_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
*** | Myśli słowem pisane... | e-blogi
*** 2020-01-23 14:45

***
usłyszeć szept liścia
gdy faluje
w jesiennym locie po kruchość

przeniknąć
zamglone krajobrazy
kreślone w  sercach
sumą niepewnych impresji

dotknąć fiołkową woń
wiosennej obietnicy
poczuć moc
w jej subtelnych dźwiękach

bezbłędnie policzyć
światłocienie
powrotów i rozstań
z nadzieją
na czterolistne szczęście
© A.K.

English version of the poem:
***
hear the leaf's whisper
when it waves
in autumn flight for fragility

to penetrate
hazy landscapes
drawn in hearts
by sum of uncertain impressions

touch the violet fragrance
of spring promise
feel the power
in her subtle sounds

count without error
chiaroscuros
of returns and parting
with hope
for four-leaf happiness
© A.K.

Dodaj komentarzFlag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]