_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Una clave para...(Klucz do....) 2016-07-31 18:15

Uśmiech...


Dobre słowo...


Kropla


życzliwości...


Miły gest...


Pomocna dłoń,


podana


w potrzebie...


Klucz


do ludzkich serc...


©


English version of the poem:
Smile...


Of goodness word...


Of kindness


drop ...


Nice gesture...


Helping hand


given


in need ...


A key to


of peoples hearts...


©

El ramo de girasoles ... (Bukiet słoneczników...) 2016-07-30 21:04

Bukiet


słoneczników...


Słoneczna radość


przez ciebie


podarowana mi


w letni czas,


przepełniony


słodyczą


naszych wspólnych,


szalonych dni...


©


English version of the poem:
Bouquet


of sunflowers ...


Sunny joy


by you


given to me


in summer time,


overflowing


with sweetness


of our common


crazy days ...


©


La invitación ...(Zaproszenie...) 2016-07-29 20:34

Dotyk...


Wstęp


do bliskości


uczuciem


złączonych


serc...


Pocałunek...


Zaproszenie


do miłości


pożądaniem


rozpalonych


ciał...


©


English version of the poem:
The touch...


Introduction


to the closeness


of by feeling


joined


hearts...


Kiss...


Invitation


to the love


with desire


burning


bodies...


©
Abrázame...(Trzymaj mnie...) 2016-07-28 15:12

Trzymaj mnie


w ramionach,


swoim ciepłem


otul  mnie,


kochanie...


Bądź moim


słońcem,


co daje radość,


gdy w oku


kręci się łza...


©


English version of the poem:
Hold me


in your arms,


with your warmth


wrap me up,


sweetheart...


Be sun


of mine,


what gives the joy,


when in the eyes


welled up tears...


© 
Mi ángel de guarda...(Mój anioł stróż...) 2016-07-27 16:50

"And when you fall asleep at night, your quardian angel watches over you, sitting  quietly on the windowsill..."


"A kiedy nocą zasypiasz, twój anioł stróż czuwa nad tobą, siedząc cicho na parapecie..."


Zamykam oczy...


Pogrążam się


we śnie...


A mój


anioł stróż


w ciszy nocy,


przysiadłszy


cichutko


na parapecie,


wpatrzony w gwiazdy,


czuwa nade mną,


do swoich myśli


usmiechając się...


©


English version of the poem:
I close my eyes...


I lose myself


in a dream...


And my


guardian angel


in the silence of the night,


having sat


quietly


on the windowsill,


staring at the stars


watches over me,


to his thoughts


smiling ...


©
El tiempo del verano...(Letni czas...) 2016-07-25 12:02

Letni czas...


Słońce


promieniami


dotyka


opalonej


twarzy...


Letni czas...


Wiatr


we włosach,


a w duszy


tęcza


marzeń...


©
English version of the poem:
Summer time...


The sun


with its rays


touches


tanned


face...


Summer time...


The wind


in hair,


and in the soul


rainbow


of dreams...


©
Que dejo atrás ...(Zostawiam za sobą...) 2016-07-24 20:13

Zostawiam


za sobą


smutne dni,


złe sny...


Zostawiam


za sobą


samotności


pusty czas...


Przede mną


nowe życie


miłość,


nieba dar...


©English version of the poem:I leave


behind me


sad days,


bad dreams...


I leave


behind me


of loneliness


empty time...


Ahead of me


new life,


love,


of heaven gift...


©
El ámbar...(Bursztyn...) 2016-07-23 11:33

Bursztyn,


latem


o poranku


znaleziony


na plaży...


Trzymane


w dłoni


szczęście,


zamknięte


w kropli


złotych


marzeń...


©


English version of the poem:
Amber,


on summer


morning


found


on the beach...


Happiness,


kept


in the hand, 


closed


in the drop


of golden


dreams...


©
Susurro de la noche...(Nocy szept...) 2016-07-22 23:27

Nocy szept


w mroku


jak złodziej


skrada się,


podchodząc


coraz bliżej...


Księżyc,


zawstydzony,


za chmury


chowa twarz,


zanurzając się


w ciszy gwiazd...


©


English version of the poem:
Whisper of the night


in the darkness


sneaking,


like a thief,


approaching


closer and closer...


The moon,


ashamed,


behind the clouds


hiding his face,


immersing


in the silence of stars...


©Dame Señor...(Daj Panie mi...) 2016-07-21 20:56

Daj Panie mi


światło wiary,


co w mroku


drogę pozwoli


odnależć...


Daj Panie mi


nadziei iskrę,


co w rozpaczy


duszę pomoże 


ocalić...


Daj Panie mi


miłości żar,


co w sercu


zdoła zniszczyć


nienawiść...
©


English version of the poem:
Give me Lord


the light of faith,


that in darkness


will let to find


the road...


Give me Lord


a spark of hope,


which in despair


will help to save


the soul ...


Give me Lord


flames of love


that in the heart


hatred will be able


to destroy...


©
I adore...(Uwielbiam...) 2016-07-20 18:22

Uwielbiam


zakochania,


miłości


błogi


stan...


Uwielbiam


serca


szybsze bicie,


szczęścia


znak...


©
English version of the poem:
I adore


of infatuation,


of love


blissful


state...


I adore


of the heart


faster beat,


of the happiness


sign...


©
Fugaz, como un viento ...(Ulotna, jak wiatr...) 2016-07-18 17:39

Ulotna,


jak wiatr,


szmerem


liści


znaczę


swój ślad...


Nieuchwytna,


jak  szczęścia


chwile,


złotym pyłem


wędruję


do gwiazd...


©


English version of the poem:
Fleeting,


like a wind,


with murmur


of the leaves


I mark


my trace...


Elusive,


like of the joy


moments,


with golden dust


I am walking


to the stars...


©


El río de los recuerdos... (Rzeka wspomnień...) 2016-07-17 15:06

Przekraczam


rzekę wspomnień,


wspomnień złych...


Zostawiam 


w jej wodach


wszystko to,


co sprawia,


że w oczach


pojawiają się łzy...


Za nią dolina,


dolina marzeń


i łąka szczęścia...


Teraz wiem, 


teraz czuję,


że życie jest piękne...


©


English version of the poem:
I cross


the river of memories,


of memories, bad ...


I am leaving


in its waters


all that,


what's making,


in the eyes


there are tears ...


Behind her valley,


valley of dreams


and meadow of  happiness ...


Now I know,


Now I feel


that life beautiful is  ...


©


Y cuando la noche...(A kiedy noc...) 2016-07-15 19:34

A kiedy noc


rozwinie


coraz dalej


swój mroczny,


gęsty szal,


pocałunkami


utulisz mnie


do snu...


Ciepło miłości


twych ramion


niech ukołysze mnie...


©


English vesion of the poem:


And when the night


will unroll


farther


her dark,


thick scarf,


kisses


you will cuddle me


to sleep...


The warmth of love


in your arms


let lull me ...


©
De ti para mí, de mí para ti...(Od ciebie do mnie, ode mnie do ciebie...) 2016-07-14 11:06

Od ciebie do mnie, 


ode mnie do ciebie


płynie jedna


muzyka dusz...


Tęsknoty


za uczuciem


i samotności


akordy i nuty


szczęścia wiatr 


wygrywa nam...


A serca już wiedzą


czego im brak...


©


English version of the poem:
From you to me,


from me to you


is flowing


music of souls ...


Of yearning


for a feeling


and loneliness


chords and notes


of happiness wind


plays for us ...


And hearts already know


what they lack ...


©
El viento y la lluvia...(Wiatr i deszcz...) 2016-07-12 12:35

Wiatr,


bawiący się


włosów


kosmykami,


muska policzki


dotyku


chłodem...


Deszcz


strumykami


spływa po


mojej twarzy...


Kałuże...


Jak brudne 


zwierciadła


zniekształconych 


marzeń...


©


English version of the poem:
Wind,


playing with


of the hair


wisps,


caresses the cheeks


with a cold


touch...


Rain


with rivulets


falls down


my face ...


Puddles ...


Like dirty


mirrors


of distorted


dreams ...


©En la luz de las velas...(W blasku świec...) 2016-07-11 13:40

Bukiet róż


w wazonie


na stole...


Blask świec,


zapalonych...


Kadzideł


wonny dym...


Miłości


płomień, 


w jego cieple


ja i ty...


©
English version of the poem:
Of roses bouquet


in the vase


on the table...


Of candles, kindled


light...


Of incenses


fragrant smoke...


Of the love


flame,


in its warmth


you and me...


©
Un atrapasueños ...(Łapacz snów...) 2016-07-09 20:36

A kiedy noc


kołysankę


wyszepta ci


do ucha,


zamknij oczy


i słodko śpij...


A ja, twój


łapacz snów


w sieci złowię


koszmary...


Niech spłoną


w promieniach


słońca


nad ranem...


©


English version of the poem:
When the night


her lullaby


will whisper


into your ear,


close your eyes,


sweet dreams..


And me, your


dreams catcher


in the net will grasp


the nightmares...


Let them burn down


in the rays


of the sun


in the morning...


©Los sueños de cristal...(Sny kryształowe...) 2016-07-08 19:44

W letnią noc


miewam sny


kryształowe...


W nim ja i ty


płyniemy razem


po wodach


turkusowych


jeziora marzeń...


Myśli wirują


nad głową,


zataczając krąg


szafirowy,


jak ważka


niebieskoskrzydła,


znaczą swój lot...


©
English version of the poem:
On the summer night


I'm having 


crystal dreams ...


In them you and me


swim together


through the waters


turquoise


of fancies lake...


thoughts spin around


overhead,


reeling circle


sapphire,


like a 


blue wings


dragonfly


tracking their flight ...


©Como un recuerdo,como un sueño...(Jak wspomnienie, jak marzenie...) 2016-07-07 19:00

Odchodzę,


ulotna,


jak wspomnienie


w nocy czerń,


lecz tylko


na chwilę...


Wrócę znów,


jak marzenie,


gdy w morzu


błękitu


obudzi się


nowy dzień...


©I'm leaving,


fleeting,


like a memory


in the black of the night,


but only


for a while...


I'll be back again,


like a dream,


when in the sea


of blue


will wake up


a new day ...


©
Estoy y no estoy...(Jestem i nie ma mnie...) 2016-07-06 20:03

Jestem


i nie ma mnie...


Znikam,


jak ranna rosa


w promieniach


ciepłego słońca...


Jestem


i nie ma mnie...


Rozpływam się


jak nocy


głęboki mrok


we mgle...


©


English version of the poem:
I am


and I am not...


I dissappear,


like morning dew


in the rays


of warm sun...


I am 


and I am not...


I fade


like of the night


deep black


in the fog...


©
Sedúceme, mi querido...(Uwiedź mnie, kochany...) 2016-07-05 13:40

"Seduce me, my dear with your kisses..."


"Uwiedź mnie, mój kochany swoimi pocałunkami..."
Do nieba 


unieś mnie


w zapachu


letnich kwiatów...


Uwiedź mnie,


kochany


smakiem 


twych ust...


Kochaj mnie


mocno tak,


jakby jutra


nie miało być...


©


English version of the poem:
To heaven


lift me up 


in the smell


of summer flowers ...


Seduce me,


my dear,


with the taste


of your lips ...


Love me


so strongly,


as if tomorrow


is not meant to be ...


©
Baila...(Tańcz...) 2016-07-04 12:08

Tańcz


na parkiecie życia


tak jakby nikt 


nie oglądał cię ...


Płacz, 


gdy w duszy ból


tak jakby nikt


nie widział łez...


Śpiewaj


o uczuciach


tak jakby nikt 


nie słyszał cię...


Kochaj


szczerze i pięknie,


tak jakby serca


nigdy nie złamał nikt...


©


English version of the poem:
Dance


on the dance floor of life


as if no one


was watching you ...


Cry,


when there's a pain in the soul


as if no one


saw the tears ...


sing


about feelings


as if no one


heard you ...


Love


honestly and lovingly,


as the heart


was never broke by someone ...


©
La sed...(Pragnienie...) 2016-07-03 17:31

Jak łyk


zimnej wody


przynosi ulgę


zmęczonemu 


wędrowcowi,


tak potok uczuć


zaspokaja


w samotnym sercu


pragnienie


szczęśliwej miłości...


©


English version of the poem:
Like a sip


of a cold water


brings relief


to weary


wanderer,


so the stream of feelings


in the lonely heart


quenches 


the thirst


of happy love ...


©
El verano, sin preocupaciones...(Lato, beztroskie...) 2016-07-02 16:45

Lato, 


uśmiechnięte,


schowane


w polach rumianku,


maków, lawendy...


Lato,


beztroskie,


ziołami pachnące,


od skwaru zadyszane,


ogorzałe od słońca...


©English version of the poem:Summer,


smiling,


hidden


in the fields of chamomiles,


poppies, lavender ...


Summer,


carefree,


fragrant with herbs,


from the heat breathless,,


sunburnt from the sun ...


©
Aún va a ser maravilloso...(Jeszcze będzie cudownie...) 2016-07-01 19:43

Jeszcze będzie pięknie,


jeszcze będzie cudownie,


kiedy serca  ożyją nadzieją,


kiedy znowu zapłonie 


miłości prawdziwej ogień...


Jeszcze będzie wspaniale,


jeszcze będzie magicznie,


kiedy znowu popłynie


rzeka najlepszych uczuć


poprzez dni prozaiczne...


©


English version of the poem:Yet it will be beautiful,


yet  wonderful it will be,


when the hearts come alive with hope,


when it will ignite again


of the real love fire ...


Yet It will be great,


yet magically it will be


when it  will flow again


of the best feelings river


through the prosaic days...


© 

Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]