_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
* rapsodia azul(* błękitna rapsodia) 2018-01-13 23:13

przyczajony półmrok
zapada ciszą
w cudowne dźwięki
zasłuchany

w ciepłym blasku
dotknięta pięknem wiolonczela
błękitną gamę
ze smyczkiem gra zachwycona

snują się nuty wieczornej rapsodii
na jej jedwabistych włosach
złociste pocałunki
składa wiatr
© A. K
zdj. Anna Razumovskaya"Cellist"

English version of the poem:

lurky twilight
falls down silent
engrossed in
wonderful sounds

in a warm glow
touched by the beauty  cello
blue scale
plays with the bow delighted

the notes of evening rhapsody are spinning
on her silky hair
golden kisses
leaves the wind
© A. K


photo Anna Razumovskaya "Cellist"Palma en un guante de terciopelo (Dłoń w aksamitnej rękawiczce) 2018-01-12 22:14

Dłoń w aksamitnej rękawiczce
cofa z pogardą palce
przed ręką
błagającą o kawałek współczucia
Zapomniała
jak sama omdlewała
od unoszenia się
w proszącym geście
© A.K
English version of the poem:

Palm in a velvet glove
withdraws its fingers with contempt
from the hand
begging for a piece of compassion
It  has forgot
when fainted itself
from raising up
in a pleading gesture
© A.K


Zdjęcie użytkownika Ewa Umyszkiewicz.


dolor (smutek) 2018-01-10 22:14

 


Smutek jak cichy złodziej
kradnie z powiek błękitne sny
niepewność
zdejmuje z oczu złotą radość
myśli- nocne ćmy
przez czas zaplątane w słowa-kosmyki
krążą drapieżnie nad fioletową nostalgią
chwile- jesienne liście
opadają zasuszone tęsknotą
gdy przeszłość szeptem roni pierwsza łzę
© Agnieszka Kuśmierczuk
zdj. painting by Larisa Vensko

English version of the poem:

Sadness like a quiet thief
steals blue dreams from the eyelids
uncertainty
removes golden joy from the eyes
thoughts - night moths
for a time tangled in the words-strands
circling predatory over purple nostalgia
moments - autumn leaves
fall down, dried up by longing
when the past in the whisper sheds first tear
© Agnieszka Kuśmierczuk
Photo: painting by Larisa Venskomañana de invierno (zimowy poranek) 2018-01-06 18:35

zimowy poranek leniwie
przeciera zaspane oczy
patrząc w okna
ostemplowane
deszczem i szarością
chłodne powietrze
z kocią gracją
zakrada się pod kołdrę
liżąc rozgrzane snem policzki
otulony ciepłym szalem
z resztek mgieł
nowy dzień powoli
budzi się ze snu
© A.K
English version of the poem :

winter morning lazily
rubs his eyes sleepy
looking in the window
stamped by
the rain and grayness
cool air
with cat's grace
sneaks under the quilt
licking sleep-warmed cheeks
wrapped in a warm shawl
from the remains of mists
new day slowly
wakes up from the dream
Agnieszka Kuśmierczuk
© A.K
Desafío (Wyzwanie) 2018-01-05 21:48

Przez deszcz i pod wiatr
iść swobodnie przez życie,
nie oglądając się wstecz.
Na pochmurne i szare dni
mieć okno szeroko otwarte
dla nadziei lazurowej.

Powalczyć o marzenia,
na kolana nie upaść,
gdy los ciska kamieniami.
i ze słonecznym blaskiem.
zamkniętym w szkatułce serca
przemierzać wybrane ścieżki.
© A. K
English version of the poem:

Through the rain and wind
walk freely through life,
without looking back.
On cloudy and gray days
have a window widely open
for the azure hope.

For the dreams fight,
do not fall on your knees,
when  stones throws the fate.
and with a sunny glow.
closed in of the heart casket
traverse selected paths.
© A. K


Znalezione obrazy dla zapytania happiness black and white


tentación (pokusa) 2018-01-01 20:02


grzech i pokusa
zamknięte w źrenicach
hipnotyzują wzrok
w pytającym spojrzeniu
błyszczy pożądanie

usta spragnione
smaku miłości
liczą westchnienia i szepty

piękne ciało
zmysłowym ruchem
budzi uśpione zmysły
a we włosach
zakochany wiatr mruczy
© A.K
zdj. Andrev Atroshenko (waiting for love )
English version of the poem:

temptation

sin and temptation
closed in the pupils
hypnotize eyesight
in a questioning look
shines the lust
mouth thirsty
taste of love
count sighs and whispers

beautiful body
with sensual movement
wakes up dormant senses
and in the hair
murmurs lovestruck wind
© A.K
Photo  Andrev Atroshenko (waiting for love)para el año nuevo (na nowy rok) 2017-12-31 14:14


Nowy rok puka do drzwi
co przyniesie ze sobą
pokryty świeżą bielą czas
tego nie wiesz

przeszłość w zapomnienie odchodzi
z ostatnim wybiciem zegara
gdy północ świat pogrąży w mroku

sącząc szampana wznosisz toast
za pomyślność i za przyszłość
wierząc że będzie lepiej
z nadzieją patrzysz na nowe dni
a z rogiem
marzenia już czekają
i szczęścia łut
© A.K
English version of the poem:

for the New Year

New year knocks on the door
what will bring to you
covered with fresh white time
you do not know that

the past goes into oblivion
with the last clock's strike
when midnight plungs the world into darkness

while sipping champagne you raise a toast
for prosperity and for the future
believing that it will be better
You are looking at new days with hope
and round the corner
dreams are waiting
and bit of luck
© A.K


Znalezione obrazy dla zapytania happy new year 2018 gif black and white


en noche de terciopelo (aksamitną nocą) 2017-12-29 14:14

aksamitną nocą szafirowe róże
zakwitają do melodii
nuconej przez gwiazdy
i wiatr tańczący jak baletnica
na drżących obłokach
obudzone tęsknoty nie chcą spać
gdy prześcieradło
nasiąknięte
lawendowym zapachem
księżycowych chwil
nie pozwala zapomnieć
© A. K
zdj. Pol Ledent
English version of the poem:

at velvet night sapphire roses
blooming to the melody
hummed by the stars
and the wind dancing like a ballerina
on trembling clouds
awakened longings do not want to sleep
when the bed sheet
soaked
with lavender fragrance
of moonlight moments
does not let you forget
© A. K
Photo Pol Ledentodpływam ( drifting away) 2017-12-26 19:13

(ekfraza do obrazu Cecile Desserle "Die inside")

Ciemność
samotności królowa
zgasiła ogień w sercu
zerwała z szyi
naszyjnik z perłowej nadziei
a ja odwracam twarz
i przytulam
do ściany łzy
tak żeby nikt nie widział
jak płaczę
Otulona w biel
odpływam tam
gdzie życie
nie boli tak bardzo
© A. K
zdj. Cecile Desserle
English version of the poem:(ekphrasis to the image of Cecile Desserle "Die inside")


 
Darkness
of loneliness queen
stubbed out the fire in heart
broke off from the neck
pearl necklace of hope
and I turn my face away
and I'm hugging
tears to the wall
so that no one would see
how I cry
wrapped  in white
I am leaving
where the life
does not hurt so much
© A. K


Photo. Cecile DesserleVoy a Belén(Idędo Betlejem) 2017-12-25 11:29


Do Betlejem idę
pogrążona w ciemności
złamana
przez ciężar spraw
po nadzieję
wiarę
po obietnicę lepszych dni
ze światłem
wymodlonym w sercu
po otwarte oczy i uszy
na drugiego człowieka
tam czeka na mnie
nowo narodzony Bóg
przebaczenie
i te słowa
jak dobrze człowieku
że tutaj jesteś
a ja nie mówię nic
klękając przed potęgą
maleńkiej miłości
© A.K
English version of the poem:

I go to Bethlehem
immersed in the darkness
and broken
by the weight of matters
for the hope
the faith
for the promise of better days
with the light


in the heart prayed
for open eyes and ears
to another human being
for me is waiting there
a newborn God
forgiveness
and these words
how it's good man
that you are here
And I say nothing
kneeling before the power
tiny love
© A.K

Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]