_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Aga1107 | e-blogi
Los momentos mágicos...(Magiczne chwile...) 2017-04-26 12:19

Spójrz na ptaki,


swobodne


w swym locie,


wysoko


pod niebem


płynące...


Spójrz na kwiaty,


w prostocie 


swej piękne,


beztrosko


cieszące się 


słońcem...


Magią chwil


dni wiosennych 


dotknięta,


nuci dusza


melodię


o szczęściu...


©


English version of the poem:
Look at the birds,


unhampered 


in their flight,


up so high


under the sky


Flowing ...


Look at the flowers,


in their simplicity


beautiful,


carefree


enjoying


the sun ...


By magic moments


of the spring days


touched,


humes the soul


melody


about happiness ...


©
En el cruce ...(Na rozdrożu...) 2017-04-25 15:26

Kiedy nie wiesz, 


dokąd iść, 


kiedy stoisz 


na rozdrożu, 


rozmyślając, 


co zrobić, 


pytasz serca, 


a jego głos 


na wątpliwości 


ma odpowiedź... 


Posłuchaj go, 


nie zważając 


na rozsądku szept, 


ono wie, 


co dla ciebie 


najlepsze jest... 


©


English version of the poem:
When you don't know,


where to go,


when you stand


at the crossroads,


thinking,


what to do,


ask your hearts,


and his voice


has the answer


to your doubts ...


Listen to it,


not giving care


to whisper of the sense,


it does know,


what for you


is the best ...


©
La esperanza es la fuerza ...(Nadzieja to siła...) 2017-04-24 11:12

Nadzieja to siła...


Nadzieja to światło,


rozświetlające 


twoje myśli,


jak słońce niebo


o poranku...


Nadzieja to ciepło,


wlewające się


do twojego serca...


To głos, za którym


podążasz w biegu


szalonym...


Nadzieja to śpiew 


zadowolonej duszy,


wiatr we włosach,


gdy czujesz, że żyjesz,


wyznaczoną prez siebie


drogę przemierzając...


©


English version of the poem:Hope is strength ...


Hope is light,


brightening


your thoughts,


like the sun the sky


in the morning...


Hope is warmth,


pouring in


to your heart ...


That's the voice,


you are following


in the razy run...


Hope is singing


of satisfied soul,


wind in hair,


when you feel alive,


walking the way,


designated by yourself ...


©
Escondido en negro de la noche ...(Otulona w nocy czerń...) 2017-04-23 10:26

Otulona 


w nocy czerń... 


Tajemnicza, 


ulotna 


i nieuchwytna, 


przychodzi, 


prowadzona 


księżyca 


srebrnym 


światłem...


I tylko jej zapach, 


i tylko jej ciepło 


zostaje, 


gdy odpływa 


o brzasku... 


©


English version of the poem:
Tucked in


of the night black ...


Mysterious,


elusive


and intangible,


she comes,


led by


of the moon


silver


Light ...


And only her smell,


and only her warmth


remain,


when she leaves


at dawn...


©
En los colores del la esperanza ...(W kolorach nadziei...) 2017-04-22 19:27

Jasne marzenia,


w kolorach


nadziei...


Dobre myśli,


szczere chęci,


wiara w siebie...


To dzięki nim


przed tobą


piękne życie,


jak sen,


szczęśliwy,


spełniony 


do końca...


©


English version of the poem:Bright fancies,


In the colors


of hope ...


Good thoughts,


Sincere desire,


self-confidence...


Thanks to them


in front of you


there's a beautiful life,


like a dream,


happy,


fulfilled


to end...


©


Yo soy ... (Istnieję ...) 2017-04-21 11:00

Żyję... 


Myślę... 


Czuję...


Wierzę... 


Tęsknię... 


Kocham... 


Przeżywam... 


Poznaję... 


Upadam... 


Powstaję... 


Rozumiem... 


Jestem... 


©


English version of the poem :
I live... 


I think... 


I feel... 


I belive... 


I miss... 


I love... 


I go through... 


I find out... 


I fall... 


I get up... 


I understand... 


I am... 


©
Detener el tiempo...(Zatrzymać czas...) 2017-04-20 14:08

Zatrzymać czas


pod niebem,


lazurowym,


na łące zielonej,


zalanej słońcem...


Zapamiętać


zapach kwiatów,


w powietrzu


nad ogrodami


się unoszący...


Mieć w uszach


ptaków pieśń,


pośród drzew


tak radośnie


rozbrzmiewającą...


©


English version of the poem:
To stop the time


under the sky,


like an azure,


on a green meadow,


flooded with sun ...


To remember


smell of the flowers,


in the air


rising up


over the gardens...


To have in one's ears


of the birds song,


among the trees


so joyfully


resounding...


©
El poder de la fe... (Siła wiary...) 2017-04-19 11:56

Upada dusza, 


błądząca 


w ciemności,


lecz wiary moc 


powstać jej każe... 


Umysł wątpi, 


poddać się pragnie, 


lecz głos nadziei 


podpowiada mu,


by nadal próbować...


Serce zranione 


otacza się chłodem, 


lecz ciepło miłości 


topi obawy, ucząc 


raz jeszcze kochać... 


©


English version of the poem:
Falls soul,


straying


in the dark,


but of the faith power


make it come up ...


Mind doubts,


wants to give up ,


But of the hope voice


is telling him,


to continue to try ...


Heart, being hurt


is surrounded by cold,


but of the love warmth


Melts fears, teaching


once again to love ...


©
Con los colores del sentimientos.(Z kolorów uczuć.) 2017-04-18 14:58

Z kolorów


uczuć,


emocji,


wrażenia chwili


powstają


barwne 


obrazy...


Z cierpienia


duszy,


z radości serca,


z myśli


ulotnych,


z odcieni słów 


układają się


wiersze...


©


English version of the poem:
From colors


of feelings,


emotions,


impression of the while


are created


colorful


images...


From suffering


of the soul,


from the joy of heart,


from thoughts


ephemeral,


from shades of words


put themselves together


the poems ...


©


Un viaje de ida... (Podróż w jedną stronę...) 2017-04-17 13:58

Życie jest 


ulotnością, 


rytmem serca, 


tylko chwilą, 


spędzoną 


na tej ziemi... 


Podróżą 


w jedną stronę, 


mgnieniem oka, 


pamięcią 


biegnących dni, 


westchnieniem... 


©


English version of the poem:Life is the


evanescence,


the heart's rhythm,


just a moment,


being spent


on this Earth ...


A one way


travelling,


blink of an eye,


Memory


of running days,


and the sigh ...


©
Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]