_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Antes...(Zanim...) 2016-08-30 19:13

Nim ostatni


suchy liść


opadnie z drzew,


wiatrem 


targany...


Nim ptak


spóżniony


w gałęziach


śpiewać


przestanie...


Nim niebo


ciemne chmury


zasłonią,


cieszmy się


słońca blaskiem...


Wsłuchajmy się


w fali szum,


niech bose stopy


poczują dotyk


ciepłego piasku...


©


English version of the poem:
Before the last


dry leaf


falls from the trees,


by the wind


torn ...


Before the bird


belated


in the branches


its singing


stops ...


Before the sky


dark clouds


occlude,


let's enjoy


the sun glare ...


Let us listen to


the roar of waves,


let the bare feet


feel touch


of a warm sand ...


©
Amo el otoño...(Kocham jesień...) 2016-08-28 15:15

Kocham jesień...


W złocie całą...


Pełną tęsknoty...


Roniącą


deszczowe łzy...


Kocham jesień...


W ciepłych barwach...


Zamyśloną i cichą...


Otuloną


W poranne mgły...


©


English version of the poem:
I love autumn...


Whole in gold...


Full of longing...


Shedding


rainy tears...


I love autumn...


Thoughtful and quiet...


In warm colours...


Wraped up


in morning mists...


©
Buenas noches ...(Dobranoc...) 2016-08-23 21:35

Dobranoc...


Zamknij oczy...


Zanurz się


w Mofreusza


czułe objęcia...


Dobranoc...


A ja będę


cię strzec


w podróży


po snu odmętach...


©


English version of the poem:Good night...


Close your eyes...


Immerse yourself


in  of Morfeus


teder hugs...


Good night...


And I will


watch you


in the travel through


of the dream deep...


©Domingo de otoño ... (Jesienna niedziela ...) 2016-08-21 16:11

Jesienna niedziela,


chociaż lato


wciąż jeszcze


swój czas ma...


Jesienna niedziela,


leniwy poranek


budzi się


cały we mgle...


Szyby spłynęły


strużkami wody,


niebo w zamyśleniu


smutku roni łzy...


©


English version of the poem:
Autumn Sunday,


although summer


still has got


its time  ...


Autumn Sunday,


lazy morning


all in a fog 


wakes up ...


Windows rolled down


with of the water rivulets,


sky thoughtfully


shedding tears of sadness ...


©
Inesperadamente...(Niespodziewanie...) 2016-08-20 22:01

Serce drży,


zaskoczone


jak ptak,


w locie


nagle


schwytany...


Dusza 


napełnia się


ciepłem,


gdy miłość


przychodzi


niespodziewanie...


©


English version of the poem:Heart, trembling


surprised,


like a bird,


in its flight


suddenly


caught...


The soul,


filling itself


with the warmth,


when the love


comes


unexpectedly...


©El amor duele...(Miłośc boli...) 2016-08-18 22:23

"Love is beautiful, but also hurts..."


"Miłość jest piękna, ale też rani..."
Miłość boli,


kiedy łez


słony smak


na wargach


czujesz...


Miłość rani,


kiedy słów


ostry miecz


wbija się


w duszę...


©


English version of the poem:
Love hurts,


when of the tears


salty taste


you feel


on the lips...


Love hurts,


when of the words


sharp sword


into the soul


drives itself...


©Life is such so...(Życie takie jest...) 2016-08-17 15:17

Dzisiaj tu...


Jutro tam...


Ślady stóp


zmywa woda,


ślady stóp


zaciera wiatr...


Bo życie 


już takie jest,


że prowadzi


krętymi drogami,


ktorą z nich iść,


wybieramy sami...


©


English version of the poem:
Today here...


Tomorrow there...


Footprints 


water washes out,


Footprints


erases the wind...


Because the life


such is so, 


that leads us 


through winding ways,


which one to follow, 


we choose ourselves...


©
Un otoño se acerca...(Jesień zbliża się...) 2016-08-15 13:49

"An autumn is approaching closer and closer, as the summer begins to change its colours..."


"Jesień podchodzi coraz bliżej, kiedy lato zmieniać swe barwy zaczyna...
Już jarzębina


czerwienią


swoich korali


o zbliżającej się


nieuchronnie


jesieni


przypomina...


Już cienka nić


babiego lata


na polanach


słońcem zalanych


pomiędzy fioletem


wrzosowych dywanów


snuć się zaczyna...


©


English version of the poem:
Already the rowan


with redness


of its  beads


about the autumn,


inevitably


upcoming


reminds ...


Already the thin thread


of gossamer


on clearings,


sun-flooded


between violet


heather carpets


to lallygag begins ...


©
Los tres joyas ... (Klejnoty trzy ...) 2016-08-14 10:35

Wiara,


nadzieja,


miłość...


Trzy klejnoty,


schowane


w sercu...


Nie zapominaj,


że je masz,


z nimi szczęście


trzymasz


w swoich


rękach...


©


English version of the poem:
Faith,


hope,


love...


Three jewels,


hidden


in the heart...


Don't forget


you have them,


with them happiness


you keep


in your


hands...


©
Y yo soy lo siento por...(A mi jest szkoda...) 2016-08-10 19:28

A mi jest


szkoda 


uciekającego


lata...


Ciepłych,


słonecznych,


długich dni,


wypełnionych


radością


aż do utraty tchu...


A mi jest


szkoda


mijającego lata...


Bajecznie


kolorowych


szczęścia chwil...


©


English version of the poem:
And I am


sorry for


running away summer...


Warm,


sunny,


long days,


full of


joy,


untill breathless...


And I am


sorry for


passing by summer...


Fabulously


colourful


of happiness moments...


©
Tengo un poco...(Niewiele mam...) 2016-08-09 17:30

Niewiele mam,


lecz wiele


mogę ci dać...


Dobroć serca,


miłości 


wiecznej


płomień...


Mój czas


i moją młodość...


Radość chwil,


słońce szczęścia...


Kojący dotyk


czułych dłoni...


©


English version of the poem:
I have a little,


but much 


I can give to you...


Goodness of heart,


Of love


iternal


flame...


My time


and my youth ...


Of joy moments


sun of happiness ...


soothing touch


of tender hands ...


©


 


A la espera de felicidad,..(Czekając na szczęście...) 2016-08-07 19:03

Czekając 


na szczęście,


łapię


radości


każdą chwile...


W pamięci


układam je,


jak obrazy


kolorowe,


jak bukiety


kwiatów,


pachnące...


Ich widok


niech bez końca


napawa mnie...


©
English version of the poem:
Waiting for


happiness,


I grab


of joy


every moment ...


In memory


I arrange them


into images


colorful,


as bouquets


of flowers,


fragrant ...


Let their view


with no end


fills me in ...


©
La vida es...(Życie jest...) 2016-08-06 16:04

Życie jest żartem,


życie jest doświadczenieniem...


Życie jest pamięcią,


życie jest zapomnieniem...


Życie jest chwilą,


życie jest wiecznoscią,


życie jest cierpieniem,


życie jest radością...


Życie jest początkiem,


życie jest zakończeniem,


życie jest codziennością,


życie jest marzeniem...


©


English version of the poem:
Life is a joke,


life is an experience,


life is a memory,


life is an oblivion...


Life is a moment,


life is an eternity,


life is a suffering,


life is a joy...


Life is a beginning,


life is an end,


life is dailiness,


life is a dream...


©
Ese verano...(Tamtego lata...) 2016-08-05 12:25

Tamtego lata


rozgrzane


słońcem ciała


chłodziła


lekka bryza,


błądząca wśród


morskich fal...


Tamtego lata


we włosach


igrał wiatr,


a powietrze,


nabrzmiałe


wilgocią


tańczyło w snach...


©


English version of the poem:


That summer


warmed up


by the sun bodies


cooled


light breeze,


wandering among


waves ...


That summer


in the hair


played the wind,


and the air,


swollen of


moisture


danced in dreams ...


©
La mujer...(Kobieta...) 2016-08-03 12:45

"Woman changeable is..."


"Kobieta zmienna jest..."
Kobieta...


Ulotna,


jak wiatr...


Tajemnicza,


jak nocy czerń...


Kobieta...


Piękna,


jak marzenie...


Romantyczna,


jak miłosny wiersz...


©


English version of the poem:
Woman...


Elusive


like the wind...


Mysterious,


like of the night black...


Woman...


Beautiful,


like a dream...


Romantic,


like love poem...


©Cuando el oscuridad llega...(Kiedy nadchodzi ciembość...) 2016-08-01 23:16

Czerwone i bursztynowe


pasy chmur...


Słońce


coraz niżej


zanurza się w niebie...


Znikają


ostatnie


z promieni...


I wreszcie


nadchodzi:


Ciemność, 


gdy kolejny


dzień umiera...


©


English version of the poem:
Stripy amber


and red clouds...


The sun 


lower and lower


dips in the sky...


The last


of sunlight


fading away...


And finally 


it comes:


The darkness,


as dies


another day...


©

Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]