_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
¿El ángel, o un hombre?(Człowiek , czy anioł?) 2015-08-31 13:10

"A man is an angel,  who lost the wings on the Earth


to get them again in heaven after the death..."


"Człowiek jest aniołem,  który stracił skrzydła na ziemi, 


aby dostać je znów po śmierci w niebie..."
Człowiek...


To anioł, 


z odciętymi


skrzydłami...


Zesłany


na ziemię, 


by życie


kogoś z nas


na lepsze


mógł zmienić...


Miłością


dotyka


w potrzebie, 


po śmierci


powraca


do braci, 


co są w niebie...


© 


English version of the poem:
The man...


It's an angel,


with the wings,


cut off...


Sent down


on the Earth


to be able 


the one's life 


for the better


to change...


With the love


he touches


in need,


after the deth


he returns


to the brothers


which are in heaven...


© El concierto Lunar ...(Księżycowy koncert...) 2015-08-30 09:46

Już wieczór...


Nasz księżyc


dziś w pełni, 


okrągłe 


oblicze ma...


Trwa koncert,


muzyka


czaruje...


Razem ty,  ja, 


zatraceni


w emocjach,  


lecimy 


daleko,  


sięgamy


dłonią gwiazd...


©


English version of the poem :
Already evening...


Our moon, 


today full, 


round face


it has got...


The concert lasts, 


the music's


charming...


Together, you,  me


lost


in emotions, 


are flying


so far, 


with the hand


reaching stars...


©Yo no espero nada...(Na nic nie czekam...) 2015-08-29 10:00


"The time will tell me if I meet up my wishes and dreams..."
"Czas pokaże mi, czy spełnią się moje marzenia i sny..."
Na nic nie czekam, 
pędzę przed siebie, 
czas pokaże mi, 
czy spełnią się
moje marzenia i sny...
Do przodu gnam, 
na nic nie czekam, 
życie jest jedno, 
a szczęście ulotne
tak szybko ucieka...
© 
English version of the poem:I'm not waiting for anything.


I rush ahead,


Time will tell me,


if I meet up


my wishes and dreams ...


Forward I rush,


I'm not waiting for anything.


life is the one,


and fleeting luck


so quickly running out ...© 

Yo no pido mucho...(Nie proszę o wiele...) 2015-08-28 08:46

Nie proszę o wiele,  Panie, 


tylko o szczęścia dni, 


dopóki trwam na tej ziemi, 


wiary,  nadziei i miłości


w swej mocy nie zabierz mi...


Nie proszę o wiele,  Panie, 


tylko o piękne serce, 


rozsądku,  odwagi i otuchy


na trudne  życia chwile


dodaj mi  jak najwięcej...


©
English version of the poem:


I do not ask fror much, Lord,


only for fortunate days


as long as I remain on this earth,


faith, hope and love


in your power do not take away from me ... 


I do not ask much, Lord,


just for  a beautiful heart.


sense, courage and uplift


for difficult life moments


add me as much as possible ...


©
Hay tales palabras...(Istnieją takie słowa...) 2015-08-27 08:49

"There are such  words, that can be never forgotten..."


"Są takie słowa, które nie mogą być nigdy zapomniane..."
Istnieją takie słowa,  


które choć tylko raz


były wypowiedziane,


nie giną już nigdy,  


przez calutkie życie


wędrując razem z nami...


Istnieją takie słowa, 


które choć tylko raz


były usłyszane, 


nie giną już nigdy, 


na resztę życia


zapadają w pamięć...


©


English version of the poem:
There are such words,


which, though only once


have been uttered


they don't disappear anymore,


by the whole of life


wandering with us...


There are such words,


which, though only once


have been heard,


they don't disappear anymore,


for the rest of the life


staying memorable...


©


Acerca de otoño...(O jesieni...) 2015-08-26 08:53

"Golden autumn with its warm  colours is very impressive...."


"Złota jesień z jej ciepłymi kolorami robi duże wrażenie..."Pomiędzy drzewami, 


wśród tylu liści, 


kolorowych, 


jesienny wiatr, 


monotonią szumiąc, 


smutną piosenkę


dla nas śpiewa...


Babiego lata


cieniutka nić,


a w blasku złota


pogodne dni, 


jak biżuteria lśnią...


© 


English version of the poem :Between the trees, 


among so many leaves, 


colourful, 


an autumn wind, 


monotonously rustling, 


the song of sadness


sings for us...


Of gossamer


very thin thread, 


and with the golden glow


like a jewellery, 


clear days are shining...


© 
Cuándo...(Kiedy...) 2015-08-25 08:37

"When you think positivly, the world seems to have brighter colours..."


"Kiedy myślisz pozytywnie, świat wydaje się mieć jaśniejsze barwy..."Kiedy myślisz


pozytywnie,  


kiedy robisz,  


to,  co lubisz, 


kiedy czujesz 


się szczęśliwy, 


świat kolory


jasne ma...


Kiedy myślisz


negatywnie, 


Świat nabiera


ciemnych barw, 


pamiętaj o tym, 


co dobre było, 


chwytaj w dłonie


piękne chwile...


©


English version of the poem :When you think


positivly, 


when you do


what you like, 


when you feel


yourself happy, 


the world bright


colours has...


When you think


negativly, 


the world gets into


dark colours, 


remember about


what was good, 


in the hands grasp


beautiful moments...


©
¿Qué es lo que quieres en la vida?(Czego chcesz w życiu?) 2015-08-24 09:48

"The way you follow in your life shows what you expect of it..."


"Droga jaką podążasz w swym życiu, pokazuje  czego od niego oczekujesz..."Czego chcesz


w swym życiu, 


człowieku? 


Czego od niego


oczekujesz? 


Którą drogą


podążasz,  


człowieku? 


Czy prawdą


się kierujesz? 


Czy szukasz 


odpowiedzi,


człowieku, 


na wszystkie


ważne pytania? 


Czy gonisz


za szczęściem, 


człowieku,  


czy może wciąż


czekasz na nie? 


©
English version of the poem:


What do you want


in your life,


man?


What of it


do you expect?


Which way


do you follow,


man?


Is it true


you are guided by?


Are you looking 


for the answers,


man,


to all the


important questions?


Do you chase
for happiness,
man,
or maybe still
for it you wait ?


©

If I had wings. (Gdybym miała skrzydła. ) 2015-08-23 12:03

Gdybym miała skrzydła, 


poleciałabym tam, 


gdzie inny jest świat, 


pełen zalet,  nie wad. 


Gdybym miała skrzydła, 


poleciałabym tam, 


gdzie nie czuje nikt


mijających dni,  lat. 


Gdybym miała skrzydła, 


poleciałabym tam, 


gdzie więcej śmiechu niż łez, 


daleko stąd miejsce to jest...


©


English version of the poem :
If I had wings, 


I would fly there, 


where is another world, 


full of good points,  not bad.


If I had wings, 


I would fly there, 


where nobody feels


passing days and years. 


If I had wings, 


I would fly there, 


where is more laugter than tears, 


far away from here that place is...


©
Quién ama...(Kto kocha...) 2015-08-22 09:13

"The most sincere and the most beautiful love comes from the soul and from the heart..."


"Najszczersza i najpiękniejsza miłość płynie z duszy i z serca..."
Kto kogoś


kocha sercem, 


Ten kocha


najpiękniej...


Kto kogoś 


kocha duszą, 


ten kocha 


najgłębiej...


Z miłością


jest jak z wiarą, 


albo jest w nas, 


albo nie ma jej wcale...


©


English version of the poem :
Who someone


loves from the heart, 


the most beautifuly


that loves. 


Who someone 


loves from the soul, 


the most deeply


that loves. 


With the love


is like with the faith, 


it is inside us, 


or there isn't one at all...


©
Stolen from everyday life...(Skradzione codzienności...) 2015-08-21 09:12

Smak jeżyn...


Przyjemność malinowa...


Dotyk rąk...


Rozmowa,


pocałunkiem


przerwana,


niespodziewanie,


wpół słowa...


W leśnej ciszy,


na polanie


skradzione


codzienności


wspólne chwile...


Ułamek czasu,


przeznaczony


tylko dla nas...


I pozostają


w głowie myśli,


kolorowe,


jak motyle...


©


English version of the poem:
The taste of blackberries ...


Raspberry pleasure ...


The touch of the hands ...


Talking,


unexpectedly,


half-word 


interrupted


by the kiss...


In the forest silence,


on the clearing,


stolen from


everyday life


common moments ...


Fraction of the time,


intended


just for us ...


And remain


thoughts in the head,


colorful,


like butterflies ...


©
Una tierra de la fantasía...(Kraina fantazji...) 2015-08-20 11:17

"Rhymes that keep their secrets 
Will unfold behind the clouds 
And there upon the rainbow 
Is the answer to a never ending story..."


Limahl - Never Ending Story
Głęboko, 


daleko, 


pod zamkniętą


powieką, 


między krawędzią


świadomości, 


a brzegiem snu


mieści się


kraina fantazji, 


spełnionych


marzeń ląd...


Kto miejsce to


umiał znaleźć, 


kierując się


swoim sercem, 


ten nie chce


odchodzić stąd...


©


English version of the poem:Deeply,


far away,


under the closed


eyelid,


between the edge


of awareness


and the edge of sleep


there is located


a land of fantasy,


a land of 


fulfilled dreams ...


Who place this


could find,


guided by


the heart,


this does not want to


go away from here ...


©

Extraño...(Tęsknię...) 2015-08-19 09:03

"Missing  is like insatiable hunger..."


"Tęsknota jest jak nienasycony głód..."
Tęsknię...


Nieprzytomnie...


Tęsknię...


Niewymownie...


Tęsknię...


Szalenie...


Tęsknię...


Nienasycenie...


Tęsknię...


Każdego dnia...


Tęsknię...


Obok,  ciebie mi brak...


© 


English version of the poem :
I miss...


Unconsciously...


I miss...


Unspeakably...


I miss...


Insatiably...


I miss...


Madnessly...


I miss...


Every day...


I miss...


Of you lack,  by me...


© Del otoño...(Jesiennie...) 2015-08-18 08:12

Jesień...


Rozstania i powroty...


Jesień...


Radości i kłopoty...


Jesień...


Codzienność i sny...


Jesień...


Szarość i złota blask...


Jesień...


Po prostu ja i ty...


© 


English version of the poem :
Autumn...


Partings and returns...


Autumn...


Joys and troubles...


Autumn...


Every day life and dreams...


Autumn...


Greyness and golden shine...


Autumn...


Just you and me...


© La ermita.(Pustelnia.) 2015-08-17 11:29

"Deep in the forest there is a cottage of hermit, where the wisdom blossomed in loneliness..."


"Głęboko w lesie jest chata pustelnika, gdzie mądrość kwitła w samotności..."
Na górze w lesie, 


obok źródełka, 


drewniany,  skromny 


domek pustelnika...


W nim dawno temu


mądry człowiek żył, 


któremu na refleksji, 


któremu na modlitwie


mijały życia dni...


Na górze w lesie, 


obok źródełka, 


mały, stary kościół...


Zrywa się wiatr, 


lecą liście z kasztana, 


żółte,  rude,  brązowe...


Chociaż ciepłe są dni, 


powoli,  lecz nieuchronnie


zbliża się kolorowa jesień...


©


English version of the poem :
On the top, in the forest,


next to the springie, 


wooden,  modest


hermit's cottage. 


In there, long ago


a clever man lived,


on the reflexion,


on the prayer


passed his days.


On the top, in the forest,


next to the springie,


there is a small, old church...


The wind rises up,


fall the leaves from the chestnut tree,


yellow, ginger, brown...


Although warm the days are,


slowly, but inevitably


the colourful autumn comes...


©
A pesar de todo...(Pomimo wszystko...) 2015-08-16 08:36

"It is good to belive,  in spite of all..."


"Dobrze jest wierzyć,  pomimo wszystko..."
Spróbuję 


pomimo wszystko


zapomnieć...


Spróbuję


już nie wracać


do wspomnień...


Spróbuję


od nowa to życie


przeżyć...


Spróbuję


pomimo wszystko


uwierzyć...


©


English version of the poem :
I'll try


in spite of all


to forget...


I'll try


to memories


already not go back...


I'll try


from the new


life to live...


I'll try


in spite of all


to belive...


©
Hacia el sol...(W stronę słońca...) 2015-08-15 08:27


"Although beautiful, life so fragile is..."
"Chociaż piękne, życie tak kruche jest..."
W stronę słońca
wciąż iść, 
cieszyć się ciepłem, 
czerpać radość
z jego blasku...
Pogodę ducha, 
uśmiech na twarzy
mieć zawsze przy sobie, 
gdy życie po drodze
sypie w oczy piaskiem...
Życie choć piękne,
lecz tak krótko trwa, 
patrz sercem,  słuchaj duszą,
nie oglądaj się wstecz, 
lepiej zrozumiesz je...


©
English version of the poem:To the sun


still to go,


enjoy the warmth,


take the happiness


form its shine...


Serenity of spirit,


smile on the face


have always with you,


when life on the way


sand into eyes


Life though beautiful,


but so fleeting it is,


See your heart, listen to the soul,


do not look yourself back,


better you'll understand this ...


©


Cómo navaja ...(Jak brzytwa...) 2015-08-14 11:24

"Unnecessary, nasty words,cut the soul like a razor..."


"Niepotrzebne, okropne słowa tną duszę, jak brzytwa..."Tyle niepotrzebnych słów,


ostrych jak brzytwa,


raniących duszę, jak nóż,


bez zastanowienia,


każdego dnia wypowiadanych...


Gęstnieje cisza,


ból rośnie i wzbiera...


Serce z czasem wybaczy,


lecz rozum nie zapomina,


przypomina mu wciąż


w środku krzywd blizna...


©


English version of the poem:So many unnecessary words.


sharp as a razor,


hurting soul, like a knife,


without thinking,


every day spoken ...


Thickens silence,


the pain grows and swells ...


The heart will  forgive with the time,


but the mind does not forget,


still this reminds 


in the middle of grievances scar ...


©
En la noche de las estrellas fugaces...(W noc spadających gwiazd...) 2015-08-13 07:49

W noc deszczu


spadających gwiazd


wypowiem jedno życzenie :


Być szczęśliwa,  spełniona


i zadowolona z życia,


to moje największe marzenie...


Na jego spełnienie szansa


przez łaskawy los


w ten szczególny czas


może będzie mi dana...


Z gwiazd przychodzimy


i do gwiazd wracamy, 


życie jest zagadką, 


podróżą w nieznane...


© 


English version of the poem:
On the night of rain


of shooting stars


I'll utter one wish:


Be happy, fulfilled


and satisfied with the life,


this is my biggest dream ...


At of its compliance chance


by gracious fate


in this special time


may be given to me ...


From the stars we come


and to the stars we go,


Life is a mystery,


a journey into the unknown ...


© 
Tranquilamente ...(Cicho...) 2015-08-12 08:21

"In the silence of the water reaches the soul the consciousness..."


"W wodnej ciszy świadomość dociera do duszy..."
Jak cicho...


Brzeg zalany


złotym słońcem


rozgrzany piasek


chrzęści pod stopami...


Jak cicho...


Fale,  jedna za drugą,


jak huśtawka, 


kołyszą smagłe ciało...


Czas zatrzymał się...


Jak cicho...


Ptasi śpiew zamilkł, 


gdy w purpurze


zgasł kolejny dzień, 


a noc sypnęła gwiazdami...


© 


English version of the poem:
How quiet ...


Beach flooded with


the golden sun,


heated up sand


underfoot crunches...How quiet ...

Waves, one behind the other,

like the swing,

rocking  swarthy body ...

The time has stopped itself...


How quiet ...


Birdsong stopped,


when in purple


died the next day.


and the night has thrown the stars ...


© 
Optimista sobre la vida...(Optymistycznie o życiu...) 2015-08-11 07:02

"Take all your evil thoughts for a walk if you want to get them  rid of...'


"Zabierz wzystkie złe myśli na spacer, jeśli chcesz się ich pozbyć...'Gdy chcesz


złych myśli


pozbyć się, 


na spacer


zabierz je


wszystkie...


Na przekór


gorzkim łzom


miej uśmiech


na twarzy, 


niech spełni się


sen,  co się przyśnił...


© 


English version of the poem:When you want to


get rid of


evil thoughts,


for a walk 


take them all.


In spite of


bitter tears


keep your smile


on the face,


let the dream you dreamed


come true...


© 
Como una flor...(Jak kwiat...) 2015-08-10 07:09

"The woman is like a flower, to blossom she needs some warmth, some sun and the love..."


"Kobieta jest jak kwiat, aby zakwitnąć, potrzebuje trochę ciepła,trochę słońca i miłości..."Kobieta...


Krucha...


Delikatna...


Jak kwiat...


Trzeba umieć


o nią dbać...


Podaruj jej :


Trochę ciepła


w czułości, 


trochę słońca


w uśmiechu. 


Trochę uczuć, 


by nie więdła


w samotności...


Dużo troski, 


dużo miłości, 


wtedy rozkwita, 


najpiękniej...


© 


English version of the poem:Woman...


Fragile...


Like a flower...


One has to be able


to care her about:


Give her


A bit of warmth


in tenderness


A bit of sun


in the smile...


A bit of feelings,


that she didn't wither


in the loneliness


A lot of carness,


a lot of love,


then she's blossoming,


the most beautifuly one...


© 
Una vez...(Kiedyś...) 2015-08-09 09:34

"Not much is needed for once loved person to become quite a stranger..."


"Niewiele trzeba, aby kiedyś kochana osoba stała się całkiem obcym człowiekiem..."Pomyśleć tylko,


że kiedyś byłeś,


byłeś mi bliski...


Za jedną chwilę


z tobą spędzoną


oddałabym wszystko...


Pomyśleć tylko,


że kiedyś wierzyłam,


wierzyłam, naiwna, w to,


że możemy być razem...


Dziś to tylko złudzenia,


piękne malowane obrazy...


© 


English version of the poem:Just thinking that,


once  you were,


you were close to me...


For one moment,


spent with you


I'd give everything...


Just thinking that,


once I believed,


I belived, naive in it,


that  together we can be ...


Today, they are only illusions,


images, painted beautifully...


© 
Noche de agosto...(Sierpniowa noc...) 2015-08-08 08:40

"Warm, stuffy, August night makes me thinking about you..."


"Ciepła,duszna, sierpniowa noc sprawia,że myślę o tobie..."
Ciepła, 


duszna, 


sierpniowa, 


piękna noc...


Na niebie


tyle gwiazd, 


sen nie chce


już przyjść..


Myśli krążą, 


jak szare ćmy,


na nagim ciele


tylko koc...


Księżyca sierp


zapatrzony, 


kochanek mrok


przytula mnie...


© 


English version of the poem:
Warm,


stuffy,


August,


beautiful night...


In the sky


so many stars,


the sleep doesn't want to


already come...


Thoughts wander,


as gray moths,


on naked body


only a blanket ...


Crescent moon


staring,


lover gloom


hugs me ...


© Suerte, como una mariposa...(Szczęście jak motylek...) 2015-08-07 07:21

"Happiness is like a butterfly - if you chase it, it flies away, but if you sit down quietly for a while,


it will come to you."


"Szczęście jest jak motyl - jeśli go gonisz, odlatuje, lecz jeśli usiądziesz na chwilę cicho,


ono przyjdzie do ciebie."
Szczęście 


jest jak motylek...


Kiedy za nim gonisz, 


spłoszony ucieka,


lecz kiedy cichutko


usiądziesz na chwilę, 


może do ciebie przyleci...


Szczęście 


jest jak gwiazda


na nocnym niebie, 


kiedy na nią patrzysz, 


wiedz, że to dla ciebie


ona najjaśniej świeci.


© 


English version of the poem:
Happiness


is like a butterfly ...


When you're chasing after it,


it startled escapes,


but when you quietly


sit down for a while,


maybe it'll fly to you...


Happiness


is like the star


on the night sky,


when you look at it,


know, that just for you


the most brightly it shines...


© 
En cada...(W każdym ...) 2015-08-06 09:13

"In every question there is always the result and the reason..."


"W każdym pytaniu jest zawsze skutek i przyczyna..."
W każdym szczęściu


jest goryczy nieco...


W każdym uśmiechu


jest troski odrobina...


w każdym pytaniu


jest skutek i przyczyna...


W każdym marzeniu


jest szczypta wyobraźni...


W każdym " przepraszam "


jest zawsze nadzieja


na budowanie przyjaźni...


©


English version of the poem:
In every happiness


there is of bitterness a bit...


In every smile


there is of concern whit...


In every question


there is the result and the reason...


In every dream


there is of imaginatiion pinch...


In every"sorry"


there is always the hope


to build up the frienship...


©
El paisaje del agosto...(Pejzaż sierpniowy...) 2015-08-05 09:20

"August greets cool mornings with the sheaves of grain on the fields..."


"Sierpień wita rześkie poranki snopami zboża na polach..."
Sierpień...


Na polach


snopy zbóż,


skończone


są żniwa...


A w lesie


czerwone 


korale


ma czeremcha,


ma kruszyna...


Pierwszy


żółty liść


pod nogami


się plącze...


Choć zimne 


są wieczory,


dni jeszcze


gorące...


Sierpień...


© 


English version of the poem:
August ...


In the fields


sheaves of grain,


finished


is the harvest ...


And in the forest


the red


beads


has the bird cherry,


the buckthorn has...


The first


yellow leaf


underfoot


gets in the way...


Although cold


the evenings are,


still hot


are the days...


August...


© 
En las alas de la felicidad ...(Na skrzydłach szczęścia...) 2015-08-04 07:40

"Like a beautiful flower, blossoms the love, what happened to us..."


"Jak piękny kwiat, kwitnie miłość, co zdarzyła się nam..."
W promieniach słońca


rozkwita miłość,


jak piękny kwiat...


Na skrzydłach szczęścia


mkniemy,  gdzie tęczy ślad...


W blasku księżyca


błyszczy uczucie,  


co trafiło się nam...


Na skrzydłach szczęścia


mkniemy aż do gwiazd...


© 


English version of the poem:In the rays of the sun


blossoming love,


like a beautiful flower ...


On the wings of happiness


we rush, where's a rainbow trail ...


In the moonlight


glitters feeling,


what just happened to us ...


On the wings of happiness


we rush up to the stars ...


© Destino.(Los.) 2015-08-03 07:05

"Our fate is as variable and unpredictable as the weather...


"Nasz los jest tak zmienny i nieprzewidywalny jak pogoda..."
Nieprzewidywalny jest los, 


los przewrotny bywa...


Los chodzi własną drogą, 


nie licząc się z nami...


Los wywraca nasze życie


do góry nogami...


Los decyduje za nas, 


rujnując marzenia,  plany...


Taki już jest ten los, 


niepojęty aż do końca, 


zmienny jak stan pogody, 


raz chmury,  raz słońce...


© 


English version of the poem:Unpredictable is the fate,


The fate happens to be perverse...


The fate turns our lives


upside down ...


The fate decides for us,


ruining dreams, plans ...


Such already is the fate,


incomprehensible until the end,

changeable as weather's state,


once the clouds, once the sun ...


© 
Los ángeles entre nosotros ...(Anioły wśród nas...) 2015-08-02 10:33

"There still angels existing among us- with no wings, but with the heart open  for everyone in need."


"Istnieją jeszcze wśród nas anioły- bez żadnych skrzydeł, ale z sercem otwartym dla każdego w potrzebie."
Są jeszcze wśród nas...


Nie mają skrzydeł,


lecz mają serca,


co w oceanie życia


są portem...


Bezpiecznym...


Dla wszystkich


w potrzebie...


Wyciągają dłoń,


dają nam przyjaźń,


nie chcąc w zamian


niczego dla siebie...


© 


English version of the poem:
There are amongst us ...


They have no wings,


but they have hearts,


which in the ocean of life


are the port ...


Safe...


For everyone


in need...


They hold out their hand


they give us the friendship,


not wanting in return


anything for themselves...


© 
En la cara y el corazón...(Na twarzy i w sercu...) 2015-08-01 11:39

"There are such moments in our life, when what our face shows is a complete denial of what our heart feels..."


"Są takie momenty w życiu, kiedy to , co pokazuje nasza twarz jest kompletnym zaprzeczeniem tego, co czuje nasze serce..."
Na twarzy uśmiech,


a serce nie wiesz,


co w sobie skrywa...


Może radość,


a może smutku łzy...


Na twarzy smutek,


a w sercu nie wiesz,


co się dzieje...


Może rozpacz,


może uśmiech nadziei...


© 


English version of the poem:
Smile on the face,


and heart you don't know,


what in itself conceals ...


Maybe joy,


or maybe of sadness tears...


Grief on the face


and in the heart you don't know,


what's happening ...


Maybe despair,


maybe of hope smile...


© 

Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]