_Blog


wypracowania historiaZegar cyfrowy na stronę
Myśli słowem pisane... | e-blogi
de silenciamiento (wyciszenie) 2018-07-18 20:14


cichy sztorm
kołysze trawy
milcząca zieleń
bezgłośnym śpiewem
usypia
krzyczącą czerwień
współbrzmiąca dysharmonia
wyciszeniem
biegnącego serca
© A.K
zdj. Dorota S Szałas

English version of the poem:

a quiet storm
sways the grass
silent green
with soundless singing
puts to sleep
screaming red
resonating disharmony's
muting
of running heart
© A.K
pict. Dorota S Szałasdespertar por la armonía (obudzenie harmonią) 2018-07-17 15:34

krucha siła
otula spokojem
hałasujące myśli
jedwabnym szeptem
cisza oplata
rozlazłą zaciekłość
świt
budzi się harmonią
rozsypanych dźwięków
niema melodia
balsamem
niespokojnej duszy
© A.K.
zdj. Dorota S Szałas

English version of the poem:

fragile strength
wraps up calmly
dinning thoughts
with silk whisper
silence entwines
sloppy fury
dawn
wakes up in harmony
of spilled sounds
soundless melody
a balm
of restless soul
© A.K.
pict. Dorota S Szałasen la web del silencio (w pajęczynie ciszy) 2018-07-16 19:25

harmonijny dysonans
w pajęczynie ciszy
płynie sennie
kropla uspokaja
rozjazgotane chwile
bezsłowną furią
milczą usta
niesłyszalny szept
akordem duszy
© A.K.


zdj. Dorota Szałas

English version of the poem:

harmonious dissonance
in the web of silence
flowing sleepy
the drop calms down
yawping moments
with wordless fury
lips are silent
inaudible whisper
the chord of the soul

© A.K.


 .pict. Dorota Szałas


 Zdjęcie użytkownika Joanna Sztygowska.


lluvia de verano ( letni deszcz ) 2018-07-15 17:41

Spopielałe nieutulonym żalem niebo
od rana
roni brylantowe łzy

deszcz na wilgotnych szybach
smutny rytm wystukuje
melancholią

zimnymi kroplami przemoknięte
o cieple słonecznym
szemrzą liście

wiatr czesze włosy
trwającym w zamyśleniu drzewom
nucąc o nostalgii
© A.K.
English version of the poem:

Ashen sky in inconsolable grief
since morning
sheds diamond tears

rain on wet windows
tapping sad rhythm
with melancholy

by the cold drops soaked through
about the sun's heat
the leaves are murmuring

wind combs hair
ongoing thoughtfully trees
humming about nostalgia
© A.K.


 Zdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.


mañana de julio (lipcowy poranek) 2018-07-10 15:55

pobladła noc
malując niebo pastelowym błękitem
lipcowe słońce
budząc się ze snu rozplata złote warkocze
obłoki jak ranne ptaki
płynąc z wiatrem w dalekich przestworzach
witają nowy dzień
krople rosy na pajęczynie
jak maleńkie kryształy błyszczą w letnim blasku
brzęczenie pszczół
przerywa rozmarzoną jeszcze lawendową ciszę
a stokrotki muśnięte jaśniejącym światłem
otwierają coraz szerzej żółte oczy
otulone gęstymi rzęsami z białych płatków
© A.K.
English version of the poem:

the night's got pale
painting the sky with pastel blue
July sun
waking up from sleep unravels his golden braids
clouds like morning birds
flowing with the wind in distant skies
they welcome a new day
drops of dew on a spiderweb
like tiny crystals shine in the summer glow
of bees buzzing
interrupts still dreamy lavender silence
and daisies touched with shining light
they open yellow eyes wider and wider
wrapped in thick eyelashes of white petals
© A.K.


Znalezione obrazy dla zapytania daisies black and white


misterio (tajemnica) 2018-07-05 20:50

byłam słodką tajemnicą
którą przywoływałeś
gry pragnieniami tykał pod gwiazdami czas
wiedziała o nas tylko noc
zasłaniająca cieniem wpatrzone w księżyc okna
błądziłeś
w labiryncie nazywanym kobiecym światem
szukałeś niewłaściwych dróg
odeszłam
nie czekając aż znajdziesz w dłoni klucz
do serca
zmęczonego melancholijną samotnością
© A.K
English version of the poem:

I was a sweet secret
which you were calling
when with desires under the stars was ticking time
only night knew about us
covering windows starring at the moon with shadow
you were straying
in a maze called the woman's world
looking for the wrong roads
I left
without waiting until you find the key in my hand
to the heart
tired of melancholic loneliness
© A.K


Znalezione obrazy dla zapytania rose black and white


Impresión de julio (Lipcowa impresja) 2018-07-02 16:57

Kropla rosy na trawie
na powitanie letniego słońca
uśmiechnęła się tęczą

ziołowa mgiełka
jak delikatny woal
otula rozmarzoną błękitem łąkę

wiatr śpiewnym głosem
układa
witraże z pękatych obłoków

a na ramieniu na chwilę
przysiadł motyl
zmęczony wędrówką po burzanie
© A.K.
English version of the poem:

Drop of dew on the grass
to welcome the summer sun
sent a rainbow smile

herbal mist
like a delicate veil
envelops dreamy in blue meadow

wind with a singing voice
arranges
stained glass windows from fluffy clouds

and on the shoulder for a moment
the butterfly sat down
tired of wandering through the brake
© A.K.


Znalezione obrazy dla zapytania butterfly black and white


felicidad del verano ( letnie szczęście ) 2018-07-01 20:44

Letnie szczęście
szumi łagodnie zieloną falą
opowiadając niebu strofy o nadziei
szeptane południowym wiatrem

różane płatki
ciepłym podmuchem ze snu wytrącone
opadają miękko na włosy
zapisując w sercu zmysłowe obietnice

słońce
jak w kryształowym lustrze
przegląda się w deszczowych kroplach
rozczesując palcami złociste włosy

a na ustach
słodka przyjemność jagodowo- malinowa
zastyga w ekstazie soczystą strużką
© AK.
English version of the poem:

Summer happiness
rustles gently with a green wave
telling the sky the stances of hope
whispered by the southern wind

rosy petals
with a warm blast from sleep woken up
fall down softly on the hair
writing sensual promises in the heart

Sun
like in a crystal mirror
looks into rainy drops
combing golden hair with your fingers

and on the lips
sweet berry-raspberry pleasure
congeals in ecstasy with a juicy trickle
© AK.


Znalezione obrazy dla zapytania rose petals black and white


como vivir en el mundo (jak żyć w świecie) 2018-06-26 20:00

jak żyć w świecie
w którym kłamstwo sznuruje prawdzie usta
gdzie szczęście
odmierza się brzęczeniem złotych monet

jak żyć w świecie
w którym znieczulicą kamienieją serca
gdzie wrażliwość
dziecinną nazywana jest słabością

jak żyć w świecie
w którym krucha nadzieja jest miażdżona
szarą rzeczywistością
gdzie ulatują z wiatrem okruchy człowieczeństwa
© A.K.
English version of the poem:

how to live in the world
in which the lie laces the mouth of the truth
where happiness
is measured by the buzz of gold coins

how to live in the world
in which the hearts are fossiled with numbness
where sensitivity
is called childish weakness

how to live in the world
in which the fragile hope is crushed
by gray reality
where  with the wind go fragments of humanity
© A.K.


Zdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.


el destino del perro (psia dola) 2018-06-22 16:20

Zaczynają się wakacje, myślę, że wiersz jest jak najbardziej na czasie:

psia dola

pies kupiony na gwiazdkę
(dla dziecka)
wyrzucony z auta w wakacje
(nie pasował do grafiku)
nie zna ludzkiej mowy
spójrz w jego oczy
mówią więcej niż tysiąc słów
czekająca nadzieja
w samotności
umiera z ostatnim biciem serca
© A.K.
English version of the poem:

Vacations begin, I think the poem is the most up-to-date:

dog's fate

dog bought for Christmas
(for baby)
expelled from the car at vacations time
(did not match the schedule)
he does not know human speech
look into his eyes
they say more than a thousand words
waiting hope
in loneliness
dies with the last heartbeat
© A.K.


Zdjęcie użytkownika Agnieszka Kuśmierczuk.Flag Counter
pogodynek.plStatystyki zbiorcze na stronę
 Statystyki
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]