_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
No es la primera vez(Nie pierwszy raz) | Myśli słowem pisane... | e-blogi
No es la primera vez(Nie pierwszy raz) 2019-07-10 22:02

Nie pierwszy raz
( inspirowane tekstem " Umrzeć z miłości " Agnieszki Osieckiej)

Nie pierwszy raz
postanowiłam rozstać się z życiem.
Przez miłość.
Tylko po to by móc powiedzieć
niepotrzebnie, bo...
Nie widzę cierpienia w jego oczach.
Zero smutku.
Ani łez.
Jedynie uśmiech
przyklejony do innej twarzy,
gdy ja
zastygam pomiędzy być- a nie być!
Odczuwam ból...
Przeżywam męki, sroższe niż Julia u Szekspira,
aż wchłonę blask
na skraju nowych źrenic.
Zapadam w błogość,
prosząc los,
bym jeszcze zmartwychwstała.
I przeżywając męki,
kochała- nie pierwszy raz.
© A.K.
Not the first time
(inspired by Agnieszka Osiecka's "Die from Love")

Not the first time
I decided to part with life.
Cause of love.
Only to be able to say
unnecessarily, because ...
I do not see suffering in his eyes.
No sadness.
Neither tears.
Only smile
glued to another face,
when I
get cold between being - not being!
I feel pain ...
I experience torment, more severe than Shakespeare's Julia,
until I absorb the glow
on the edge of new pupils.
I fall into bliss,
asking the fate,
so that I would be resurrected again.
And experiencing the torment,
loved - not the first time.
© A.K.

Znalezione obrazy dla zapytania withered rose


Dodaj komentarzFlag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]