_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
He perdido..(Zgubiłam.) 2017-06-30 23:32

ja bezimienna


ja nie nazwana 


zgubiłam duszę


straciłam 


własnych myśli bieg


na krańcu 


poplątanych wątków życia


los kubłem zimnych słów 


studzi emocji żar


w zgiełku człowieczeństwa


w blasku fleszy wyobrażeń 


bicie serca woła mnie 


a ja idę stanąć twarzą w twarz 


z prawdziwym ja 


©


English version of the poem:me nameless


me not called


I lost my soul


I lost my own


train of thoughts 


at the edge


of tangled threads of life


fate with bucket of cold words


cools down the ember of emotions


In the hustle and bustle of humanity


In the flashes  of imagination


heartbeat calls for me


and I'm going to face 


with real me


©


Znalezione obrazy dla zapytania face in the rainy window black and white


La fuente de los sentimientos.(Fontanna uczuć) 2017-06-27 13:56

fontanną uczuć


obmywam


sztyletem słów


zranione serce


wiatrem spokoju


uciszam


emocji sztormy


na gruzowisku myśli


burzą zmysłów


oczyszczam


błotem życia 


zbrukaną duszę


© Agnieszka Kuśmierczuk


zdj.internet
in fountain of feelings


I wash


by dagger of words


wounded heart


with the wind of calm


Ihash


of emotions blasts


On the rubble of thoughts


with the storm of the senses


I purify


by mud of life


befouled  soul


© Agnieszka Kuśmierczuk


zdj.internet


Znalezione obrazy dla zapytania fountain black and white


Senderismos del verano.(Wędrówki lata.) 2017-06-25 10:53

lato szeroko otwiera


modre okiennice nieba


układa bukiety z polnych kwiatów


nakłada przykrótką sukienkę


z kwiatów malw i dziewanny


utkanej tchnieniem wiatru


z wiankiem z powojów i koniczyny


na rozjaśnionych 


błyskiem słońca włosach


idzie po zakurzonych polnych drogach


na brąz opalone, rosą traw spocone


© Agnieszka Kuśmierczuk


English wersion of the poem:
summer  widely opens


deep blue sky shutters


arranges bouquets of wild flowers


puts on too short dress


from mallow and mulberry flowers


woven by the breath of  wind


with wreath from bindweed and clover


on lightened by


flash of sunshine hair


goes through dusty roadways


brown to tan, with dewy grass sweaty


© Agnieszka Kuśmierczuk


Znalezione obrazy dla zapytania bindweed black and white


Fuego está ardiendo.(Płonie ogień.) 2017-06-21 17:31

Płonie ogień,


słowiański duch


szeptem nocy


dotyka płatków


kwitnących 


pragnieniem serc.


Wianki płyną


rzeką nadziei,


w świetle gwiazd


spojrzenia szukają się.


Wrze namiętnością


rozgrzana


słowiańska krew,


z czerwienią maków


łączy się sukni biel.


Czy to zapach ziół,


czy wina moc


miłosnej magii


rzuciła na młodość


swój czar w Kupały


najkrótszą noc...


©


English version of the poem:
Fire is burning,


Slavic spirit


with the wisper of the night


touches the petals


blooming


thirsty hearts.


Wreaths flow


on a river of hope,


In the light of the stars


eyes  ooking for themselves


Boils by the passion


warmed up


Slavic blood,


with rednes of poppies


the white dress joins.


Is it the scent of herbs,


is it the wine power


that of the love magic


cast at  the youth


its charm in Kupala


the shortest night ...


©


Znalezione obrazy dla zapytania noc Kupały czarno białe


Los cristales de sueños.(Kryształy marzeń.) 2017-06-18 21:40

Kryształy marzeń:


-O kamienie dat


ręką losu rzucone!


Pękają w drobny mak.


Wiatr historii


zniżył głos aż po szept.
Czas odwraca wzrok,


bezczelnością chwil


zawstydzony.


Wyblakłe pejzaże 


szczęścia


cieniami przeszłości


zasłaniają 


zmęczone twarze,


ideał sięgnął dna...


© Agnieszka Kuśmierczuk


zdj. Krisp


English version of the poem:
Crystals of dreams:


-O date stones


by hand of fate thrown!


They crack  to smithereens.


Wind of the story


lowered his voice to a whisper.
Time turns its eyes,


by impudent moments


embarrassed.


Faded landscapes


of happiness


with shadows of the past


concealing


tired faces,


Ideal reached the bottom ...


© Agnieszka Kuśmierczuk


photo. Krisp


Zdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.


Si ...(Gdyby...) 2017-06-14 20:27

A gdyby nie istniał czas,


na łące wieczystej młodości


kolorowe motyle marzeń


fruwałyby z wiatrem myśli.
A gdyby całkiem spłonęły dni,


rzucone w ogień przeszłości,


wskazówki zegara losu


odmierzałyby szczęścia chwile.
A gdyby wyschły morza łez


na drodze do nadziei tęczy,


pod parasolem pogody ducha


zapomniałoby o bliznach serce.


© Agnieszka Kuśmierczuk


zdj.Salvador Dali
English version of the poem:
And if there was no time,

on the meadow of eternal youth

colorful butterflies of dreams

would fly with the wind of thoughts.And if the days burned out

thrown into the fire of the past,

hands of the fate clock

would measure of happiness moments.And if the sea tears crisped up 

on the road to rainbow hope,

under the umbrella of high spirits

the heart would forget scars.

© Agnieszka Kuśmierczuk

Fot.Salvador Dali

Znalezione obrazy dla zapytania broken clock black and white


Partido en medio.(Pęknięte na pół.) 2017-06-11 12:43

Serce pęknięte 


na pół, 


ból szczerzy kły, 


wgryza się 


w bezbronną duszę. 


Ironii losu 


szyderczy śmiech 


nieznośnym echem 


w uszach odbija się. 


Nie ma już nas, 


w różne strony 


idziemy ja i ty... 


©Agnieszka Kuśmierczuk 


zdj. Clipart


English version of the poem:
Heart broken


in half,


pain's baring fangs,


biting


into a defenseless soul.


Of ironic fate


sneering laughter


with unbearable echo


In the ears is reflected.


There is no longer us,


In different directions


we go me and you ...


© Agnieszka Kuśmierczuk


Ph. clipart
Znalezione obrazy dla zapytania broken heart black and white


Un peregrino.(Pielgrzym.) 2017-06-10 20:10

Jestem pielgrzymem


w podróży do gwiazd,


od narodzin aż do śmierci.


idąc przez życie,


błądzę w labiryncie dróg


w poszukiwaniu prawdy 


przeznaczenia.


A ty, mijany wędrowcze,


powiedz mi, czym jesteś,


czy światłem nadziei


w mroku zwątpienia,


czy popiołem historii,


ręką losu rozrzuconym 


na wietrze?


©


English version of the poem:
I am a pilgrim


On a trip to the stars,


From birth to death.


Going through life,


I'm wandering in the labyrinth of roads


In search of 


destination truth.


And you, the passing by, traveler,


tell me what you are?


The  light of hope


in the darkness of doubt,


Or  ashes of the history,


by hand of fate scattered


on the wind?


©
Discurso de mis pensamientos.(Mowa moich myśli.) 2017-06-07 17:53

Życie, jesteś mową


moich myśli,


na papierze historii


piórem muz kreacji


przez uczennicę


w szkole życia


ku pamięci 


uwiecznianych.


W słowach wierszy


przemoczonych


deszczem treści


wzlotów i upadków


muzyka serca


nokturny emocji gra.


W poezji dźwiękach


harmonia duszy,


czystość umysłu,


pasja tworzenia,


moje motto, moje ja.


©


English version of  the poem:
Life, you are speech


of my thoughts,


on paper of history


with pen of creation muses


by the student


in school lof ife


for memory of


eternized.


In the words of the poems


soaked


by the rain of content


of ups and downs


of the heart music


nocturn, emotional plays.


In poetry sounds


harmony of soul,


purity of mind,


passion for begetting,


my motto, my self.


©
Before I'll drift away.(Zanim odpłynę.) 2017-06-06 23:10

Płatki peoni


rozsypujesz 


na mym ciele,


na pokuszenie


wodząc


pobudzone zmysły.


Kwiaty jaśminu


układasz


przy skroni,


uderzając


w najczulsze


struny duszy.


Pękami akacji


delikatnie


pieścisz skórę,


bliskości


wzmagając


pragnienie.


Chcę jeszcze,


chcę więcej,


emocji dreszcz


niech na wskroś 


przeszyje mnie,


nim odpłynę...


©


English version of the poem:


Peony petals


you scatter


on my body,


to temptation


trailing


stimulated senses.


Jasmine flowers


you arrange


at the temple,


hitting in


the most sensitive


strings of soul.


With acacia bunches


you gently


caress the skin,


intensifying


of closeness


desire.


I want more,


I want more,


of emotion thrill


let pierce


me through


before I'll drift away ...


©


Para Gaia.(Dla Gai.) 2017-06-05 15:38

Padają zielone


włosy lasów,


ścięte zachłannością


człowieka.


Płuca, zatrute


toksycznym powietrzem,


wydają ostatnie tchnienia.


W żyłach rzek


zamiast kropli życia


krąży zatrucia jad.


Umiera matka natura


przez dzieci swe


niszczona, mordowana...


©
Falling down green


of the forest hair,


cut down by


of the human greed.


Lungs, poisoned


by toxic air,


giving out their last breaths.


In the veins of rivers


Instead of a drop of life


venom of poisoning is circulating.


Mother nature is dying,


by their children


destroyed, murdered ...


©
En el jardín de la vida.(W ogrodzie życia.) 2017-06-03 20:51

W ogrodzie życia


zbieram radość,


jak krople rosy,


uśmiechając się


do iskierek szczęścia.


Układam bukiety


z kwiatów


dobrych chwil,


na pięciolinii serca


wybieram


nuty prawdy,


na tęczy marzeń


huśtam się.


©


English version of the poem:
In the garden of life


I pick up happiness


like drops of dew,


smiling


to the spark of joy.


I make bouquets


from the flowers


of good times,


on of the heart staff


I choose


notes of truth,


On the rainbow of dreams


I swing.


©Never seen the day.(Niedoczekanie.) 2017-06-01 17:06

Niedoczekaniem 


wyblakły karmin


pieczęci pocałunków,


nie złamanej


muśnięciem warg


dławi się krzykiem


przemilczanych słów.


Na strunach serc,


pokrytych patyną 


niewspólnych chwil


zaciska się


niespełnienia pętla,


za zakrętem


niespotkanie mija czas.


©


English version of the poem:

With never seen the day

faded carmine

seal of kisses,

Not broken

by lip brush

choking with scream

silent words.

on the strings of hearts,

covered with patina

of not common moments

Clamped

of unfulfillment loop,

around the bend

not meeting is passing the time.

©

Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]