_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Yo soy el susurro ... (Jestem szeptem ...) 2017-02-28 20:24

Jestem rosą,


jestem wiatrem,


jestem deszczem,


jestem słońcem,


jestem szeptem


minionych chwil...


Jestem echem


wszystkich słów


niewypowiedzianych,


jestem muzyką


okruchów szczęścia,


niezapisanych...


©


English version of the poem:I am the dew,


I am the wind,


I am the sun,


I am the rain,


I am the whisper


of the past whiles...


I am the echo


of the all words


not spoken out,


I am the music


of the happiness crumps,


not written down...


©En la primavera ... (Wiosną ...) 2017-02-27 16:11

Wiosną,


pod nieba


błękitem,


jak nadzieja,


lżejsze


bywają zmartwienia...


Wiosną,


wśród traw


zielonych,


śpiewu ptaków


i drzew kwitnących


ożywają marzenia...


©


English version of the poem:In the spring,


under the sky,


so blue,


like the hope,


lighter happen


to be the concerns...


In the spring,


among the grass,


so green,


of the birds songs


and the trees, blooming,


come alive the dreams...


©Waiting for the spring...(Czekając na wiosnę...) 2017-02-26 11:41

Szarość i brąz


puszystych bazi


na wierzbie...


Biel i zieleń


przebiśniegów...


W kałużach


odbija się


lazur nieba


razem ze słońcem...


Cieplejszy


wieje wiatr...


Niedługo wiosna...


©


English version of the poem:
Grayness and brown


of the fluffy catkins


on the willow...


Whitness and green


of the snowdrops...


In the puddles


an azure of the sky


together with the sun


is reflecting...


Warmer wind


is blowing...


Soon there will be springtime ...


©
Bajo el terciopelo negro ... (Pod czarnym aksamitem ...) 2017-02-24 13:56

W mroku nocy,


pod czernią


aksamitu nieba


kwitną marzenia,


kolorowsze


bywają sny...


Ciekawszy 


jest świat,


sercem oglądany,


gdy umysł śpi...


©


English version of the poem:
In the darkness of the night


under the black


velvet of the sky


the fancies are blooming,


more colourful


happen to be the dreams...


More interesting


is the world,


watched by heart,


when the mind sleeps...


©
Pensamientos y palabras ... (Myśli i słowa ...) 2017-02-23 12:22

Myśli i słowa


krążą gdzieś


w mojej głowie,


jak burzowe chmury


kłębią się...


Niepewność


towarzystwem mym,


zamyślenie


dotyka duszy,


cisza i serca rytm..


©


English version of the poem:
Thoughts and words


spin around somewhere


in my head,


gathering together


like stormy clouds...


Uncertainity is


my company,


thoughtfulness


touches the soul,


silence and of the heart rhythm...


©
Antes de la primavera .. (Przed wiosną ...) 2017-02-21 18:30

Przedwiośnie...


Śnieżna biel


szarzeje i ginie


w strugach deszczu...


Słońca blask


i cieplejszy


oddech wiatru


budzi świeżą


zieleń traw...


Pierwsze kwiaty


dodają barw


pochmurnym dniom...


Zbliża się wiosna...


©


English version of the poem:
Before the spring...


Of the snow whitness


gets grey and dies out


in the streams of rain...


Of the sun shine


and the warmer


breath of wind


makes alive the fresh


greenery of the grass...


First flowers


add the colours


to the cloudy days...


Spring is coming...


©
Cuéntame sobre el amor ... (Opowiedz mi o miłości ...) 2017-02-20 20:31

Opowiedz mi


dziś o miłości,


o tym co czujesz,


co w twojej duszy


dzieje się...


Czego pragnie


zagubione


twoje serce,


o czym myślisz,


na jawie i we śnie


©


English version of the poem:
Tell me today


about the love,


what do you feel,


what happens


in your soul...


What does


your lost


heart want,


what are your thoughts


awake and in a dream


©Como vagabundos ... (Jak wędrowcy ...) 2017-02-19 19:27

Nic nie dzieje się


przypadkiem...


Każda z chwil


ma swoje miejsce


i ma swój czas...


Jak wędrowcy,


ścieżki życia


przemierzamy,


gdzie przeznaczenie


spotyka nas...


©


English version of the poem:
Nothing happens


by the chance...


Every while


has its time,


and has its place...


Like wanderers,


we walk through


paths of life,


where the fate


is meeting us...


©
En las cuerdas de la vida...(Na strunach życia...) 2017-02-18 22:40

Na strunach życia


przeznaczenie


swoją muzykę gra...


A ty słuchasz jej,


jak zaczarowany...


Na rozstaju dróg


los niespodziankę


miłą lub przykrą


dla wędrowca


szykuje...


A ty stoisz,


niepewny tego,


co twoje  serce czuje...
©


English version of the poem:
On the strings of life


the destiny


its  music is playing ...


And you listen to it,


like spellbound ...


At the crossroads


the fate a surprise,


pleasant or unpleasant


for the wanderer


is preparing ...


And you're standing,


unsure of


what your heart feels ...


©
Cumplimiento ... (Spełnienie ...) 2017-02-16 22:15

Poczuć jak serca dwa


jednym rytmem biją,


poczuć siłę uczucia,


co przychodzi


i nie przemija...


Uwierzyć w miłość,


która wszystko pokona,


znaleźć ciepło,


wyjątkowe


w ukochanych ramionach...


©


English version of the poem:
Feel like two hearts


with one rhythm beat,


feel the power of feeling,


that comes


and does not goes by...


To belive in love,


which defeat everything,


in beloved arms


find exeptional


heat...


©
Sólo una vez ... (Tylko raz ...) 2017-02-15 21:20

Tylko raz w życiu


szczęśliwa


trafia się miłość...


Czując jej rytm,


mocniej


serce zabije ...


Tylko raz w życiu


piękniejsze


wydają się dni,


szczęściem malowane


kolorowe


bywają sny...


©


English version of the poem:
Only once in a life


happy


happens the love...


Feeling its rhythm,


harder


will beat the heart ...


Only once in a life


more beautiful


seem the days,


by the happiness painted,


colourful


dreams happen to be...


©


Sueño de primavera...(Marzenie o wiośnie...) 2017-02-13 14:34

Cicha, biała zima...


Jeszcze zimne


i krótkie są dni...


A mi się marzy wiosna,


wesoła, zielona,


kolorowa...


Kwiatami pachnąca,


puszczająca motyle,


z błękitnym niebem


i ciepłym słońcem...


©


English version of the poem:Quiet, white winter...


Still chilly


and short are the days...


And I dream about spring,


joyfull,  green,


colourful...


Scented with the flowers,


letting out butterflies,


with the blue sky


and warm sun...


©
Noche de invierno...(Zimowa noc...) 2017-02-12 10:26

Na nocnym niebie 


okrągły  księżyc 


wśród gwiazd


zasłuchany w ciszę ... 


Na zewnątrz mróz, 


a w świetle lamp 


pod stopami 


biały śnieg 


srebrem lśni... 


©


English version of the poem :
On the night sky


round  moon


among the stars 


listening to  the  silence... 


The frost outside,


and  in  the  lamp  light 


under  the  feet 


white snow 


glistening with silver... 


©
Silencio como este ... (Cisza jak ta ...) 2017-02-09 20:58

Cisza jak ta


w sercu brzmi... 


Posłuchaj 


jej  nut.. 


Poczuj  siłę 


jej  słów... 


Tylko  ona 


tak  pięknie 


mówi i gra... 


©


English version of the poem:
Silence like this


in the heart sounds...


Listen


to its notes...


Feel the power


of its words...


Only it


so nicely 


speaks and plays...


©Amigos como ángeles sin alas ... (Przyjaciele jak bezskrzydłe anioły ...) 2017-02-08 16:49

Przyjaciele...


Bezskrzydłe


anioły,


które los


postawił


na twej drodze...


Są przy tobie


na dobre i złe


wspierając cię


swoją siłą


niczego w zamian


nie oczekując...


©


English version of the poem:
Friends...


Angels


without wings,


that the fate


has put


on your way...


They are with you


for good and bad,


supportive


with their strenght,


expecting nothing


in exchange for...


©
Aún así ... (Jeszcze ...) 2017-02-07 14:25

Jeszcze śpią


drzewa,


ubrane na biało,


jeszcze mróz


w lodowatym


pocałunku


muska twarz...


Jeszcze chwila,


nim na gałęziach


zielonych


zaśpiewa ptak...


©


English version of the poem:
Still sleeping


the trees,


wearing white,


still the frost


with the kiss,


icy


the face...


Still there's a while,


before on the green


branches


the bird will sing...


©
En mi mundo ... (W moim świecie ...) 2017-02-05 21:07

Kolejny  szary  dzień... 


Płatki śniegu 


jak tancerze, krążą, 


opadając na  ziemię... 


Zamykam oczy i... 


Pozwalam myślom


odpłynąć w dal ... 


Nie  ma mnie... 


Na  serca dnie 


mój  własny 


jest świat... 


Pełen życia i barw... 


Gdzie  muzyka uczuć 


najpiękniejsze


nuty mi gra... 


©


English version of the poem :Another gray day... 


The snowflakes, 


like the dancers, spinning round, 


fall down on the ground... 


I close my eyes and... 


I let  my  thoughts 


sail far away... 


I am not  here... 


At the bottom of the  heart 


There  is  own 


world  of mine...


Full of  colors and life... 


Where the music  of  feelings 


the most beautiful 


notes plays for me... 


©
En el paisaje de invierno ... (W zimowej scenerii ...) 2017-02-04 21:54

W zimowej


scenerii


rozmywa się


gęsta mgła...


W kolorach


bieli,


fioletu,


szarości


pogrąża się


świat...


©


English version of the poem:
In the winter


scenery


blurs itself


thick fog...


In the colours


of white,


purple,


gray


immerses itself


the world...


©
En el borde ... (Na krawędzi ...) 2017-02-03 15:19

Na krawędzi


nocy i dnia


rozlewa się 


mrok,


gaśnie


słońca blask...


Na krawędzi


nocy i dnia


zmienia kolory


horyzont,


mrugają


światła gwiazd...


©


English version of the poem:
On the edge


of day and night


spills itself


the darkness,


goes out


of the sun shine...


On the edge


of day and night


changes colors


the horizon,


twinkle lights


of the stars..


©Hay tal alguien ...(Jest taki ktoś...) 2017-02-01 21:12

Jest taki ktoś,


kto przychodzi,


kiedy inni


odchodzą...


Kto z tobą


zostaje


do końca...


To jest twój


prawdziwy


przyjaciel,


pośród chmur


na niebie


promień słońca...


©


English version of the poem:
There's such someone,


who comes,


when others


go away...


Who with you


till the end


stays...


It is your


real 


friend,


among the clouds


on the sky


of the sun ray...


©

Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]