_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Si ...(Jeśli...) 2015-09-30 18:59

"If you dream about something, you can do it..."


"Jeśli o czymś marzysz, potrafisz to zrobić..."
Jeśli marzysz


o czymś,  


musisz też wierzyć,


że pewnego dnia


potrafisz to zrobić...


Jeśli masz


życzenie, 


musisz też wierzyć, 


że jest w tobie siła, 


żeby spełnić je...


© 


English version of the poem :


If you dream


about something, 


you must also belive, 


that you can


do it one day...


If you have


a wish, 


you must also belive, 


that you are strong


this one to fullfill...


© 
La luna llena sangrienta... (Krwawa pełnia...) 2015-09-29 11:11

"Full moon,  like a big,  red lamp on a navy blue ceilling..."


"Księżyc w pełni,  jak wielka,  czerwona lampa na granatowym suficie..."
Wielki, 


czerwony, 


okrągły


księżyc...


Jak krew


na granacie


nocnego nieba, 


pomiędzy tak wieloma


błyszczącymi gwiazdami...


Cudowny, 


by oglądać, 


piękny,


aby marzenie


śnić...


©


English version of the poem:
Huge,


round,


red


moon...


Like a blood


on a navy blue


night sky,


among so numerous


shining stars...


Amazing


to watch,


beautiful


to dream


a dream...


©
Un día de otoño.(Jesienny dzień.) 2015-09-28 12:04

"An autumn day,full of golden shine, amazing buty..."


"Jesienny dzień, pełen złotego blasku,zadziwiające piękno..."
Jesienny dzień...


Dzikie wino,


jak purpurowe,


albo czerwone


długie wstążki,


oplata liśćmi


płoty, mury, ściany...


Jesienny dzień...


Gdzieś wysoko,


pod dachem,


kroplami wody,


jak kryształ lśni


pajęczyna


zapomniana...


© 


English version of the poem:


An autumn day ...


The creeper,


like purple,


or red


long ribbons,


with its leaves enlaces


fences, walls, ramparts...


An autumn day ...


Somewhere high,


under the roof,


with water drops,


as crystal shines


cobweb


forgotten ...


© 
Landsapes of everyday life.(Krajobrazy codzienności...) 2015-09-24 10:31

"Going through the life,  we pass by its landscapes..."


"Idąc przez życie,  mijamy jego krajobrazy..."
Skąd przychodzimy? 


Dokąd zmierzamy? 


Życie jest wielką


podróżą w nieznane...


Pustynie obojętności, 


uczuć morza,  oceany, 


góry i doliny


wzlotów i upadków...


Mijamy krajobrazy


naszej codzienności, 


mapę i kompas


zawsze w sercu mając...


© 


English version of the poem:
Where do we come from?


Where are we going to?


Life is a great


 journey into the unknown ...


Deserts of indifference,


of feelings seas, oceans,


mountains and valleys


of the ups and downs ...


We pass landscapes


our everyday life,


with map and compass


always in the heart ...


© 


An autumn poem.(Jesienny wiersz.) 2015-09-23 12:32

Jesień...


Żurawi klucz


na poszarzałym


nieba tle...


Jesień...


Ciepłych barw


paleta


lecących liści...


Jesień...


Mleczne mgły,


zimny wiatr,


deszcz...


©


English version of the poem:
Autumn ...


V-formation of cranes


on a dingy


sky background ...


Autumn ...
warm colored
palette


of falling down leaves ...


Autumn ...
Milky fog,
cold wind,
rain ...


©
Yo soy el ángel de la suya ...(Jestem aniołem twym...) 2015-09-22 17:39

Kiedy zachwiejesz się


nad przepaścią, 


podam ci swoją dłoń, 


abyś nie upadł, 


człowieku...


Ja jestem aniołem twym, 


co strzeże wszystkie dni...


Kiedy zapłaczesz


nad smutnym losem


ja będę słońcem twym, 


aby osuszyć twe łzy,


człowieku...


Ja jestem aniołem twym, 


co strzeże wszystkie dni...


©


English version of the poem :
When you will felder


above the abyss, 


I will give you my hand


that you didn't fall down, 


man...


I am of yours angel, 


that guards all the days...


When you will cry, 


because of sad fate, 


I will be sun of yours, 


that will dry your tears, 


man...


I am of yours angel, 


that guards all the days...


©
Love versets...(Miłosne wersety...) 2015-09-21 20:03

Czułe dłonie


na nagim ciele


zapisują 


miłosne


wersety...


Przyjemności


dreszcz...


Namiętne usta


na całym ciele


rysują 


labirynty


rozkoszy...


Ekstazy krzyk...


©


English version of the poem :
Fondhands


on naked body


write down


love


versets...


Of pleasure


thrill...


Passionate lips


on the whole body


drowing


the labirynths


of delight...


Of extasy scream...


©
There is your house... (Tam jest twój dom...) 2015-09-20 22:08

Tam jest twój dom,  


gdzie serce twoje, 


gdzie twe miejsce


ulubione, 


wokół którego


krążą myśli...


Tam jest twój dom, 


gdzie są ludzie,  


ukochani, 


których ci brak


i za którymi


dusza tęskni...


©


English version of the poem :
There is your house, 


where's heart of yours,


where's your place, 


most liked one, 


about which the thoughts


are going round...


There is your house, 


where are the people, 


the beloved ones, 


which you lack,


and which ones


soul is missing...


©


Sol de otoño... (Jesienne słońce...) 2015-09-19 18:15

"Autumn sun and autumn rain - the joy and the sadness..."


"Jesienne słońce i jesienny deszcz- radość i smutek..."
Jesienne słońce...


Złoty blask...


Tęcza radości...


Szczęśliwe chwile


błękitu nieba...


Jesienny deszcz...


Szarość chmur...


Smutku chwile...


Krople wody, 


czy bólu łzy? 


©


English version of the poem :
Autumn sun...


The golden shine...


Of joy the rainbow...


Happy moments


of clear blue sky...


Autumn rain...


The grayness of clouds...


Sad moments...


The drops of water, 


or of the pain tears? 


©
Do not be afraid... (Nie bój się...) 2015-09-18 16:15

Nie bój się


marzyć, 


nie bój się


pięknie śnić...


Nie bój się


kochać, 


nie bój się


dobrze żyć...


Nie bój się


pod prąd iść, 


nie bój się


sobą być...


©


English version of the poem :
Do not be afraid


to fancy, 


do not be afraid


to beautifully dream...


Do not be afraid


to be in love, 


do not be afraid


to well live...


Do not be afraid


to go upstream, 


do not be afraid


to yourself be...


©
(Espejos de estrellas ...)(Zwierciadła gwiazd...) 2015-09-17 19:19

Głęboka noc,


zamykam oczy,  


a dobry sen


nie chce przyjść...


Zwierciadła gwiazd, 


księżyca ślad...


Przy piersi skroń, 


bicia serca


znajomy rytm


kołysze mnie...


©


English version of the poem :
Deep night, 


I close my eyes, 


and the good dream


doesn't want to come...


Mirrors of the stars, 


of the moon trace...


By the chest temple, 


of the heart's beating


known rhythym


lullababies me...


©
To find... (Znaleźć...) 2015-09-16 01:16

Znaleźć w sobie


dziecięcą radość,


boso pobiec


po zielonej łące...


Łapać szczęścia


krótkie chwile,


uciekające,


jak motyle,  


płochliwe jak zające... 


Życie jest krótkie,  


niebezpieczną urodę ma,


wiele łez płynie,  


nim coś dobrego da...


©


English version of the poem :
Find in oneself


the childish joy, 


to run barefoot


on a green meadow...


To catch of the happiness


brief moments, 


running away, 


like butterflies, 


skittish,


like the hares...


Short is the life, 


dangerous beauty it has, 


many tears will flow, 


before something good it will give...


©
Nie tak...( Not such...) 2015-09-14 21:18

"Illusions of love,  so quickly dissappear, 


 


washed out by the sea of emotions..."


 


"Iluzje miłości tak szybko znikają,


 


 rozmyte przez morze emocji..."


 
 


Iluzje miłości, 


 


na piasku uczuć,


 


rozmyte przez


 


wzburzone fale


 


morza emocji...


 


Nie tak miało być...


 


Zapomniane chwile, 


 


stracony czas...


 


A życie mija, 


 


a życie dalej trwa...


 


©


 


English version of the poem :


 
 


Illusions of love,


 


on the sand of feelings, 


 


washed out by


 


the rough waves


 


of the sea of emotions...


 


It was not such supposed to be...


 


Forgotten moments


 


the lost time...


 


And the life's passing by, 


 


and the life yet lasts...


©
The one is happy, who... (Ten jest szczęśliwy, kto....) 2015-09-12 17:09

"Being happy means to know what the real happiness is..."


 


Być szczęśliwym znaczy wiedzieć,  czym jest prawdziwe szczęście..."


 
 


Szczęśliwy jest ten,


 


kto wie czym jest


 


prawdziwe szczęście...


 


Piękny jest ten, 


 


kto wie czym jest


 


prawdziwe piękno...


 


Bogaty jest ten, 


 


kto wie , czym jest


 


bogactwo prawdziwe...


 


Kochany jest ten, 


 


kto wie,  czym jest


 


prawdziwa miłość...


 


©


 


English version of the poem:


 


Happy is the one,


 


who knows what is


 


the real happiness...


 


Beautiful is the one,


 


who knows, what is


 


the real beauty...


 


Rich is the one,


 


who knows what is


 


the real richness...


 


loved is the one,


 


who knows what is


 


the real love...


 ©


El cofrecito...(Szkatułka...) 2015-09-10 11:44

"In the casket of the heart there is a secret closed..."


"W  szkatułce serca jest zamknięta tajemnica..."W szkatułce serca


zamknięta tajemnica...


W oczach błękit


i słońca radość, 


nocy czysta czerń


i diamenty gwiazd...


Ożywają wspomnienia, 


w podświadomości ból...


Mój anioł kocha mnie, 


łzami obmywa duszę...


Aby na niebie mym


nie było więcej chmur...


© 


English version of the poem:In the casket of the heart


closed secret ...


In the eyes blue


and of the sun joy,


of night pure black


and diamonds of stars ...Revived memories 


in the subconscious pain ...


My angel loves me,


with tears washes the soul ...


In order to in the sky of mine


there were no more clouds ...© 
Muy pronto...(Już niedługo...) 2015-09-09 13:16

Za oknem jesień,


za oknem deszcz,


a serce w skowronkach,


a dusza cieszy się...


Już niedługo się spotkamy,


już niedługo się zobaczymy,


wspólne zaczną się dni,


wspólnych chwil przeżywanie...


Za oknem jesień,


za oknem deszcz,


a w sercu świeci słońce,


a dusza śmieje się...


©


English version of the poem:
Outside the window autumn,


outside the window rain,


and the heart flies high,


and the soul joys itself.


Soon each other we will meet,


soon each other we will see,


days together will begin,


of moments together living.


Outside the window autumn,


outside the window rain,


and in the heart sunshine,


and the soul itself smiles...


©
"Struggling..."(Walcząc...) 2015-09-08 09:43

"In your heart there is a treasure- the light of faith..."


"Jest skarb w sercu twym- światło wiary..."Idąc przez życie swe, 


każdego dnia upadasz, 


walcząc ze słabościami...


Wciąga cię bagno kłamstwa,


egoizmu rwącej rzeki


wartki nurt porywa cię...


Mimo wszystkich trudności,


znajdujesz siłę, by wstać,


wziąć się garść i dalej iść...


Nie zawsze wygrywasz,


lecz nosisz w sercu skarb,


światło wiary, w nim trwaj...


©


English version of the poem:Walking through his life,


every day you fall,


struggling with weaknesses ...


Pulls you down  swamp of lies,


of selfishness rushing river


the rapid current grabs you ...


Despite all the difficulties,


you find the strength to get up,


put youreslf together and further go ...


You do not always win.


but you carry in your heart a treasure,


the light of faith, in it you stay...


©
La melodía de la vida...(Melodia życia...) 2015-09-07 08:17

"From head to toe, I am all the notes..."


"Od stóp do głów cała jestem z nut..."
Moją muzyką


wiatru szum... 


Moją muzyką


wody szmer...


Moją muzyką


szelest liści...


Moją muzyką


ptaków śpiew...


Od stóp do głów


cała jestem z nut, 


melodia życia, 


miły sercu rytm...


©


English version of the poem:
My music's


of wind noise ...


My music's


of water murmur ...


My music's


the rustle of leaves ...


My music's


of birds chirping ...


From head to toe


I'm all the notes,


melody of life,


rhythm, pleasant for the heart ...


©
Días de otoño...(Jesienne dni...) 2015-09-06 10:01

"From the mist of the melancholy the autumn begins ..."


"Mgłą melancholii jesień się zaczyna..."
Skończony skwar lata... 


Zimne wieczory,  


rześkie poranki


smugą cienia się kładą


na bledsze słońce...


Dojrzała jarzębina


z czerwonym rumieńcem...


Między drzewami


kroplami deszczu


błyszczy pajęczyna, 


mgłą melancholii


jesień się zaczyna...


©


English version of the poem:
Finished the summer scorcher...


Cold nights,


brisk mornings


put of a shadow line


on paler sun ...


Ripe rowanberry


with a red blush ...


Between the trees


of rain droplets 


cobweb sparkles,


from mist of melancholy


the autumn begins ...


©
La tormenta de otoño...(Jesienna burza...) 2015-09-05 09:44

"An autumn thunderstrorm quickly comes and quickly ends..."


"Jesienna burza szybko się zaczyna i szybko kończy..."
Jesienna burza...


Szare niebo


coraz bardziej


pogrąża się


w ciemności...


Jesienna burza...


Gwałtowny wiatr


przed deszczem


kurz,  suche liście


do tańca prosi...


Jesienna burza...


Z wielkim hukiem


przetacza się


wśród ciężkich chmur,


wodą ślad znaczy...


© 


English version of the poem:
Autumn storm ...


gray sky


more and more


plunges into


the darkness ...


Autumn storm ...


A fierce wind


before rain


dust, dry leaves


to the dance asks ...


Autumn storm ...


With a bang


rolls itself


among heavy clouds,


water footprint traces ...


© 
Donde no es suficiente ...(Tam, gdzie nie wystarczy..) 2015-09-04 11:51

"Where is not enough of love, there stays the evil..."


"Tam,gdzie nie wystarcza miłości, tam pozostaje zło..."
Zło pozostaje  tam,  


gdzie nie wystarczy


siły miłości...


Cierpienie rodzi się tam, 


gdzie nie wystarczy


mocy dobroci...


Grzech wkrada się tam, 


gdzie jest za mało


wiary w człowieku...


Niepokój szerzy się tam, 


gdzie jest za dużo


strachu,  zwątpienia...


Śmierć przychodzi tam, 


gdzie jest za mało


woli istnienia...


©


English version of the poem :
The evil stays there, 


where is not enough 


of power of love...


The suffering is born there, 


where is not enough


of strenght of kindness...


The sin creeps there, 


where is too little


of faith in the man...


The anxiety spreads there, 


where is too much


of fear,  doubtness...


The death comes there, 


where  is too little


of will of the existence...


©


Se caen las hojas...(Lecą liście...) 2015-09-03 11:25

"Colourlul leaves are falling down,


orange, yellow, red and brown..."


"Lecą liście kolorowe,


pomarańczowe, żółte, czerwone, brązowe..."
Jesień...


Lecą liście, 


kolorowe...


Jesień...


Kwitną wrzosy, 


liliowe...


Jesień...


Ołowiane chmury


kapią deszczem...


Jesień...


Babie lato, 


z rosą jeszcze...


© 


English version of the poem :
Autumn...


Falling leaves,


colourful...


Autumn...


Blooming heathers,


mauve...


Autumn...


Laeden clouds, 


dripping with the rain...


Autumn...


Gossamer, 


with the dew, yet...


© Esperando la...(Czekanie na...) 2015-09-02 09:01

"There is such closeness, that crumbles the words and gives the courage to start anew..."


"Jest taka bliskość, co kruszy słowa i daje odwagę,  żeby zacząć od nowa..."
Szukam bliskości, 


co kruszy słowa...


Oszukać czas, 


mieć odwagę


zacząć od nowa...


Czekam na uczucia,


co rzeką płyną...


Zatrzymać się, 


żadnej chwili


nie pominąć...


© 


English version of the poem:
I look for the closeness,


that crambles the words...


Cheat the time,


have the courage


to anew start...


I wait for the feelings,


that as the river  flow...


Stop yourself,


not to miss


any moment...


© 
Mi mundo...(Mój świat...) 2015-09-01 11:39

"My world is as colourful as my soul..."


" Mój świat jest tak kolorowy jak dusza ma..."
Nieśmiałe szepty


zamieniam


w euforii krzyk...


Cichutkie dźwięki


zamieniam


w szczęścia śpiew...


Ponure cienie


zamieniam


w blask słońca...


W radosny uśmiech


zamieniam


rozgoryczenia łzy...


Taki jest mój świat, 


pełen barw, 


jak dusza ma...


© 


English version of the poem:
Timid whispers


I change into


euphoric scream ...


Faint sounds


I change into


of happiness singing ...


Glooomy shadows


I change


into the sunshine ...


Into exuberant smile


I change


of bitterness tears ...


Such my world is,


full of colors,


as the soul of mine ...


© 
Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]