_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Despedida (Rozstanie) | Myśli słowem pisane... | e-blogi
Despedida (Rozstanie) 2019-09-05 21:53

Nie jest tak, że Rozstanie zabija
Mocniej niż Pustka- mimo to
Rani tylko subtelniej - to Cierpienie
Które kryje się przed Spojrzeniem- we Wnętrzu-

To -Rytuał Wieczorny- Serca
Które wzdycha do chwil- w Zieleni
Przed tym jak dmuchnie Zimą - gdy one
Jak te Liście co -wciąż nie opadły-

Które tkwią pod oknami Nadziei
I proszą o nierychliwe Promienie-
Póki Wiatr miłosierny- Wspomnieniom-
nie zaszumi rozumnie
© A.K.
English version of the poem:

It's not like Parting kills
Stronger than the Emptiness - anyway
It only hurts more subtly - it's Suffering
Which is hidden from the Look - in the Interior -

This - Evening Ritual - of Heart
Which sighs for a moment - in Greenery
Before the Winter blows - when they
Like these leaves that - still are not fallen -

Which are stuck under the windows of Hope
And they ask for tardy Rays -
Until Merciful Wind - in Memories -
won't roar wisely
© A.K.


Znalezione obrazy dla zapytania sad woman


Dodaj komentarzFlag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]