_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Anhelo de amor ... (Tęsknota za miłością ...) 2016-06-30 19:18

Życie


w oddaleniu,


tęsknota


za miłością,


poczucie


samotności...


Czas ucieka,


wspomnienia


w sercu znaczą


swój ślad...


Tylko czasem


w oku zakręci się


nostalgii łza...


©


English version of the poem:The life


being apart,


longing


for love,


feeling


of loneliness...


Time goes by,


memories


in the heart


mark their track...


Only sometimes


in the eye appears


of the nostalgia tear...


©


No decepciona me...(Nie zawiedź mnie...) 2016-06-29 17:38

Nie zawiedź mnie,


proszę cię,


jeszcze za wcześnie


na smutku łzy...


Nie oszukuj mnie,


proszę cię,


już za późno


na kłamstwa ból...


Nie rozczaruj mnie,


proszę cię,


jeszcze nie pora


na rozbitą nadzieję...


©


English version of the poem:Won't let me down,


I'm asking you,


yet it's too early


for of the sadness tears...


Do not deceive me,


I'm asking you,


it's already too late


for  of the lie pain...


Won't  disappoint me,


I'm asking you,


it is not yet the time


for broken hope...


©
La nostalgia lluviosa...(Deszczowa nostalgia...) 2016-06-28 17:33

I znowu


pada deszcz...


Szyby okien


mokre od


nieba łez...


Smutek


szarości dnia...


Nostalgii


ciężka nuta,


gdy słońca brak...


©


English version of the poem:
And again


it is raining...


Of windows glasses


wet from 


of heaven's tears...


The sadness


of day's grayness...


Of the  nostalgia 


heavy note,


when the sun lacks...


©
Conocerá el uno, que ...(Ten pozna, kto...) 2016-06-26 18:09

Miłości


ukryte piękno


pozna ten,


kto przeszedł


drogą cierpienia...


Szczęścia


cudowny smak


poczuje ten,


kto okruchy


radości docenia...


©


English version of the poem:Of love


hidden beauty


will know the one,


who has passed


the path of suffering ...


Of happiness


wonderful taste


will feel the one,


who crumbs


of the joy appreciates  ...


©


La felicidad por la mañana ...(Szczęście o pranku...) 2016-06-25 11:26

Bukietem


jasminów


pachnącym


budzisz mnie


o poranku...


Na policzku


na pamiątkę


swoich ust


zostawiasz


wilgotny ślad...


Otwieram


oczy ze snu


uśmiech ci ślę


na miły


początek dnia...


©


English version of the poem:With a bouquet


of jasmines,


fragrant


in the morning


you wake me up...


On the cheek


for a memory


of your lips


you leave


wet track ...


I open


my eyes from sleep,


I send you a smile


for a nice


beginning of the day...


©
No olvidaré...(Nie zapomnę...) 2016-06-23 13:44

Nie zapomnę


tych letnich dni,


tonących w zieleni,


pełnych zapachów,


nagrzanych słońcem...


Nie zapomnę


tych letnich nocy,


błyszczących gwiazdami,


miłosnych pieśni


świerszczami grających...


©


English version of the poem:
I will not forget


these summer days,


sinking in greenery,


full of the scents,


by the sun heated up...


I will not forget


these summer nights,


glittering with the stars,


of the love songs 


playing crickets...


©Te llevaría ...(Zabiore cię...) 2016-06-22 11:18

Zabiorę cię tam,


gdzie nie kończy się


miłości czar...


Zabiorę cię tam


gdzie rzeka uczuć


płynie czystymi wodami...


Zabiorę cię tam,


gdzie  o szczęściu


serca śpiewają...


Zabiorę cię tam,


gdzie  pięknych emocji


muzyka wciąż gra...


©


English version of the poem:
I will take you


where  the love spell


doesn't end...


I will take you


where of the feelings river


clear waters flow...


I will take you


where about the happiness


the hearts sing...


I will take you


where of the nice emotions


music still plays...


©
De hechizo del verano...(Lata czar...) 2016-06-21 10:17

“I almost wish we were butterflies and liv'd but three summer days - three such days with you I could fill with more delight than fifty common years could ever contain.” 


― John Keats, Bright Star: Love Letters and Poems of John Keats to Fanny Brawne
Czym jest ciepło lata,


bez chłodu zimy,


który daje mu


tą wyjątkową słodycz...


W promieniach słońca


zatańczmy na łące


z dzikimi kwiatami 


wplecionymi we włosy....


Uśmiech, pocałunek


słodkiego wina łyk...


To lata krótki czar...


W nim złączeni ja i ty...


© 


English version of the poem:
What is the heat of summer,


without coldness of  winter,


which gives him


this unique sweetness ...


In the sunshine


let's dance in the meadow


with wild flowers


woven into the hair ....


Smile, kiss


a sip of sweet wine ...


Of summer short lasting spell ...


In it,  joined me and you ...


© 
Te llamaré mi ángel...(Przywołam cię, mój aniele...) 2016-06-20 11:22

"Other men it is said have seen angels, but I have seen thee and thou art enough."


"Mówi się, że inni  ludzie widzieli anioły, ale ja zobaczyłem ciebie i twoją sztukę..."George Edward MooreW pachnącym ogrodzie,


pełnym kolorów


i drżących motyli...


W gasnącym zmierzchu,


słuchającym głosu


śpiewającej fontanny


przywołam cię,


mój aniele,


zobaczę cię...


Ty sprawiasz, że żyję


ty sprawiasz, że czuję


piękno twych dzieł...


© 


English version of the poem:In the fragrant garden,


full of colors


and trembling butterflies ...


In the fading twilight,


listening to the voice


of singing fountain


I will call you


my angel,


I will see you...


You make me alive


you make me feel


the beauty of your works ...


© 
Otra vez...(Jeszcze raz...) 2016-06-19 18:44


Jeszcze raz


utonąć


w spojrzeniu


jezior


twoich oczu...


Jeszcze raz


dać się ponieść


marzeniom,


tam, gdzie nic


nie znaczy czas...


©


English version of the poem:
Once again


to sink


in the glance


of your eyes


lakes...


Once again


allow to be carried


by the dreams,


where the time


nothing means...


©

En el reloj de arena de la eternidad...(W klepsydrze wieczności...) 2016-06-18 18:26

Na powiekach


usiadł


staruszek czas,


zasłuchany


w martwą ciszę


własnych myśli...


Między jawą a snem,


między świtem a zmierzchem


przesypują się


ziarna


godzin, dni


miesięcy i lat


w klepsydrze


nieskończonej


wieczności...


©


English version of the poem:
On the eyelids


oldie the time


has sat down,


listening to


the dead silence


of his own thoughts...


Between awakeness and dream,


between the dawn and the dusk


pour themselves down


the grains


of hours, days,


months and years


in the hourglass


of infinite eternity...


©Soy una mariposa ...(Jestem motylem...) 2016-06-16 17:24

Motylem jestem...


Nie próbuj


mnie złapać,


bo ucieknę


w stronę słońca,


na skrzydłach,


lekkich, jak wiatr...


Jestem motylem...


Nie próbuj


zatrzymać mnie,


bo tęsknota


za swobodą,


jak ranna rosa


moim pragnieniem ...


©


English version of the poem:A butterfly I'm ...


Do not try


catch me,


I'll run away


toward the sun,


on the wings,


light, like the wind ...


I am a butterfly ...


Do not try


hold me back,


because longing


for freedom,


as the morning dew


is my desire ...


©Lavanda suspiros ... (Lawendowe westchnienia...) 2016-06-15 14:33

"In lavender sighs longing for true love..."


"W lawendowych westchnieniach tęsknota za prawdziwą miłością..."
Lawendowe


westchnienia...


Dusza uczuć


spragniona...


W sercu kogoś


tak bardzo brak...


Rozejrzyj się


dookoła siebie


z zamkniętymi


szeroko oczami...


Nie tak daleko


odnajdziesz


prawdziwą


swą miłość...


© 
Lavender


sighs ...


soul thirsty


of feelings ...


In the heart of someone


lack so much ...


Look around


around you


with eyes


closed wide ...


Not so far away


you'll find


of yours 


true love ...


© En la oscuridad de la noche y en la luz del día...(W mroku nocy i świetle dnia...) 2016-06-14 10:57

W promieniach słońca,


w księżyca blasku,


w porannej rosie,


w wieczornej mgle,


wszędzie tam


odnajdziesz mnie...


W ciemności nocy,


w świetle dnia,


w uśmiechu szczęścia


i smutku łzach,


wszędzie tam


chowam się ja... 


© 


English version of the poem:
In the rays of the sun,


in the glow of the moon,


in the morning dew,


in the evening mist,


everywhere there


you will find me ...


In the darkness of the night,


in the light of day,


the smile of happiness


iand n of the sorrow tears,


everywhere there


I hide myself ...


© 
Mi corazón...(Moje serce) 2016-06-12 16:55

“I don’t know what they are called, the spaces between seconds– but I think of you always in those intervals.” 


― Salvador Plascencia, The People of Paper
Moje serce


zawsze miało


jedną myśl,


jedno życzenie,


jedno pragnienie...


Moje serce


pomimo wszystko,


nie patrząc na nic,


zawsze chciało


tylko ciebie...


© 


English version of the poem:
My heart


always had


one thought,


one wish


one desire ...


My heart


despite all ,


not looking at anything,


always wanted


only you...


© 
Dejar que la lluvia ...(Niech deszcz...) 2016-06-11 12:13

Deszcz...


Pozwól mu 


złożyć


pocałunek


na twojej twarzy...


Deszcz...


Niech krople


pełne srebra


uderzają


o twoją głowę...


Deszcz...


Pozwól mu


zaśpiewać


kołysankę


tysiąca łez...


© 


English version of the poem:Rain...


let it


submit


the kiss


on your face ...


Rain...


Let the drops


full of silver


eat upon


your head ...


Rain...


let it 


sing


lullaby


of thousand tears ...


©
La enigma...(Zagadka...) 2016-06-10 17:48

"The hardest thing in life is to know which bridge to cross and which to burn..."


"Najtrudniejsza rzecz w życiu to wiedzieć, przez który most przejść, a który spalić..."
Życie stawia


przed nami 


trudne zadania...


Idziemy przed siebie,


z przeszłości


mrocznego cienia


w jutra


słoneczny blask...


Przez który most 


mamy przejść,


a który spalić?


Czy ktoś z nas


tej zagadki 


zna rozwiązanie?


© 


English version of the poem:Life puts


ahead of us


difficult tasks...


We go ahead,


from of the past


dark shadow


into tomorrow's


sunshine ...


Which bridge


shall we cross,


and which to burn?


Does anyone of us


of this riddle


the solution know?


© 
El amor como el verano...(Miłość jak lato...) 2016-06-08 18:27

Miłość,


jak lato,


gorąca...


Pełna


namiętności,


w uczuć


niezmierzonym


oceanie...


Slońca blask


na pogodnym niebie...


Rzeka szczęścia...


©


English version of the poem:
The love,


like summer,


hot...


Full of


passion,


in of the feelings


immense


ocean...


The sunshine,


on the clear sky,


river of happiness...


©
El aroma de las emociones...(Zapach emocji...) 2016-06-07 18:42

Dźwięk słów,


niewypowiedzianych


rozpłynął się


w milczenia


ciszy...


I tylko serce


potrafi je zrozumieć...


Zapach emocji,


subtelny,


w powietrzu


unosi się...


I tylko dusza


dobrze


go zna...


©


English version of the poem:
Sounds of words,


unspoken,


faded


in the quietness


of the silence...


And only the heart


can understand them...


The scent of emotions,


subtle,


in the air


hovers...


And only the soul


well


knows it...


@
El achaque...(Niemoc...) 2016-06-06 17:18

Niemoc...


To pułapka


na drodze


do szczęścia...


Zamiast


iść do przodu,


wciąż tkwisz


w jednym miejscu...


Znajdź w sobie


taką siłę,


co pozwoli


zmienić życie,


rozpal w sobie


tą iskrę,


która jeszcze


tli się w tobie...©


English verssion of the poem:Infirmity...


It's a trap


on the way


to happiness ...


Instead of 


moving forward,


still you're stuck


in one place...


Find in yourself


such strength


which will allow


to change the live,


in yourself light


the spark


which is still


smoldering in you ...


© 


A pesar de...(Pomimo...) 2016-06-04 14:11

Przez morze łez


płyniemy do


tęczy szczęścia...


Trwamy,


pomimo burz...


Trzymamy się


skrzydeł


nadziei,


od życia


pragnąc więcej...


©


English version of the poem:
Through the sea of tears


we sail


to the rainbow of happiness...


We last,


in spite of storms...


We hold ourselves


to the wings


of the hope, 


from the life


we want more...


©
El encanto de verano...(Lata czar...) 2016-06-02 12:39

“Green was the silence, wet was the light,


the month of June trembled like a butterfly.” 


― Pablo Neruda, 100 Love SonnetsCzerwiec...


Powietrze


pachnie różami...


Słońca blask,


jak złoty pył,


unosi się


nad pokrytymi


zielenią wzgórzami...


Świeżość lata,


krótkich,


romantycznych nocy


kuszący czar...


© 


English version of the poem:June...


The air


smells of roses ...


Sun glare,


like gold dust,


floats over


the covered


with greenery hills ...


Summer's freshness ,


of short


romantic night


seductive charm ...


© 
Recuerde...(Pamiętaj...) 2016-06-01 11:25

Pamiętaj, 


że mnie masz,


kiedy czujesz,


że samotność


jest niemiła...


Pamiętaj,


że wciąż jestem,


kiedy myślisz,


że nie spotka


ciebie miłość...


© 


English version of the poem:
Remember,


you have me,


when you feel,


that loneliness


is unpleasant...


Rememer,


I am still there,


when you think,


that the love


will not meet you...


© 

Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]