności i czułości 


iskrami żaru spojrzeń 


dotknąłeś serca


pękł wątpliwości lód


pożar zmysłów 


westchnęło niebo 


usta stopione 


w ogniu pocałunków 


zdobyty kobiecości ląd 


©


English version of the poem:
I was a lonely island


on a stormy ocean


of expectations and longings


You appeared-an anchor


thrown int the darkness


slipping down the rope


of delicacy and tenderness


with sparks of heat glare


you touched the heart


ice of the doubt crambled


of the senses fire


the sky sighed


Melted lips


In the flames of kisses


captured feminine land


©


Znalezione obrazy dla zapytania klimt kiss black and white


La felicidad es(Szczęściem jest) 2017-08-08 14:21

Szczęście... 


Na pożółkłych kartach 


księgi życia 


kilka barwnych obrazów 


minionych chwil, 


wywołujących uśmiech 


na twarzy czytelnika. 


Szczęście... 


Promień słońca, 


dotykający serca 


w pochmurne, szare dni, 


iskierki radości, 


tańczące w źrenicach 


i kryształowa wzruszeń łza. 


©


English version of the poem:
Happiness...


On the yellowed pages


in the book of life


some colorful paintings


of past moments,


making a smile


on the reader's face.


Happiness...


Sunbeam,


touching the heart


on cloudy, gray days,


sparkles of joy,


dancing in the pupils


and of the thrills crystal tear


©


Znalezione obrazy dla zapytania happiness black and white


Huyo (Uciekam) 2017-08-04 21:20

Zanim straciłam czułość -zmysłów, 


siłą woli przyciągałam - ciebie! 


Dotyk parzy- płonę... 


Gdybym, choć raz... Nie!


Szarość popiołu-lęk. 


W słowach rzeka-myśli, 


tonę! Uratujesz, tak? 


Milczysz, zatem...


Jutro -wyrokiem, dla serca. 


Uciekam! Boję się... 


Chociaż nie- przecież 


samotność nie gryzie. Czyż nie?


©
Before I lost the sensitivity-of-senses,


Power of will attracted- you!


Touch hurts- I'm burning ...


If I, though once ... No!


Gray ash-fear.


In the words river-thoughts,


I'm sinking! Will you save?


You're silent, so ...


Tomorrow -sentence,  for the heart.


I run! I'm afraid...


Although not - because


loneliness does not bite.Does it?


©


Znalezione obrazy dla zapytania mind black and white


Alma recuerda (Dusza pamięta) 2017-08-03 22:51

Inspirowane twórczością E. Dickinson (Inspired by E. Dickinson's poetry)Skrępowane dłonie- związane!


Czy obejmę wami błękit


przestrzeni?O tak! Wolność duszy- leć!


Raj -utracony woła, słyszysz?Zamknięte oczy- mrokiem dni


oślepione,


czy zobaczę, ach, słońce?Tak! Dusza pamięta- kolory,


żywą tęczę, spójrz -widzisz je!Zamknięte -na głucho uszy!


Czy usłyszę melodię uczuć?


Serce chce...Więc- otwieram- jeszcze raz


świadomości drzwi, czujesz?


©


English version of the poem:Trammelled hands-tied!


Will I embrace with thee blue


space?Oh yes! Freedom of soul - fly!


Paradise - lost calls, can you hear?Closed  the eyes - by murky day


blinded,


Will I see, ah, the sun?Yes! Soul remembers colors,


live rainbow, look-you see them!Closed-ears- deaf!


Will I hear a melody of feelings?


Heart wants ...So - open - again


of consciousness door, can you feel?


©


Znalezione obrazy dla zapytania embracing the sky black and white


Crepúsculo de agosto (Sierpniowy zmierzch) 2017-08-01 23:22

Sierpniowy zmierzch 


wplata złote wstążki 


w zieleń włosów 


smukłych panien brzóz. 


Anioły wśród obłoków 


na modrym nieboskłonie 


pierzastych skrzydeł 


zostawiają ślad. 


Czas na chwilę przystaje 


w cichej zadumie 


nad subtelnym pięknem 


ulotnych letnich chwil... 


©
August twilight


weaving gold ribbons


in a green hair


of slender birch maids


Angels in the clouds


on the blue sky


of feathery wings


leaving trace.


Time stops for a while


in a silent reverie


over the subtle beauty


of elusive summer moments ...


©


Znalezione obrazy dla zapytania twilight on the sky black and whiteFlag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]