_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Sobre el amor.(O miłości.) 2012-07-31 16:11

Kocham to puste słowo,


jeśli nie poprzeć go  gestem


i móc powiedzieć sobie


ja dla ciebie , ty dla mnie jesteś.


Kocham to okrutne słowo,


gdy przynosi jedynie cierpienia


i jeśli twojego życia


miłością na lepsze nie zmienia.


kocham to piękne słowo,


gdy przynosi ze sobą spełnienie


i dzień po dniu coraz głębiej


wypełnia twoje istnienie.


©


English version of the poem:
I love is an empty word,


if it does not  gesture back up


and be able to say to yourself


I am for you, for me you are.


I love is a cruel word,


if only brings suffering


and if your life


love does not change for the better.


I love is  beautiful word


when he brings fulfillment


and day after day more and more deeply


fills up your existence.


©
Deszczowe myśli 2012-07-31 12:45

Taki deszczowy dzień jak dzisiaj wprowadza mnie w stan zamyślenia , nostalgii oraz melancholii,ten wiersz napisałam patrząc w ociekające strugami deszczu okno.Krople deszczu po szybie spływają,


mokry ślad zostawiając,


a ona patrzy w okno,


samotne serce mając.


Tylko smutek się odzywa,


cicho w duszy grając


i tak zamyślona stoi,


nadzieję wciąż mając.


W czarne chmury się wpatrując,


przywołuje mroczne myśli,


może niespełnionych marzeń


sen się jeszcze kiedyś wyśni.


©


English version of the poem:
Drops of rain running down the glass,


leaving a wet track,


and she looks at the window,


having lonely heart.


Only sadness speaks up,


playing softly in the soul


and so she's standing, thoughtful,


still having the hope.


Staring at black clouds ,


she evokes  dark thoughts,


may unfulfilled dreams


come true even once more.


©Confianza de niño.(Dziecięca radość...) 2012-07-31 09:18

Obudź dziecięcą ufność


w swojej duszy,


nim w kolejną podróż


swojego życia wyruszysz.
Dodaj do tego garść


swoich marzeń kolorowych,


pozbądź się smutnych myśli,


co błądzą w twojej głowie.
Zostaw za sobą daleko


przeszłości smutna kartę


i nie rozpaczaj po tym,


co tego nie było warte.
A kiedy z trudnościami


zmierzyć ci się zdarzy,


niech twoją bronią będzie


uśmiech szczery na twarzy.
Niech słońce twe serce obudzi


swoją wielką ognistą siłą,


by  w jego blasku się ogrzało


i niczym kwiat rozkwitło.


©


English version of the poem:
Wake up childlike trust


in your soul,


before into another trip


of your life you'll set off.
Add to that a handful


of your dreams, colourful,


get rid of sad thoughts,


which wander in your head.
Leave far behind


of the sad past sheet


and do not despair after


what was not worth it.
And when difficulties


face to you happens,


honest smile on the face


let be your weapon.
Let the sun wake up your heart


with its great fiery force


and by its brilliance being warmed


like a flower blossomed.


©

Na dobranoc 2012-07-30 21:57

I nastała słodka cisza,


która wokół cię otacza,


ale jak się bardziej wsłuchasz,


usłyszysz, jak śpiewam


kołysankę dla ciebie.


Basta de.(Dość.) 2012-07-30 13:34

Dość już tęsknoty,


co duszę dręczy,


dość już łez wylanych,


nie będę płakać więcej.


Dość już cierpienia,


co serce bólem porusza,


dość już tej miłości,


odpocząć wreszcie muszę.


Dość już tych kłamstw,


słów pustych wypowiedzianych,


dość już niepewności,


co dla myśli jest koszmarem.


Dość już nienawiści,


co falą w sercu wzbiera,


dość już zniewolenia,


co radość życia odbiera.


©


English versionof the poem:
Enough of longing,


What bothers the soul,


enough of tears shed,


I will  cry no more.


Enough of suffering,


what heart moves with pain 


enough of this love,


finally, I have to rest.


Enough of these lies,


uttered empty words,


enough of uncertainty


what  is a nightmare for the thoughts.


Enough of hatred,


which  in the heart with wave swells,


enough of enslavement,


which  the joy of life receives.


©
Wyjątkowo trudno jest oczyścić się z negatywnych emocji, zwłaszcza tych co pozostały po burzliwie zakończonym, pewnym etapie życia.Ale wystarczy siła woli, wiara i  nadzieja i przeszłość pozostaje za tobą.


Un ángel de guarda...(Aniele opiekunie...) 2012-07-30 10:33

Każdy z nas ma swojego anioła opiekuna, niezależnie od tego, czy wierzy w niego i jego obecność , czy nie.On pomaga nam pokonywać największe życiowe trudności, odzyskiwać wiarę i nadzieję.Nie zawsze potrafimy znaleźć odpowiednie słowa, by poprosić go  o wsparcie, czy podziękować za pomoc w potrzebie.Aniele opiekunie,


usłysz me wołanie,


niechaj na mej drodze


twoja światłość stanie.
Pozwól piękno dojrzeć,


a w nim życia radość,


naucz, jak od grzechu


swoją duszę zbawić.
Iskrę w sercu rozpal,


która miłość wzbudzi,


wiarę i nadzieję


naucz nieść do ludzi.
A kiedy zwątpienie


zakiełkuje w mej duszy,


swoim głosem anielskim


zechciej je zagłuszyć.


©


English version of the poem:
Guardian angel,


hear my cry,


let on my way


appear your light 
Let me see the beauty,


and in it the joy of life,


learn how from the sin


save my soul.
Spark in the heart inflame,


which arouse the love,


faith and hope


learn to carry to people.
And when the  doubt


germinate in my soul,


with your angelic voice


let yourself it drown out .


©


O tolerancji 2012-07-29 17:17

Tym razem wpis nie będzie miał formy wiersza, postanowiłam napisać kilka słów o polskiej tolerancji.


Mam wrażenie że większość Polaków niestety nie jest tolerancyjna wobec osób nie wpisujących się w ogólnie przyjęte normy i wzorce, widać to zwłaszcza w małych społecznościach , gdzie ludzie innej narodowości, wyznania, czy nawet wegetarianie oraz obrońcy praw zwierząt ,nie mówiąc już o innej orientacji seksualnej wciąż traktowani są jako coś egzotycznego, dziwnego , czego nie da się po prostu zaakceptować.Dlaczego przymyka się oko na przemoc w tzw tradycyjnych rodzinach(on, ona , plus dzieci/dziecko)a dwie osoby tej samej płci się kochają, żyją i mieszkają razem budzą delikatnie mówiąc niechęć?Pozdrawiam, zostawiając was z moimi przemyśleniami.Él y ella...(On i ona...) 2012-07-29 13:47


On i ona, wśród dróg zagubieni,


on i ona, uczuciem złączeni.


On i ona, jak woda i ogień,


żar serca, co w wodach uczuć tonie.
On i ona, bliskością zadziwieni,


w miłosnego uścisku objęciach pogrążeni,


on i ona, piękno swych  dusz odkrywają,


w sile miłości natchnienia doznają.
On i ona , z codziennością się zmagają,


wiarą i nadzieją wspólnie się wspierają,


on i ona, jak dwie gwiazdy lśniące,


blaskiem swego szczęścia drogę wskazujące.


©


English version of the poem:
He and she, among the roads confused,


he and she, by the feeling united.


He and she, like water and fire,


heat of the heart, that n the waters of feelings sinks.
He and she, by the closeness amazed,


innthe loving embrace of h the arms immersed,


he and she, the beauty of their souls discover


in the power of love inspired experience.
He and she, with the everyday reality struggle,


with faith and hope each other they support,


he and she, as the two shining stars,


with the splendor of their happiness showing the way.


©


Su fuerza...(Twoja siła...) 2012-07-29 09:41

Wyraź swoja siłę


poprzez radość życia,


jego pięknem i bogactwem


umiej się zachwycić.
Nie miej żalu do losu,


gdy lekcji udzieli ponurej,


on wzmocni wiarę i nadzieję,


by twoją duszę unieść do góry.
Napełnij serce blaskiem,


by światłem twoim było


i pośród ciemności grzechu


zabłądzić nie pozwoliło.
Dostrzegaj to, co jest ważne,


co wnętrze twoje kształtuje,


co na ruinach starej


nową świadomość buduje.


©


English version of the poem:
Through the joy of life


your strength express,


by its beauty and richness


know how to be impressed.
grudge against fated do not hold,


when the lessons will give you bleak


It will strengthen the faith and hope,


in order to lift up your soul .
Fill the heart with the glow,


so  your light it was


and among the darkness of sin


did not allow get lost.
Notice what is important,


what your inside shapes up ,


and on the ruins of the old


new awareness builds up.


©
El silencio.(Cisza.) 2012-07-28 20:48

Ten wiersz napisałam z myślą o tych, którzy w wewnętrznym wyciszeniu


i skupieniu poszukują sensu,wskazówek i odpowiedzi.
Zamilknij na chwilę,


by usłyszeć głos prawdziwy,


nie potrzeba słów tyle.


W ciszy jest siła,


co mądrość wskazuje


i głębią sensu


duszę czaruje.


W skupieniu  ucisz


swój wewnętrzny dialog,


z pajęczych sieci myśli


wybierz te, co znaczeniem


życiu barw  dodają.


©


English version of the poem:
Be silent for a moment,


to hear the real voice,


you do not need so many words.


In the silence there's a strength,


what the wisdom shows


and by depth of the sense 


enchants the soul.


In the focusing calm down


your inner dialogue,


from  spider webs of thoughts


select those that meaning


add to life the colors.


©

"Cisza przemawia tam, gdzie słowa nie mogą."


Podría ser...(Mogło być...) 2012-07-28 15:15

 Życzę wam udanego popołudnia, dodając do tego ten wiersz:
Czułe gesty, szepty,


chwile spędzone razem,


to wszystko jest dzisiaj


tylko wyblakłym obrazem,


pamiątką  po uczuciu,


co się wypaliło i zgasło,


by nigdy już nie zapłonąć


swym płomieniem jasnym.


I tylko czasem, gdy wspomnę,


łza się w oku zakręci,


że mogło być tak pięknie,


lecz zabrakło chęci.


Teraz każde z nas podąża


innymi życia ścieżkami,


choć kiedyś sobie tak bliscy,


dziś dalecy sercami.


©


English version of the poem:
Affectionate gestures, whispers,


moments spent together,


all this is today


only a faded image,


memento of affection,


what was burned and extinguished,


in order never to on fire


of its bright flames.


And only sometimes, when I recollect,


a tear in the eye spins round,


it could be so beautiful,


but it  lacked the desire.


Now each of us follows


another life paths,


though ever so close,


today far hearts.


©


La belleza...(Piękno...) 2012-07-28 08:56

Czasem nie trzeba daleko szukać, żeby zobaczyć piękno otaczającej nas


przyrody, wystarczy tylko umieć je dostrzegać,o tym jest mój wiersz:
Umiej  dostrzec piękno


w tym , co jest ulotne,


w kwiecie , co rozkwita,


w małej rosy kropli.
W liściu , co na wietrze


lekko się kołysze,


w morskiej fali szumie,


w górskich szczytach ciszy.
We mgle porannej, co chmurą


unosi się nad łąką


i w kolorowym motylu


nad czerwonej róży pąkiem.
W kroplach deszczu po szybach


spływających strugami


i w locie ptaka wysoko


krążącego nad drzewami.
Wtedy poczujesz radość życia


i zrozumiesz, czym jest szczęście,


ono da ci nadzieję


i natchnieniem twoim będzie.


©
Poema en el día de despedida.(Wiersz na pożegnanie dnia.) 2012-07-27 19:22

Ten wiersz napisałam , obserwując wyjątkowo piękny zachód słońca.
Noc z wolna rozpościera


swe rozgwieżdżone ramiona,


kolejny dzień w krwawych


słońca promieniach kona.
Słoneczny blask coraz chętniej


księżycowej poświacie ustępuje,


a to, co czuje, co żyje,


w milczeniu na sen oczekuje.
A gdy niebo już utonie


w granatowym nocy mroku,


myślom swoim niewyraźnym


dotrzymujesz wtedy kroku.
I nostalgia cię dopada,


szkoda ci dnia minionego,


lecz nadzieja się obudzi


świeżością poranka nowego.


©Mój wiersz o prawdziwej miłości. 2012-07-27 09:24


Mam takie wrażenie, że obecnie nadużywa się


słowa kocham,  ale czy  jeszcze ktoś zastanawia się nad głębszym sensem słów kocham cię?


Może ten wiersz, jeden z kilku o miłości, które napisałam, pomoże wam zrozumieć jej istotę.
Kochać , znaczy wybaczyć,


gdy rana się w sercu otwiera,


kochać, to dobro zobaczyć


w duszy człowieka drugiego.
Kochać , znaczy zrozumieć,


szacunkiem życie darzyć,


kochać , to tę jedyną miłość


umieć  w tłumie odnaleźć.
Kochać , znaczy oddawać


i brać, to, co jest  najpiękniejsze,


kochać, znaczy pomagać,


by troski wydały się mniejsze.
Kochać, znaczy być blaskiem


w mrokach ludzkiego cierpienia,


kochać, znaczy być wsparciem,


by ziściły się te najskrytsze pragnienia.


©


Deszcz 2012-07-26 20:49

Ten wiersz napisałam pewnego posępnego  deszczowego popołudnia, 


patrząc w szybę okna, ociekającą strugami deszczu, 


wspominając  swój zakończony związek.
Deszcz, niczym łzy ,


po szybach spływa,


deszcz, co wszystkie brudy


twoich myśli  zmywa.Deszcz , co  w swoich kroplach,,


niczym  kryształ  błyszczy,


deszcz , co szemrze w strugach


spływających  z liści.Deszcz, co rytm swój jednostajny


ciągle wystukuje,


deszcz , co taflami kałuż


niezmiennie cię czaruje.Deszcz, co  ożywia,


to, co już uschnięte,


deszcz, co  w tęczy znika,


by  już nie zapłakać więcej.


©
Słowa 2012-07-26 09:16

Słowa, jak brzytwa, 


swym ostrzem duszę raniące,


słowa, niczym potok,


swym nurtem do wnętrza płynące,


słowa , jak strzała,


swa celnością w serce trafiające.
Słowa, jak płomień,


swym żarem zmysły palące,


słowa, niczym lód,


swym chłodem nadzieję mrożące,


słowa, niczym jad,


swa trucizną chęć życia zabijające.
Słowa, jak piorun,


swą siłą uczucia rażące,


słowa, niczym koszmar,


swym okrucieństwem myśli dręczące,


słowa, jak wicher,


swym szumem burzę wzniecające.
Słowa, jak balsam,


swą łagodnością rany kojące,


słowa, niczym muza,


swą mądrością natchnienie dające,


słowa, jak obraz,


swym pięknem wciąż urzekające.


© Jestem... 2012-07-25 13:53

 


Jestem , by marzyć,


jestem, by śnić,


jestem, by lepszym


człowiekiem być.


Jestem , by tworzyć,


jestem, by zrozumieć,


jestem , by pocieszyć,


by wybaczać umieć.


Jestem, by ramieniem


swoim cię otoczyć,


jestem, by zawołać,


kiedy z drogi zboczysz.


© 


tęcza marzeń 2012-07-25 10:00

W marzeń różnobarwną tęczę


swoje życie ubieram


i to co piękne, co radosne,


z okruchów chwil wybieram.
I chociaż rzeczywistość czasem


zrani nas tak do głębi,


to szansę nową daje,


aby wybaczyć błędy.
Nadzieją maluję dni swoje,


ożywiam szczęścia blaskiem,


by ciemne niebo myśli


na nowo stało się jasne.


©
Dla przyjaciela 2012-07-24 17:52

Przyjacielu, usiądź przy mnie,


wysłuchaj, powiedz szczerze


co cie gnębi,co cieszy


i  w co warto dziś wierzyć.


Przyjacielu, dziękuję ci za to,


że jesteśże swoją obecnością


cieszysz moje serce


i za to, że w twojej pamięci


jest zawsze dla mnie miejsce.Mój anioł 2012-07-24 10:48


Mój anioł strzeże mej duszy,


gdy kocham, marzę i śnię,


to on mnie podtrzymuje,


gdy w życiu dzieje się źle.
A gdy zasypiam co wieczór,


proszę go o to , by czuwał,


by to , co kusi i rani,


z mojego życia usuwał.


 ©


Twój Anioł 2012-07-24 09:50


Twój Anioł Stróż


opuścił cię,


bez niego na dno


staczasz się,


a gdy u piekła


staniesz bram,


wtedy zapragniesz ,


by był tam


i podał swą pomocną dłoń


i pod opiekę


swoją wziął.


Lecz będzie już za późno by


wreszcie od nowa


zacząć żyć,


uroni łzę twój Anioł Stróż,


że pomóc ci


nie może już,


na skrzydłach białych


wzleci  w dal,


gdzie los mu


ukojenie da.


©


Prawdziwa mądrość. 2012-07-23 21:08

Dostrzegaj to, co niewidzialne jest,


poczuj to, co nieodczuwalne jest,


dotykaj tego, co nienamacalne jest,


i usłysz to, co niesłyszalne jest,


w tym doświadczenie


prawdziwej mądrości jest,


poprzez zrozumienie tego,


co niepojęte jest, 


czego  nie można dotknąć,


zmierzyć i zważyć,


a o poznaniu czego


inni mogą jedynie pomarzyć...


©
róza, królowa kwiatów 2012-07-23 20:55

20:53:092012-7-23Dar. 2012-07-23 18:01

Miłość to piękny dar,


więc przyjmij go z wdzięcznością,


to on nadaje sens życiu,


gdy wszystko jest nicością.
Kto kochać umie, ten wie,


jak trudno jest żyć bez miłości,


wśród bólu, cierpienia i łez,


w totalnej samotności.


©Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]