_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
Niebla(Mgła) 2019-09-13 20:35


Jesienny poranek
rozkłada nad łąką biały muślin,
lekki jak wiatr.
Budzące się słońce
haftuje złotem
delikatną jak jedwab tkaninę.
Babie lato
wplata srebro w półsenne pejzaże,
gdy do błękitu
na bladych skrzydłach
odfruwa mgła...
© A.K.
English vesrion of the poem:

Autumn morning
spreads white muslin over the meadow,
as light as the wind.
Awakening sun
embroiders with gold
a delicate silk fabric.
Indian summer
weaves silver into half-sleepy landscapes,
when into blue
on pale wings
the fog is blowing away ...
© A.K.

Obraz może zawierać: niebo, na zewnątrz i przyroda


Despedida (Rozstanie) 2019-09-05 21:53

Nie jest tak, że Rozstanie zabija
Mocniej niż Pustka- mimo to
Rani tylko subtelniej - to Cierpienie
Które kryje się przed Spojrzeniem- we Wnętrzu-

To -Rytuał Wieczorny- Serca
Które wzdycha do chwil- w Zieleni
Przed tym jak dmuchnie Zimą - gdy one
Jak te Liście co -wciąż nie opadły-

Które tkwią pod oknami Nadziei
I proszą o nierychliwe Promienie-
Póki Wiatr miłosierny- Wspomnieniom-
nie zaszumi rozumnie
© A.K.
English version of the poem:

It's not like Parting kills
Stronger than the Emptiness - anyway
It only hurts more subtly - it's Suffering
Which is hidden from the Look - in the Interior -

This - Evening Ritual - of Heart
Which sighs for a moment - in Greenery
Before the Winter blows - when they
Like these leaves that - still are not fallen -

Which are stuck under the windows of Hope
And they ask for tardy Rays -
Until Merciful Wind - in Memories -
won't roar wisely
© A.K.


Znalezione obrazy dla zapytania sad woman


el amor sucede(zdarza się miłość) 2019-08-29 21:25

zdarza się miłość niełatwa i gorzka
jak piołun doprawiony łzą
zdarza się zapobiegliwa
która ciepłem ubiera dwa serca gdy mróz
jest niecierpliwa jak dziecko w oczekiwaniu na radość
bywa krucha jak szkło bo wewnątrz tkliwość
zdarza się miłość szalona zaborcza roztrzepana
jak gderliwy październik magik ze srebrną iluzją
zdarza się miłość co była skałą a stała się wiatrem
i ta co wciąż w błękicie trwa obok- bezcennie
© A.K.

it happens bitter and difficult love
like wormwood seasoned with a tear
it happens preventive
which dresses up in warmth two hearts when frost
it is impatient like a child in anticipation of joy
sometimes fragile like glass because tenderness inside
it happens crazy possessive absent- minded love
like a grumpy October magician with a silver illusion
there is love which was a rock and became a wind
and the one that is still next to in blue - priceless
© A.K.

Znalezione obrazy dla zapytania red rose


Como el viento(Jak wiatr) 2019-08-23 20:48

Jestem jak wiatr.
Choć obok, z rąk się wymykam.
Próbujesz gonić- odfrunę.
Błękitnym oddechem przywołam dreszcze.
Nieuchwytna, kuszę dotykiem,
potem odpływam we mgle.
Nie znajdziesz śladu po krokach.
(Czas zatarł niedawne ścieżki.)
Jestem jak wiatr.
Niby blisko- na gest nie czekam.
Znikam, nim się obejrzysz.
Z szumiącym śpiewem
tańczę w obłokach.
© A.K.
English version of the poem:

I'm like the wind.
Alongside, I slip out of hands.
You try to chase - I fly away.
I'll bring the chill with blue breath.
Elusive, tempting with a touch,
then I swim away in the fog.
You won't find a footstep.
(Time has blurred recent paths.)
I'm like the wind.
As if close-  I don't wait for gesture.
I disappear before you look around.
With humming singing
I dance in the clouds.
© A.K.

Obraz może zawierać: niebo, chmura, kwiat i przyroda


Dia de la madre(Dzień Matki) 2019-08-12 21:13

W dniu Matki
troskliwe dzieci odwiedzą domy starców
strącą kurz ze szklanych źrenic
wpatrzonych w pustkę
odcisną gestem ślad na dłoni
wypełnią sobą luksusowe cele

potem odjadą
autostradą zapomnienia
zostawiając bukiet
pachnący niewypowiedzianą serdecznością
© A.K.

On Mother's Day
caring children will visit old people's homes
knocking off dust from glass pupils
staring at the void
with gesture they'll make a fingerprint on palm
fill luxury cells of themselves 

then they will leave
to highway of oblivion
leaving the bouquet
fragrant with unspeakable warmth
© A.K.

 Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba


La sed (Pragnienie) 2019-08-06 20:31

Pragnę bliskości
dotyku
czułego jak muśnięcie motylich skrzydeł
podróży
wiedzionej różanym pożądaniem
w ukochanych ramionach

pragnę łagodnych melodii
granych z miłością na nagim ciele
uniesień
zroszonych delikatnym pocałunkiem
ognia w źrenicach
co ciepłem zabiera w stronę gwiazd
© A.K.
I want closeness
touch
as tender as a brush of butterfly wings
travel
led by the rosy lust
in beloved arms

I want gentle melodies
played with love on a naked body
raptures
dewed by  delicate kiss
fire in the pupils
whose warmth takes you to the stars
© A.K.*** (acordes sonando rojo)***(akordy brzmiące czerwienią) 2019-08-02 14:19

Noc rozwija chłodny szal
muska szyję księżycowym oddechem
a ja
mam ciarki gdy
w kołysce splecionej ramionami
uderzasz w akordy
brzmiące soczystą czerwienią
gwiazdy na wyciągnięcie dłoni
szepcą źrenicom kocham
nawet czas
zapatrzony w czułość
bezwiednie wstrzymuje oddech
© A.K.
English versionof the poem:

Night rolls out a cool shawl
brushes the neck with moon breath
and I
have shivers when
in a cradle raddled from arms
you hit the chords
sounding like juicy red
stars at my fingertips
whispering love to pupils
even time
stared at tenderness
involuntarily holds its breath
© A.K.*** (Preguntas-Pytasz) 2019-07-23 21:09

Pytasz
jakie są moje wiersze

lżejsze niż wiatr
fruną dmuchawcem w błękitną przestrzeń
motylim skrzydłem
muskają w obłokach zamyślone źrenice

spadają łzą
lub słonecznym promieniem na serce
zmienne jak chwile
kalejdoskopem barw zostają w pamięci

teraz już wiesz
takie właśnie są moje wiersze
© A.K.
You ask
what my poems are

lighter than the wind
they fly like dandelion into blue space
with butterfly's wing
dab thoughtful pupils in the clouds

they fall like tear
or like a ray of sun into the heart
variable as moments
with colorful kaleidoscope  remain in memory

now you know
that's what my poems are
© A.K.

Znalezione obrazy dla zapytania dandelion into sky


Solo verano (Tylko lato) 2019-07-18 22:00

Tylko lato
płynie ważkami ku słońcu
i miewa sny
jak kobierzec usłane chabrami
tańczy z wiatrem
pod powieki sfrunie motylem
i z wonnych ziół
plecie warkocze słoneczna dłonią

tylko lato
muska policzki słonawą bryzą
i chodzi boso
w złoto-pomarańczowym blasku
sypie różaną tęsknotą
gra ze świerszczami w zielone
na łące
rozkołysanej błękitną melodią
©A.K.
English version of the poem:

Only summer
flows with dragonflies towards the sun
and it has dreams
like a rug of cornflowers
dances with the wind
flies down like butterfly under the eyelid
and braids
fragrant herbs with sunny hand

only summer
touches the cheeks with a brackish breeze
and walks barefoot
in golden and orange glow
sprinkles down a rosy longing
plays green with crickets
on the meadow
swayed by a blue melody
©A.K.

Znalezione obrazy dla zapytania dragonfly


Luna llena tormentoso *(Burzowa pełnia*) 2019-07-16 21:54

Gęstniejące cienie
pachną skoszonym sianem i rumiankiem
burzowa pełnia
świetlistym bochnem zawisła na welurowych storach
gwiazdy szepcą z rozmarzonymi aniołami
a ty
opadasz na skórę niepokorną błyskawicą
elektryzujesz zmysły dotykiem
pocałunkami
otwierasz skrzydła szafirowym motylom
w lipcową noc
© A.K.
*burzowa pełnia- jedna z nazw lipcowych pełni księżyca

English version of the poem:

Thickening shadows
fragrant with mown hay and camomile
stormy full moon
like luminous bochnem hung on velor blinds
stars whisper with dreamy angels
and you
fall on the skin with rebellious lightning
electrify senses when touching
with kisses
you open wings of sapphire butterflies
on the July night
© A.K.
* stormy full moon - one of July's full moon names

 Obraz może zawierać: niebo, chmura i nocFlag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]