_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Wanilla sueños ... (Waniliowe marzenia ...) 2016-11-30 22:16

Zimowa noc...


Biały puch


dookoła


rozjaśnia


mroku czerń...


A gwiazdy


tak pięknie lśnią...


Marzenia,


pachnące


wanilią...


W błogość snu


zapadanie...


©


English version of the poem:
Winter night...


White fluff


all around


makes brighter


of the gloom blackness...


And the stars


so nicely


glittering...


Fancies,


of the vanilla


scent...


Falling into


blissfulness of dreams...


©
Porque la vida no es tan mala ... (Bo życie nie jest złe ...) 2016-11-29 20:34

Na twarzy uśmiech,


choć w sercu łza ...


Bo życie nie jest


wcale takie złe,


tylko czasami


swoje humory ma...


Raz barwy tęczy,


raz odcienie


czerni, szarości...


Raz okruchy szczęścia,


raz kamienie cierpienia...


©


English version of the poem:On the face smile,


although tear's in the heart...


Because the life


is not so bad, 


but only its moods


it has got sometimes...


Once colors of the rainbow,


once shadows


of gray and black...


Once crumps of happiness,


once of the suffering stones...


©
Tardes de invierno...(Zimowe wieczory...) 2016-11-28 21:40

Zimowe wieczory,


całe w bieli,


lodowate pocałunki


na policzkach


składające...


Zimowe wieczory,


taki słodko


goździkami,


cynamonem


pachnące...


©


English version of the poem:
Winter evenings,


all in white,


icy kisses


submitting


on the cheeks ...


Winter evenings,


of cloves,


cinnamon


fragrant 


so sweet...


©
Dar sueños la oportunidad ... (Dać szansę marzeniom ...) 2016-11-27 20:03

Pzezwyciężyć


strach


przed skokiem


w nieznane...


Odsunąć


od siebie


wątpliwości,


obawy...


Dać szansę


marzeniom,


w sercu 


schowanym...


©


English version of the poem:
To fight


the fear


before the jump


into unknown...


To shut off


from oneself


trepidations


doubts...


To give the chance


the dreams,


hidden


in the heart...


©
Sólo para ti ... (Tylko tobie ...) 2016-11-26 17:08

Tylko tobie


każdą z chwil


pomaluję


radości


kolorami...


Tylko tobie


melodię


z serca


płynącą


zagram,


nasyconą


uczuciami...


©


English version of the poem:
Only for you


every moment


I will paint


with the colours


of the joy...


Only for you


a melody,


the one


heartfelt


I will play,


replete


with the


feelings...


©
En los recovecos de la mente...( W zakamarkach umysłu...) 2016-11-25 12:08

W zakamarkach umysłu,


poukładane w stosy


wyblakłych obrazów,


drzemią sobie wspomnienia...


Przykryte szarym pyłem


mijających szybko chwil,


pod zapomnienia pajęczyną,


czekają przyczajone


na moment 


ożywienia, przebudzenia...


©


English version of the poem:In the recesses of the mind,


stacked in piles


of faded images,


lie dormant memories ...


Covered with gray dust


of quickly passing moments,


under the cobwebs of oblivion,


waiting lurking


for a moment


of revival, awakening ...


©
Todavía no......(Jeszcze nie...) 2016-11-24 17:54

Za wcześnie


odeszłam


bez słów,


bez pożegnania...


Jeszcze 


nie wyschła łza,


co w oku


się kręci...


Za późno


zrozumiałam


czym miłość


była, jest...


©


English version of the poem:Too early


I have left


without words,


without farewell...


The tear,


spinning round


in the eye,


yet haven't dried out ...


Too late


I understood,


what was, what is


the love...


©Hablemos de amor...(Porozmawiajmy o miłości...) 2016-11-23 15:28

Porozmawiajmy


o miłości...


Tej jedynej...


Tej prawdziwej...


Tej najszczerszej...


Tej najpiękniejszej...


Tej, która na zawsze


pozostaje w sercu...


O której poeci


wciąż piszą wiersze...


©


English version of the poem:
Let's talk


about love...


The only one...


The true one...


The pure one...


The most beautiful one...


The one, which forever


stays in the heart...


The one, about what poets


still the poems write...


©
Acerca del invierno ... (O zimie...) 2016-11-22 13:06

Długie wieczory...


Krótkie dni...


Fioletowe zachody


i różowe wschody


bladego słońca...


Nagie drzewa


w śnieżnej kołderce,


na których czas dłuższy


nie zaśpiewa ptak...


Surowa zima,


chłodna i nieprzystępna,


zasłuchana


w muzykę  gwiazd...


©


English version of the poem:
Long evenings...


Short days...


Violet sets


and pink rises


of the pale sun...


Naked trees


In the snowy duvet,


on which for longer time


the bird will not sing...


Harsh winter,


cold and unapproachable,


attentive to


the music of stars ...


©
En el silencio...(W ciszy...) 2016-11-21 13:02

W tej ciszy 


odpływam


do gwiazd...


W tej ciszy 


na nowo


poznaję siebie...


W tej ciszy


słucham


co mi w duszy gra...


W tej ciszy


wyobraźnią


maluję obrazy...


©


English version of the poem:
In this silence


I am drifting


to the stars ...


In this silence


afresh


I get to know myself ...


In this silence


I'm listening to


what in my soul plays ...


In this silence


with the artistry


the pictures I'm painting ...


©
Descubriremos...(Odkryjemy...) 2016-11-20 14:16

Popłyniemy 


uczuć


wzburzonym


oceanem...


Odkryjemy


miłości


wyspy


nieznane ...


Pofruniemy


do krainy


marzeń


zakazanych...


Szybciej,


dalej,


śmielej,


razem...


©


English version of the poem:
We will sail


through the


Racing ocean


of feelings...


We will discover


of the love


unknown


islands...


We will fly


to the land


of the forbidden


dreams...


Faster,


further,


more boldly


together...


©


En la amistad ...(W przyjaźni...) 2016-11-19 16:32

W przyjaźni


nie liczy się


odległość,


która dzieli 


dwa serca,


dwie dusze...


W przyjaźni


liczy się


wspólnie


spędzony czas,


chwile smutku,


radości, wzruszeń...


©


English version of the poem:In the friendship


does not matter


the distance,


which departs


two souls,


two hearts...


In the friendship


matters


the time spent


toegether,


moments of sorrow,


agitations and joy...


©
Demasiado pausadamente...(Za wolno...) 2016-11-18 18:00

Niecierpliwie


odliczam


bez ciebie


chwile...


We włosach


tańczy wiatr,


serce drży


jak motyle...


Za wolno


płynie czas,


kiedy z nadzieją


czekam...


Milczą usta,


słuchając tęsknoty


a w duszy


uczuć rzeka...


©


English version of the poem:
Impatiently


counting down


without you


whiles...


In the hair


dancing wind,


trembling heart,


like butterflies...


Too slowly


time's passing by,


while with the hope


I am waiting...


Stay silent lips,


to the longing listening,


and in the soul


river of the feelings...


©Solamente ...(Tylko...) 2016-11-17 16:36

Tylko niebem


pogodnym


mi bądź...


Tylko promieniem


słońca


mnie ogrzej...


Tylko muzykę


wielkich uczuć


mi graj...


Tylko szczęście


ulotne


mi daj...


©


English version of the poem:
Only the sky,


clear 


be for me...


Only with


the sun ray


heat me up...


Only the music


of big feelings


play for me...


Only happiness,


fleeting


give to me...


©
Romper...(Rozbić...) 2016-11-16 18:42

Rozbić szyby


własnych


ograniczeń...


Porwać


pajęcze sieci


wątpliwości...


Iść przez życie


z wiarą, 


z nadzieją...


Nie bać się


morza uczuć,


miłości...


©


English version of the poem:
Break the glasses


of one's 


limitations...


To tear


the spider's webs


of the doubts...


Go through the life


with the faith,


with the hope...


Not to be afraid of


the sea of feeling,


of the  love...


©Y cuando el destino ...(A kiedy los...) 2016-11-15 19:28

Kiedy los


pod nogi


rzuca mi


kamienie, 


nie potykam się...


Buduję 


z nich schody,


po których


wejdę


wyżej i wyżej,


na sam szczyt...


©


English version of the poem:
When the fate


under the feet


the stones


is throwing me,


I do not stumble...


I'll build the stairs


of them,


which I 


climb


higher and higher,


on the top...


©
Espectáculo de la noche...(Nocny spektakl...) 2016-11-14 22:32

Latarnia


księżyca


srebrem


na czerni


nocnego


nieba lśni...


Już budzą


się ze snu


iluzje,


marzenia...


Oczarowanie, 


zamyślenie,


przyciąganie


w  spektaklu


główną


rolę gra...


©


English version of the poem:
Lantern


of the moon


in silver


on the black


night sky


glittering...


Already awake


from asleep


ilussions


dreams...


Enchantment,


thoughtfulness


attraction


in the show


main


role plays...


©Los copos de nieve...(Płatki śniegu...) 2016-11-13 11:17

Płatki śniegu


tańczą


na rzęsach...


Świeżą biel


w małe zaspy


rzeźbi wiatr...


Zima zaczyna


malować


swe pejzaże...


Uśpiony ciszą


w zamyśleniu


pogrąża się świat...


©


English version of the poem:Snowflakes


dance


on the eyelashes ...


The fresh whiteness


in a small drifts


sculpts the wind ...


Winter begins


to paint


its landscapes ...


Lulled to sleep by silence


into thoughtfulness


plunges itself the world ...


©
Paisaje de invierno...(Zimowy pejzaż...) 2016-11-12 13:23

Pierwszy śnieg


kolory jesieni


przykrywa


czystą bielą


zapomnienia...


Zimowy 


krajobraz


w gęstej ciszy


wypełnia świat...


Czas zwalnia,


czekając


na nowej wiosny


ciepło dnia...


©


English version of the poem:
First snow


autumn's colours


covers with


fresh whiteness


of the oblivion...


The winter


landscape


in the thick silence


fills up the world...


The time slows down,


waiting for


of the new spring


warm day...


©11th November- polish national independence day... 2016-11-11 13:33

W dniu narodowego święta niepodległości proponuję taki wierszyk, znaleiony w internecie, miłej lektury życzę:
- Kim ty jesteś?
- Prezydentem
- Jaki znak twój?.
- Pismo Święte
- Kto cię wybrał?
- Naród głupi
- Kto twym panem jest?
- Biskupi
- A co z Polską ?
- Oszukana
- Jak pracujesz?
- Na kolanach.
- Komu służysz?
- Prezesowi
- Hołd oddajesz?
- Rydzykowi
- Oszukujesz?
- I co z tego?
- A sumienie?
- CO TAKIEGO ?????.
English version of the poem:
On the national holiday of Independence I suggest a rhyme found on the internet, I wish you pleasant reading:
- Who are you?
- President
- What's your sign ?.
- Holy Bible
- Who chose you?
- The nation, foolish
- Who is thy lord?
- Bishops
- What about Poland?
- Cheated
- How do you work?
- On the knees.
- Who do you serve?
- Chairman
- Homage to give away?
- Rydzyk
- Are you cheating?
- So what?
- And conscience?
- WHAT ?????.
Volver...(Odzyskać ...) 2016-11-10 18:28

Odzyskać wiarę


w dobroć


człowieka...


Nie stracić nadziei,


co życiu 


nadaje sens...


Nie zgubić 


drogi do tego


co najważniejsze jest...


©


English version of the poem:Get back the faith


in the 


of the human...


Not to lose the hope


which gives 


hope to the life...


Not to misplace


the way to what


the most important is...


©El otoño tardío...(Póżna jesień...) 2016-11-09 14:02

Późna jesień


o poranku


szronem bieli


smutne resztki


pożółkłych traw...


Sine niebo


płacze deszczem...


Na nagiej gałęzi


zziębnięty


przysiadł ptak...


©


English version of the poem:Late autumn


in the morning


with the frost whitens


sad remains


of the yellow grass...


Grey-blue sky


with the rain cries...


On the bare branch


freezing bird


has sat...


©No importa...(Nie jest ważne...) 2016-11-08 17:50

Prawdziwa 


miłość


nie pyta wcale,


czy może przyjść,


ona po prostu


gdy tylko chce,


ot, tak pojawia się...


I nie jest ważne,


czy teraz jej chcesz...


©


English version of the poem:True


love 


do not ask at all 


if it can come,


it simply,


whenever wants,


just like that appears...


And it doesn't matter


if now you set your heart on it...


©Nunca dejes de soñar...(Nigdy nie przestawaj marzyć ...) 2016-11-07 22:28

Choćby twa droga


wiodła pod górę


I choćby w oczy


wiał wiatr,


nie przestawaj


nigdy marzyć,


to twoja siła,


by mimo wszystko


wciąż trwać...


©


Although your way


have led uphill...


And although into eyes


have blown the wind,


never stop dreaming,


it is your strenght,


in spite of everything


still to last...


©Quiero recordar...(Chcę pamiętać...) 2016-11-06 15:15

Zapamiętać chcę


kolory szczęścia


spotkane wśród


krętych dróg


szarej codzienności...


Dogonić chcę


marzeń czar


zaklęty w chwilach


największej


w sercu radości...


©English version of the poem:I wanna remember


of the happiness colours,


met among


the twisting roads


of the gray dailiness...


I wanna catch up


of the dream spell,


enchanted in the whiles


of the greatest


in the heart joy...


©La noche de Noviembre...(Listopadowa noc...) 2016-11-05 00:13

Listopadowa 


ciemna noc...


Deszcz puka


w szyby


mokrych okien...


Mleczne mgły


schodzą nisko...


A wiatr hula...


A wiatr goni


ostatnie liście...


Sen zbliża się...


©


English version of the poem:November


dark night...


The rain's knocking


into the glasses


of the wet windows...


Milky fogs


coming low


And the wind's carousing...


And the wind's chasing


the last leaves...


The dream's looming...


©Demasiado rápido...(Za szybko...) 2016-11-03 21:19

Zbyt szybko


mijają


piękne chwile...


Za bardzo


się śpieszy


ten czas...


Za krótko


trwają


wzruszenia...


Za daleko


uciekają


marzenia...


©


English version of the poem:Too quickly


cute moments


are passing by...


Too much


hurries up


the time...


Too short


are lassting


the thrills...


Too far


are running away


the dreams...


©Para aquellos que ...(Za tych...) 2016-11-01 12:39

Za tych, co odeszli,


co ich już nie ma


pośród nas, żywych,


modlitwa i wspomnienia,


zamyślenia czas ...


Za tych, których dusze


krążą gdzieś nad nami,


kilka miłych słów


uśmiech na twarzy,


a nie smutku łza...


©


English version of the poem:For these, that passed away,


that already there are not


among us, alive,


prayer and recollections,


of the reflexion time...


For these, of whose souls


getting round somewhere among us, 


some of nice words, 


on the face smile,


not of the sorrow tear...


©
Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]